Tasteri

renomiranih proizvođača

Tasteri prenose operaciju pritiska operatera na mašinu. Oni Vam omogućavaju da pokrenete ili zaustavite svoje mašine ili procese održavajući tako upravljanje nad sistemom.

Imate li pitanja za nas?

Tasteri vrhunskog kvaliteta za pouzdano upravljanje

Schmersal push buttons

Možemo Vam ponuditi širok asortiman tastera (poznatih i kao tasteri-prekidači). Nudimo kompaktne (all in one) kao i dugotrajne i isplative modularne tipove tastera. Neki tasteri takođe imaju visok nivo pouzdanosti kontakta koji se postiže korišćenjem samočistećih pomoćnih kontakata pogodnih za elekronska kola.

Možete birati između vrhunskih proizvoda renomiranih kompanija:

Želite kupiti naše Tastere?

Upotreba  tastera u raznovrsnim aplikacijama

Mnoge raznovrsne mašine olakšavaju život ljudima, naročito u industrijskim okruženjima. Ali, za upravljanje mašinama u industrijskim aplikacijama potrebni su interfejsi čovek-mašina, i u tom slučaju tasteri mogu naći svoju primenu. Tasteri koji su ergonomski za rad i obezbeđuju transparentnost i informacije u interfejsu čovek-mašina su jedan od ključnih preduslova za pojednostavljenu, efikasnu proizvodnju.

Ručno aktiviranje ovih uređaja pokreće ili zaustavlja radne sekvence i funkcionalne procese čak i pod ekstremnim uslovima kao što su mraz, prašina ili toplota. Kao veza između čoveka i mašine, tasteri se koriste, na primer, u proizvodnim pogonima na upravljačkim panelima operatera, na transporterima, u kontrukciji liftova, na komandnoj tabli brodova, u kokpitu industrijskih vozila , itd.

Benedict industrial push button use example

Dostupan je veliki broj različitih tipova tastera:

BENEDICT Types of pushbuttons

Dostupni su različiti tipovi tastera, od kojih svaki ima različitu funkciju, npr.:

Tasteri za ispiranje zahtevaju direktan pritisak na površinu. Oni imaju aktuator u ravni sa montažnim prstenom. Često se koriste kao tasteri za startovanje koji moraju biti zaštićeni od slučajnog pokretanja.

Produženi tasteri imaju aktuator koji se prostire iznad montažnog prstena. Ovo vam omogućava lakšu aktivaciju jer ne morate da postavite prst ravno na aktuator da biste upravljali tasterom. Takvi tasteri se obično koriste za najistaknutije komande na panelu za automatizaciju.

 

Pečurkasti tasteri imaju aktuatore koji se protežu preko ivica montažnog prstena i imaju prečnik veći od standarnih tastera. Zbog svoje veličine i oblika bolje su vidljivi i lakše se aktiviraju. Zbog toga se često koriste kao tasteri za zaustavljanje u slučaju nužde.

Osvetljeni tasteri uglavnom koriste integrisane LED diode da obezede željeno osvetljenje. Kombinuju funkcije aktiviranja i osvetljenja, štede prostor i smanjuju troškove.

Dvostruki tasteri kombinuju dva operatera u jednom kućištu, štedeći prostor i smanjujući troškove. Neki modeli imaju dodatnu funkciju osvetljenja.

Odabir boje tastera:

Svaka boja tastera ima jedinstveno značenje:

  • crvena boja označava “hitno stanje”; taster se aktivira u slučaju opasnosti
  • žuta boja označava neku “abnormalnost”; taster se aktivira u slučaju abnormalnog stanja
  • zelena boja označava “normalno” stanje i aktivira se za pokretanje normalnog stanja/uslova
  • plava boja nam kazuje da je nešto “obavezno” ; taster se aktivira za stanje koje zahteva obaveznu akciju
  • beloj boji nije dodeljeno specifično značenje; ovaj taster se aktivira za opšte pokretanje funkcija, osim za zaustavljanje u slučaju nužde
  • crnoj boji nije dodeljeno specifično značenje; ovaj taster se aktivira za opšte pokretanje funkcija, osim za zaustavljanje u slučaju nužde
Benedict push button colours

Glavni delovi tastera

BENEDICT Modules of pushbuttons

Tasteri se sastoje od:

  • Pomoćni kontakt je provodni deo prekidača koji uspostavlja ili prekida strujno kolo. Kolo je otvoreno u svom “neutralnom” stanju i zatvoreno u svom “zatvorenom” stanju. Aktivacija od strane operatera će preokrenuti neutralno stanje kontakta.
  • Kontaktni blok obuhvata kontakt. Blokovi se drže na zadnjoj strani uređaja uz pomoć držača kontaktnog bloka.
  • Aktuator je deo uređaja koji dodirujemo za početak operacije.
  • Blok lampe drži i aktivira sijalicu kada primi odgovarajući signal.

Modularni modeli se instaliraju kombinovanjem ovih delova kao LEGO, tako da se pojedinačni delovi mogu jednostavno zameniti kada je to potrebno. S druge strane, kompaktni modeli su uređaji “sve u jednom” (all in one) i čitav taster mora biti zamenjen.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.