Senzori

vodećih proizvođača

Senzori Vam pomažu da detektujete događaje u radnom ambijentu mašina ili procesa i signale prosledite nadređenim upravljačkim kontrolerima. Upotrebom naprednih senzora omogućavate visok stepen automatizacije proizvodnih procesa. Analognim ili digitalnim signalima senzori Vas informišu o prisustvu/odsustvu objekata, njihovim fizičkim predispozicijama, načinima kretanja i identifikaciji. Neizbežni su u aplikacijama merenja i upravljanja proizvodnim procesima i mašinama. Savremena IoT rešenja su dodatno podstakla integraciju senzora u proizvodne procese.

Želite naš katalog Senzori?

  Imate li pitanja za nas?

  Upoznajte našu veliku listu proizvođača

  U našem velikom asortimanu senzora možete birati između 100.000+ senzora vodećih svetskih proizvođača:

  Želite kupiti našu opremu?

  Izaberite pravi senzor za Vašu aplikaciju

  Na raspolaganju su Vam senzori sa digitalnim, analognim i IO-link izlazima. Raspoloživi su:

  detektuju prisustvo obližnjih objekata. U mnogim proizvodnim operacijama oni će Vam pomoći da otkrijete prisustvo delova i mašinskih komponenti.

  registruju kretanje objekta i pretvaraju ih u signale prikladne za obradu, prenos ili kontrolu. Možete ih koristiti za merenje linearnog ili rotacionog položaja u različitim primenama, koristeći čitav niz senzorskih tehnologija.

  otkrivaju objekte koji prolaze unutar njihovog područja detekcije. Pored toga su takođe sposobni da zabeleže boju, sjajnost i poziciju ako je potrebno. Oni će omogućiti automatizaciju vaše proizvodnje kao i automatizaciju logističkih procesa manipulacije sirovinama, ali i za svrhe kao što su brojanje, robotsko sortiranje, biranje/orijentacija.

  vrše precizna merenja parametara procesa. Dolaze u različitim kućištima i sa različitim procesnim priključcima. Osim standardno merinih procesnih parametara (temperature, pritiska, nivoa i protoka), postoje i druge specijalizovane varijante koje omogućavaju merenja specifičnih parametra . Multivarijabilna procesna senzorika meri ili preračunava više parametara istovremeno i transformiše merenja u željene signale.

  Pronađite pravo rešenje za svaki zadatak

  omogućavaju viši nivo kontrole kvaliteta proizvoda i preciznosti njihove izrade. Kontaktnim ili bezkontaktnim metodama mogu analizirati različite tipove površina i to pri veoma velikim brzinama.

  za detekciju boja, pri čemu boja može služiti kao kriterijum za poziciju, sortiranje ili inspekciju. Kontrastni senzor koriste različite izvore svetlosti za otkrivanje i upoređivanje kontrasta i robusno procesiranje signala. Kada boje nisu vidljive, luminiscentni senzor se mogu koristiti za aplikacije sortiranja, inspekcije ili detekcije. Detekcija dvoslojnih površina je još jedna od specifičnih sposobnosti senzora da prepoznaju specijalizovane karakteristike proizvodnih procesa. Senzor za pouzdanu detekciju ivica veoma je korisan u aplikacijama vođenja materijala duž transportnih trasa.

  Specijalni dodaci uz Fiberoptičke senzore omogućiće detekciju objekata u veoma skučenim prostorima. Savijanjem plastičnih ili staklenih vlakana možete pozicionirati senzorsku detekciju teško pristupačnim pozicijama mašina-tamo gde konvencionalni senzori ne mogu prići. Širok spektar montažnih nosača omogućava laku montažu i pozicioniranje vlakana.

  Kontaktirajte nas i mi ćemo pronaći odgovarajući proizvod za Vas.

  Kontaktiraj nas

  Upoznajte principe rada senzora

  U zavisnosti od fizičkog tipa funkcionisanja senzora u ponudi imamo sledeće tipove:

  • Induktivni,
  • Fotoelektrični,
  • Kapacitivni,
  • Magnetno-induktivne,
  • Ultrazvučne,
  • Radar,
  • Senzor nagiba,
  • Linearni senzori položaja,
  • 3D Senzori,
  • Svetlosne zavese,
  • Viljuškasti,
  • Enkoderi
  • i optički sa Fiber optičkim vlaknima.

  Pročitajte najnovije vesti o senzorima

  Prijavite se na naš newsletter!

  Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.