Stepper motori

Stepper motori su sinhroni elektromehanički delovi bez četkica koji pretvaraju električne signale u mehaničku rotaciju osovine. Povećavanjem frekvencije digitalnih impulsa kretanje koraka prelazi u kontinuiranu rotaciju, pri čemu je brzina rotacije direktno proporcionalna frekvenciji impulsa.

Obrtaj motora je sačinjen od nekoliko koraka, gde motor za svaki od njih mora da pošalje impuls iz kontrolera. Položaj motora se može kontrolisati bez mehanizma povratne sprege, sve dok je stepper motor dimenzionisan u skladu sa primenom.

Imate li pitanja za nas?

Koristite kvalitetne stepper motore za Vaše aplikacije

Stepper motori se koriste u raznim aplikacijama za pozicioniranje, pripremu, rotaciju i pomeranje različitih delova ili opreme. Preporučujemo stepper motore iz R.T.A. grupe, koja predstavlja vodeću evropsku kompaniju sa 45+ godina iskustva. Uspostavili su mrežu od 46 distributera na 5 kontinenata i prodali više od milion drajvera stepper motora.

Njihova programirana linija testira svaki pogon pomoću dve različite operacije, obezbeđujući tako njegov kvalitet. Iskusni inženjeri kompanije pružaju profesionalnu, brzu pomoć i podršku korisnicima.

Želite kupiti našu opremu?

Pretvorite imuplse u rotaciju osovine

Stepper motor pretvara svaki digitalni impuls u mehanički pomeraj. Impuls izaziva rotaciju motora za precizan ugao. U slučaju stepper motora sa tipičnom rezolucijom od 1,8 ° osovina motora napravi jedan potpuni obrt nakon 200 impulsa ili koraka (360 ° / 1,8 ° = 200).

Rotor stepper motora se sastoji od magneta i dve zupčaste čašice, koje imaju po 50 zubaca. Stator stepper motora ima 8 radijalno postavljenih polova, napravljenih od tankih magnetnih ploča koje su izolovane jedna od druge. Na njima se nalazi 8 navoja.

Upoznajte prednosti stepper motora

 • ugao rotacije motora je proporcionalan ulaznom impulsu
 • precizno pozicioniranje i ponovljivost pokreta
 • jednostavna upotreba
 • raznovrsnost upotrebe
 • dobar odziv na pokretanje/zaustavljanje/kretanje unazad
 • jednostavna konstrukcija
 • visoka pouzdanost i jačina
 • motor ima pun obrtni moment u stanju mirovanja i veliki obrtni moment pri malim brzinama
 • niska cena u poređenju sa drugim sistemima upravljanja
 • niski troškovi održavanja

Odaberite najbolji princip rada

Puni korak

stepper motori imaju 200 punih koraka po obrtaju osovine motora. Rade sa jednom fazom koja se aktivira u datom trenutku ili sa dve faze koje se aktiviraju istovremeno sa punim uglom koraka od 1.8°. Kod dve aktivirane faze istovremeno, obrtni moment motora je za 30%-40% jači nego kod jedne uključene faze.

Stepper motori - puni korak

Puni korak jednofazno

Stepper motori - puni korak jednofazno

Puni korak dvofazno

Pola koraka

stepper motor se rotira sa 400 koraka po obrtaju, sa jednim uključenim navojem, a zatim naizmenično uključena dva navoja dovode do rotacije rotora na pola udaljenosti ili 0.9°.

Polu korak ima blaže kretanje i obezbeđuje približno 30% manji obrtni moment nego pun korak.

Stepper motori - pola koraka

Polukorak

Mikrokorak

ceo korak (1.8°) se može podeliti na 256 mikrokoraka kako bi se olakšala rotacija motora pri malim brzinama. Kontroler stepper motora šalje 2 sinusna talasa napona do namotaja motora.

Koristi se u aplikacijama koje zahtevaju precizno pozicioniranje i glatko kretanje pri različitim brzinama.

Stepper motori - mikrokorak

Mikrokorak

Pratite jednostavne korake

stepper motor podešavanje

Polovi imaju 48 zuba, odnosno 2 manje od rotora. Poravnavanje polova statora u odnosu na rotor je sledeće (slika 1) : 2 pola su poravnata, 2 pola su neusklađena i 4 pola su poravnata sa rotorom. Navoji statora su dva nezavisna seta zavojnica (slika 2).

Kada razvijete aplikaciju sa koračnim motorima, treba da pratite sledeće korake:

Poravnati crvene polove (suprotni polovi polariteta se privlače) i neusklađene žute polove (isti polovi polariteta se odbijaju).

Rotor se pomera po četvrtini zuba (1.8°) , poravnavajući plave polove, dok zeleni ostaju neusklađeni

Rotor se pomera za 1.8° poravnavajući narandžaste polove dok crveni ostaje neusklađeni

Rotor se pomera za 1.8° poravnavajući zelene polove dok plavi ostaju neusklađeni

Ovaj korak jednak je prvom koraku, budući da rotor ima 50 zubaca i da se kretanje zuba događa sa svakim novim korakom. Ukupan broj koraka pri punoj rotaciji osovine je 200.

Izaberite odgovarajući stepper motor

R.T.A Vam nudi veliki izbor stepper motora kako biste izabrali najbolje rešenje za Vašu aplikaciju.

Izaberite između:

Sposobni su da prave precizne pokrete bez povratne informacije o položaju motora, odnosno bez uređaja za merenje položaja. Njihova osovina se rotira praveći korake i pomerajući se za fiksni broj stepeni. Zahvaljujući unutrašnjoj strukturi motora poseduju ovu karakteristiku koja im omogućava da se zna tačan ugaoni položaj osovine jednostavnim brojanjem izvedenih koraka, bez potrebe za senzorom. Dokle god je stepper motor odgovarajuće veličine za primenu, pozicija se može precizno kontrolisati.

Koriste povratnu vezu enkodera, integrisanim na svom vratilu, za preciznu kontrolu brzine i položaja. Ukoliko gubitak položaja može biti loš za aplikaciju ali sistem zahteva visok obrtni moment pri maloj brzini, relativno jednostavnu arhitekturu i relativno nisku cenu, koristimo stepper motore sa zatvorenom petljom.

stepper motori mogu imati kočnicu montiranu na svom vratilu koja im obezbeđuje veći obrtni moment kada je motor zaustavljen.

stepper motor RTA

Pogledajte primene stepper motora

Stepper motori - aplikacije
 • XY tabele za pozicioniranje
 • Sistemi za skladištenje, odabir i postavljanje, kao i roboti
 • Sistemi za pakovanje i oprema za primenu etiketa
 • Razni transportni i logistički sistemi
 • Sistemi za navođenje i poravnavanje
 • Sistemi za razmenu delova ili aparata u formatu
 • Merni laboratorijski instrumenti
 • Transportne trake

Koje mašine možete izraditi?

 • Mašine za pakovanje i opremu za označavanje
 • Mašine za punjenje tečnosti i praškastih proizvoda
 • Mašine za sečenje plastike, metala, drveta, keramike, stakla, kamena i kože
 • Mašine za oblikovanje
 • Roboti
 • Laboratorijski instrumenti
 • 2D i 3D štampači
Stepper motori - aplikacije

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.