Senzori položaja

od vodećih proizvođača

Senzori položaja olakšavaju beskontaktno merenje i praćenje položaja predmeta. Oni pružaju informacije o lokaciji ili pomaku, u smislu linearnog pomaka, kutu rotacije ili kretanja u trodimenzionalnom prostoru. Ovi senzori su nezamenjivi u industrijskom i mašinskom inženjerstvu i u primenama kontrole kretanja.

Imate li pitanja za nas?

Senzori položaja vrhunske kvalitete

Micro-Epsilon optoNCDT

Senzori položaja jedni su od najraznovrsnijih senzora koji se koriste u skoro svim granama industrije. Oni otkrivaju kretanje predmeta i pretvaraju ga u signale pogodne za obradu, prijenos ili kontrolu.

Iz naše široke ponude odaberite senzore koji najbolje odgovaraju potrebama za vaše primjene. Odaberite proizvode vrhunske kvalitete vodećih tvrtki:

Želite kupiti naše Senzore položaja?

Odaberite senzore položaja prilagođene vašim zahtevima

Glavna svrha senzora položaja je da otkriju predmet i prenesu informaciju o njegovom položaju generisanjem signala koji daje povratnu informaciju o položaju.

Tu povratnu informaciju možete koristiti za kontrolu automatizovanih odziva u procesu, zvučne alarme ili pokretanje drugih aktivnosti prema zahtevima određene namene.

Zadaci merenja položaja mogu se rešiti sa različitim vrstama senzora prilagođenih zahtevima svake namene.

Iskoristite prednosti širokog raspona modela senzora položaja

Prema vrsti merenja senzori se dele na:

Linearni senzori položaja pretvaraju linearna kretanja ili merenja u izlazne signale za obradu. Linearni senzori položaja su svuda oko nas. Oni koriste različite vrste tehnologija kako bi osigurali da merenja za određenu primenu budu izvršena na najbolji način. Mogu biti kontaktni i beskontaktni. Beskontaktni senzori se ne habaju, imaju duži vek trajanja, ali su obično skuplji.

Rotacijski senzori položaja pretvaraju rotacijske pokrete u izlazne signale. Kao i linearni senzori položaja, mogu biti kontaktni i beskontaktni. Može da se bira  između senzora sa jednim ili više obrta zavisno od toga da li se mere stupnjevi rotacije ili broj obrta.

Ugaoni senzori položaja/rotacijski enkoderi su beskontaktni optički uređaji koji pretvaraju ugaoni položaj rotiranja u analogni ili digitalni podatkovni kod. Drugim rečima, pretvaraju mehaničko kretanje u električni signal (po mogućnosti digitalni).

Provera specifične tehnologije senzora položaja

Za postizanje optimalnih rezultata mjerenja koristi se nekoliko specifičnih tehnologija, a glavni modeli senzora položaja podržavaju ove temeljne tehnologije:

Senzori položaja s potenciometrom su senzori koji za mjerenje linearnog ili rotacijskog pomaka mijenjaju vrijednost otpora.

Induktivni senzori položaja detektiraju položaj predmeta tako što se mijenja karakteristika magnetskog polja koje se inducira u zavojnicama senzora. LVDT (Linearni varijabilni diferencijalni transformatori) služe za praćenje linearnog kretanja dok RVDT (Rotacijski diferencijalni transformatori napona) prate rotacijski položaj predmeta.

Senzori položaja koji rade na principu vrtložnih struja rade s električki vodljivim predmetima. S takvim senzorima može se odrediti relativna udaljenost predmeta od senzora, ali ne i smjer objekta u odnosu na senzor.

Kako bi utvrdili položaj predmeta koji se mjeri, Kapacitivni senzori položaja oslanjaju se na otkrivanje promjene u vrijednosti kapaciteta. Oni mogu mjeriti položaj predmeta linearno i pod kutom.

TURCK Induktivni senzori položaja - primjena

Magnetostriktivni senzori položaja koriste prednosti magnetorestrikcije u feromagnetskim materijalima, tj. njihovu promjenu veličine i oblika pod utjecajem magnetskog polja, kako bi odredili položaj predmeta.

Ovi senzori mjere promjene Hallovog napona kao pokazatelj položaja predmeta.

Svjetlovodnii senzori položaja za mjerenje optičke snage koriste optičko vlakno s nizom fotodetektora koji se nalaze na svakom kraju vlakna. Logaritam omjera izmjerene optičke snage promatrane na oba fotodetektora je linearna funkcija udaljenosti predmeta od kraja vlakna, pa se ta vrijednost može koristiti za pružanje informacije o položaju predmeta.

Optički senzori položaja koriste promjenu kod karakteristika svjetla (npr. valne duljine, intenziteta, faze, polarizacije) za utvrđivanje informacije o položaju predmeta.

Ultrazvučni senzori položaja koriste promjenu visokofrekventnih zvučnih valova za utvrđivanje položaja predmeta. Izvrsne rezultate daju u radu s ciljanim predmetima različitih materijala i karakteristika površina, te mogu otkriti male objekte na većoj udaljenosti od drugih modela senzora položaja. Otporni su na vibracije, okolnu buku, EMI i infracrveno zračenje.

Specifikacije koje određuju performanse

Prilikom odabira prikladnog senzora takođe je korisno obratiti pažnju na: njegovu veličinu i težinu, da li daje informacije o apsolutnom ili inkrementalnom položaju, rasponu radne temperature, njegovu sposobnost da je otporan na različite okolnosti i radne uslove (vlaga, prljavština, mehanički udar, vibracije), jednostavnost instalacije, početni trošak.

Neke ključne specifikacije koje se moraju znati, a koje se odnose na većinu senzora položaja su:

Raspon udaljenosti od senzora do predmeta merenja za koji se može dobiti izmerena vrednost.

Definisana vrednost najmanjeg koraka koji senzor može meriti.

Stepen podudarnosti izmerenog položaja sa stvarnim položajem objekta koji se meri.

Odražava raspon sličnih rezultata dobijenih za izmereni položaj kada senzor provodi identično merenje tokom vremena.

Opseg odstupanja izlaznog merenog signala od raspona vrednosti izlaza za senzor.

Turck senzori položaja

Uobičajene primjene senzora položaja

Senzori položaja - Testiranje u autoindustriji

Senzori položaja se često koriste u raznim granama industrije kao što su: automobilska industrija, moto sport, medicina, poljoprivreda, robotika, industrijska obrada, mobilna vozila, testne i laboratorijske primjene, hrana i piće, pakiranje, alatni strojevi i mnoge druge.

 • ugao upravljanja i položaj menjača
 • aktivacija kvačila/gasa i položaj pedale
 • mašinstvo – povratna informacija o položaju (tekstilne mašine i mašine za zavarivanje)
 • konstruktivno ispitivanje
 • nuklearne elektrane
 • ispitivanje automobila
 • merenje brzine pokretne trake
 • kontrola procesa ispisa
 • kontrola etiketiranja
 • pozicioniranje rampe i mosta
 • ulazne barijere za kontrolu prolaza
 • pokretanje dizala
 • MRI mašine
 • pozicioniranje CCTV kamere

Pročitajte najnovije vesti o senzorima položaja

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.