Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom

Sigurnosni senzor dodira Airskin, predstavlja revoluciju u robotici povećavajući saradnju između ljudi i robota.

Sigurnosni senzor dodira – revolucija u kolaborativnim robotima 

Sigurnosni senzor dodira Airskin, proizvođača Blue Danube Robotics, predstavlja revoluciju u robotici, gde postoji sve veća saradnja između ljudi i robota.

Prednosti takve saradnje su uklanjanje sigurnosnih ograda kako bi se ograničio radni prostor robota, povećala efikasnost rada i smanjilo vreme zastoja robota i operatera.

Ako se robot sudari sa operaterom, robot se zaustavlja i nastavlja sa radom nakon što operater pritisne određeno dugme.

Želite kupiti našu sigurnosnu opremu?

Sarađujte sa lakoćom 

Prema ISO 10218-2, mogući stepeni saradnje robota i čoveka su koegzistencija i saradnja. U koegzistenciji, robot i čovek rade u različitim vremenskim periodima u zajedničkom radnom prostoru. U zajedničkom radu, robot služi kao kompenzator za gravitaciju ili neprijatne pokrete.

Robot se kreće samo na zahtev operatera, kako bi pomogao rukovaocu u premeštanju težih tereta i radu operatera sa težim alatima. Međutim, u saradnji, robot koji učestvuje, kroz svoj dizajn ili uz pomoć dodataka, svestan je svog okruženja, obavlja svoj posao autonomno i može da stupi u interakciju sa čovekom na isti način kao što bi dva čoveka sarađivala.

Učinite da Vaš robot istinski sarađuje sa Vama

Tipična rešenja koja omogućavaju implementaciju kooperativnih robota su pasivna ograničenja sile i moći na dodir. Na primer zaobljene ivice, veća kontaktna površina, dodatne obloge, ograničena masa.

Takođe treba da uzmete u obzir aktivna ograničenja sile i obrtnih momenta u zglobovima robota na dodir (merači sile i obrtnog momenta na vrhu i/ili u zglobovima robota za detekciju sudara – kontrola impedanse, ograničena brzina kretanja zglobova robota , ograničenje inercije).

Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom dodira

Sprečite povrede

Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom dodira

Neka istraživanja o pragu za bol i povrede koja uključuju ljude i robote sugerišu da je za ograničavanje rizika neophodno smanjiti brzinu robota na manje od 250 mm/s i ograničiti silu na 150 N. Kada se dodirne, prolazna sila može imati dvostruko veću vrednost, ali najviše 500 ms.

Dodatni mehanizmi za implementaciju robota koji učestvuje mogu biti rešenja za kamere i rešenja sa zaštitom segmenata sa robotskom odećom (pasivna i/ili aktivna zaštita, korišćenjem kapacitivnih ili optičkih senzora za aktivnu zaštitu za merenje blizine operatera, ili za merenje i otkrivanje temperature kod čoveka).

Sigurnosni senzorski jastučići – koža Vašeg robota 

Revolucionarna i jedinstvena inovacija u svetu za oblast kolaborativnih robotskih aplikacija, koja čini industrijskog robota kao saradnika ili samo omogućava ubrzanje postojeće kolaborativne robotske aplikacije, je patentirani robotski oklop/odelo pod nazivom AIRSKIN.

AIRSKIN predstavlja „kožu“ kojom oblačimo konvencionalnog robota i robotski alat. „Skin“ je mekan i na pritisak osetljiv senzor na dodir, koji se sastoji od jastučića (pad), koji mogu biti različite debljine za pasivnu zaštitu u zavisnosti od karakteristika primene robota koji učestvuje.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Komponente sigurnosnih senzorskih jastučića AIRSKIN 

AIRSKIN vazdušni jastuk ima senzor i malu piezo-električnu pumpu koja održava određeni vazdušni pritisak u vazdušnom jastuku. Maksimalno 15 jastučića, koji su pričvršćeni (na slici) za robota preko sloja podrške, su povezani u seriju i povezani su preko dva OSSD bezbednosna izlaza direktno na sigurnosne ulaze robotskog kontrolera.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN
sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Sigurnosni senzor dodira i njegove prednosti 

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Prednosti AIRSKIN rešenja su veća maksimalna brzina robota (do 800 mm/s), veoma brzo vreme odziva (do 9 ms), podešavanje debljine jastuka za pasivnu zaštitu prema zahtevima svake robotske aplikacije koja učestvuje, samo jedno na svetu ili retko rešenje alata na bilo kom robotu.

Rešenje donosi prednosti kompaniji zbog manje potrebne površine (prostora), veće efikasnosti rada učesnika robota i operatera (brzina) i inovativnih rešenja za smanjenje rizika (bezbednost).

Sigurnosni senzor dodira i njegove prednosti 

Dodatno inovativno rešenje je magnetska veza senzora kako bi se sprečilo oštećenje izloženih kablova kada se provlače kroz spoljnu stranu robotske ruke.

Kabl senzora se lako odvaja od drugog dela konektora, sa kojim je u kontaktu pomoću magnetske sile koja se javlja između dva dela. Nivo zaštite je do PLe kategorije 3 (ISO 13849) ili do SIL3 (EN 62061). Sertifikat je izrađen od strane TÜV Austria.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Operacija koja definiše standarde

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

ISO / TS 15066 dopunjuje EN ISO 10218-1.

Biomehanička ograničenja u učesničkim aplikacijama – model ljudskog tela sa 29 tačaka u 12 oblasti ljudskog tela za ograničavanje sile i snage robota predstavljeni su u tabeli i slici iz magistarskog rada „Roboti koji učestvuju” autora Aleša Zoreta.

Ovaj standard već sadrži definiciju robota koji učestvuje, koja kaže: „robot koji učestvuje je robot dizajniran da direktno komunicira sa čovekom unutar označenog radnog prostora koji učestvuje.“ U slučaju saradnje robot-čovek, predstavljene su četiri operacije:

  • Bezbednosno kontrolisano gašenje,
  • Ručno navođenje,
  • Kontrola brzine i sigurnosnog rastojanja,
  • Ograničenje moći i sile.

AIRSKIN ima nivo sigurnosti PLe kategorije 3 (ISO 13849) ili do SIL3 (EN 62061) 

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Dvoručni prekidač Schmersal

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti