Sigurnosni relejni moduli

od vodećih svetskih proizvođača

Sigurnosni relejni moduli omogućavaju efikasnu i pouzdanu integraciju sigurnosnih senzora u sigurnosno kolo mašine. Koriste se u bezbednosnom delu upravljačkih sistema za obavljanje kontrole tako da je rad mašine dozvoljen samo kada je sigurnost potvrđena. Na ovaj način vaša bezbednosna rešenja postižu najbolju moguću zaštitu bez mešanja u procese.

Imate li pitanja za nas?

Zaštitite se pouzdanim proizvodima

Sigurnosni relejni moduli igraju centralnu ulogu kao logička jedinica u delu kontrolnog sistema koji se odnosi na bezbednost. Zbog toga je ključno odabrati proizvode visokog kvaliteta koji obezbeđuju besprekoran sistem kontrole bezbednosti.

Proizvodi iz našeg širokog portfelja opreme za obradu sigurnosnih signala dolaze od vrhunskih proizvođača:

Želite kupiti naše Sigurnosne relejne module?

Birajte iz velikog asortimana sigurnosnih relejnih modula

U okviru sigurnosnih relejnih modula, možete pronaći sigurnosne kontrolere i sigurnosne relejne module za različite aplikacije sigurnosnih tehnologija (npr. za nadzor zaštitnih vrata i zaustavljanje u nuždi). Dostupni su i centralizovani programabilni bezbednosni kontroleri i decentralizovani sistemi sabirnica, na primer, modularni koncept za kontrolu bezbednosnih funkcija na velikim mašinama.

Sigurnosni relejni moduli obezbeđuju da sigurnosne bravice i E-stop funkcije mogu da rade nezavisno od akcija osnovnog kontrolnog sistema u svakom trenutku. Ovo je jedna od najvažnijih karakteristika bilo kog sistema kontrole bezbednosti. Moduli reaguju na opasne uslove tako što isključuju mašine. Možete ih koristiti da zaustavite svoju opremu, kao i da nadgledate vrata i naprave da biste zaštitili opremu i operatere.

Programabilni sigurnosni kontroleri obezbeđuju interfejs između sigurnosnih uređaja, mašina i procesa koje ti uređaji nadgledaju, omogućavajući vam rešenje za kontrolu bezbednosti koje se lako koristi

Oprema za obradu sigurnosnih signala

Iskoristite mogućnost podešavanja konfiguracije

Glavna prednost naših sigurnosnih relejnih modula je njihova multifunkcionalnost. Svaki modul se može konfigurisati za različite aplikacije. Svi konvencionalni sigurnosni senzori i elektromehanička sigurnosna oprema mogu se nadgledati.

Drastično smanjenje broja varijanti i jasan prikaz relevantnih funkcija vam znatno olakšavaju odabir pravog modula za određenu primenu.

Koristite obradu sigurnosnih signala za širok spektar aplikacija

Imaćete koristi od opreme za obradu sigurnosnih signala u nadgledanju:

  • Hitno zaustavljanje,
  • Zaštitne narpave,
  • Prekidači za hitno zaustavljanje/pozicioni prekidači sa povlačenjem žice,
  • Magnetni sigurnosni senzori,
  • Aktivni optoelektronski uređaji,
  • Dvoručnih komandnih panela.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.