Industrija 4.0

Industrija 4.0 podrazumeva potpunu digitalizaciju svih procesa proizvodnje i primenu digitalnih tehnologija prilikom kreiranja ideje o nekom proizvodu, organizaciji i realizaciji proizvodnje, kontroli procesa i pružanja industrijskih usluga.

Pomoći će Vam da transformišete i povežete svoje podatke, radnu snagu, sisteme, industrijske resurse i da uspostavite Internet of Things (IoT). Prethodno izdvojenim podacima možete ostvariti pametnu industriju, omogućiti donošenje odluka u realnom vremenu i poboljšati produktivnost, fleksibilnost i spretnost.

Imate li pitanja za nas?

Industrija 4.0 – unapredite svoje procese

Industrija 4.0 Vam omogućava da upravljate složenim proizvodnim procesom. Zahvaljujući fleksibilnosti, Vašu proizvodnju možete prilagoditi novim okolnostima i tržišnim ulovima, kao i skratiti razvojni period korišćenjem visoko inovativnih sredstava.

Smanjite vreme proizvodnog ciklusa, poboljšajte kvalitet proizvoda i povećajte efikasnost u proizvodnji malih serija. Industrija 4.0 donosi vertikalnu integraciju od izolovanih sistema na svakom nivou do vertikalno integrisanih tokova informacija koji omogućavaju potpune poslovne procese.

Podaci sa smart uređaja i mašina se čuvaju u cloud-u preko mrežne konekcije, što olakšava daljinski pristup tim podacima. Takođe, industrija 4.0 pruža bolju kontrolu i razumevanje Vašeg poslovanja.

Želite kupiti našu opremu?

Industrija 4.0 i tehnologije koje joj omogućavaju

Industrijski Internet stvari (IIoT) će uvek biti ključna osnovna komponenta pametnih preduzeća. Platforme industrije 4.0 menjaju proizvodnu industriju. IIoT obezbeđuje automatizaciju procesa što Vam omogućava daljinsko upravljanje svim povezanim uređajima.

Industrija 4.0 i IIoT Vam pomožu da bolje razumete kako funkcionišu povezani uređaji i da na osnovu toga donosite bolje odluke. IIoT Vam omogućava prikupljanje podataka sa uređaja i analizom tih podataka poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i kvaliteta. Ovakvo održavanje Vam omogućava da uštedite novac, dok Vam analiza podataka u realnom vremenu omogućava da sprečite skupe zastoje.

Industrija 4.0 i njene ključne prednosti

 • Fleksibilna proizvodnja sa menjanjem znanja i veština čoveka i mašine;
 • Veća efikasnost međusobno povezanih i samoupravljanih mašina zbog optimalnog planiranja procesa
 • Energetska efikasnost zahvaljujući kreativnim rešenjima koja ograničavaju rasipanje energije i obezbeđuju kontrolu proizvodnje u realnom vremenu
 • Automatizacija osiguranja kvaliteta smanjuje količinu neusaglašenih krajnjih proizvoda
 • Praćenje promena i optimizaciju proizvodnog procesa omogućva kontinuirano prikupljanje i obrada podataka
 • Lako praćenje radnih uslova mašina- čak i putem daljinskog pristupa
 • Lakše održavanje optimalnih uslova mašine i sprečavanje ispadanja
 • Bolja kontrola mašine koja Vam omogućava planiranje preventivnog održavanja
 • Sprečavanje prekida proizvodnje boljim upravljanjem rezervnim delovima

Pogledajte primere upotrebe Industrije 4.0

 • RFID iznake na branicima omogućavaju sledljivost tokom celog procesa proizvodnje i logistike.
 • RFID oznake sadrže sve informacije za upravljanje proizvodnim mašinama preko Open Platform Communications (OPC) servera ( Object Linking and Embedding (OLE) za kontrolu procesa).
 • Integracija podataka iz ERP (Enterprise Resource Planning) sistema i WMS sistema ( Warehouse Management System).
 • Identifikacija krio posuda i njihovog sadržaja korišćenjem RFID oznaka
 • Poudana identifikacija čak i sa nepreciznim pozicioniranjem posude zahvaljujući opsegu od 400mm HF glave za čitanje/pisanje.
 • Podaci sa više lokacija su dostupni zahvaljujući njihovom skladištenju u cloud-u
 • QR24-I/O link enkoderi detektuju okretno kretanje i na taj način poboljšavaju takt mašina;
 • Korišćenje IO-Link enkodera je jeftinije u odnosu na korišćenje Fieldbus enkodera, i omogućava Vam lakše i brže otkrivanje grešaka.
 • Kvarovi mehaničkog enkodera su ređi i položaj rezonatora se stalno kontroliše.
 • Identifikacija kalupa je beskontaktna pomoću induktivnih spojnica NIC i TBIL-I/O-hub preko I/O veze
 • Prenos podataka i energije je beskontaktna sa induktivnim spojnicama

Još neki od primera upotrebe Industrije 4.0

 • Zaštita kućišta CCM sa integrisanim optičkim senzorom kontinuirano prati unapred postavljena ograničenja životne sredine unutar električnog kontrolnog kućišta. Meri temperaturu i vlažnost u kućištu, takođe i detektuje rastojanje do vrata ormana. Dostupan je i kao štitnik za EX okruženje;
 • Kada bilo koji parametar premaši unapred podešenu vrednost, modul to prijavljuje kontrolnom nivou;
 • Modul za prikupljanje podataka takođe otkriva habanje opreme, poroznost zaptivki i začepljenje filtera.
 • Paketi sa lekovima su opremljeni RFID tagovima, za praćenje tokom celog logističkog procesa;
 • Mašine opremljene moćnim senzorima koji mogu da očitaju do 500 RFID oznaka po paketu;
 • Snimljeni podaci su stalno dostupni u cloud-u.
 • Zapisi u RFID oznakama na čokoladama kontrolišu proces proizvodnje.
 • RFID oznaka ima ugrađen temperaturni senzor, sa kojeg RFID glava čita podatke bez kontakta.
 • Fleksibilni proizvodni sistemi omogućavaju brzu i nesmetanu promenu proizvoda.
 • Automatski izbor programa za pranje forme
 • 100% pouzdana kontrola kvliteta pojedinačnih vozila
 • Nakon što proizvod prođe kroz komoru za navodnjavanje, RFID tag senzori detektuju nivo vlage koja se nakupi na proizvodu;
 • Snimljeni podaci se čuvaju u MES (Manufacturing Execution System) kako bi se izvršila analiza i poboljšanje procesa proizvodnje.
 • RFID oznaka ima ugrađen temperaturni senzor, sa kojeg RFID glava čita podatke bez kontakta.

Pročitajte najnovije vesti za Industriju 4.0

 • Vuzix M400 Smart Glasses

Pametne naočare Vuzix M400

Pametne naočare M400 su najudobnija, najsnažniji i svestrani prenosivi računari na tržištu, osmišljeni za korišćenje u raznim primenama. Ujedno možete ih lagano uklopiti u Vaše radne navike.

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.