Motorno-zaštitni prekidači

vodećih proizvođača

Motorno-zaštitni prekidači su električni sigurnosni uređaji koji prekidaju/ostvaruju kontinuitet električnog kola. Oni Vam pomažu da zaštitite strujne krugove od širokih opsega napona, odnosno od štete koja može nastati usled prekomerne struje ili kratkog spoja u širokom spektru industrijskih aplikacija.

Imate li pitanja za nas?

Zaštitite električne motore od oštećenja

BENEDICT Circuit Breakers 1

Naša ponuda uključuje prekidače za zaštitu motora, elektromehaničke uređaje koji obavljaju tri važne funkcije ispred Vaših elektromotora. Oni obezbeđuju izolaciju, motornu zaštitu usled preopterećenja i kratkog spoja, i upravljanje (on/off) motorom.

Dostupni su vam motorno-zaštitni prekidači vrhunskog kvaliteta od renomiranog proizvođača:

Želite kupiti naše Motorno-zaštitne prekidače?

Izaberite odgovarajući motorno-zaštitni prekidač

Motorno-zaštitni prekidači automatski prekidaju strujni krug u slučaju velike struje i kratkog spoja koji mogu oštetiti motor. Neki od njih takođe štite motor od gubitka faze.

Motorno-zaštitni prekidači imaju unutrašnje kontakte koji povezuju liniju napajanja sa opterećenjem. Struje kratkog spoja (visoke ili veoma visoke strujne vrednosti) i prekomerne struje (vrednosti struje nešto veće od nominalne vrednosti) se detektuju u unutrašnjem kalemu i elementu osetljivom na toplotu koji je zavaren na bimetal, respektivno. U slučaju prekomernih struja, ili kalem ili bimetal odredjuju otvaranje kontakata.

Kada biramo motorno zaštitni prekidač treba da obratimo pažnju na nominalnu struju motora i na prekidački kapacitet motorno-zaštitnog prekidača.

BENEDICT Circuit Breakers 2

Obezbedite zaštitu od prekomerne struje

BENEDICT Main switches 3

Preopterećenje pregreva motor uzrokujući da povuče struju veću od nominalne. Ovo se može dogoditi iz nekoliko razloga: otporni obrtni momet je previsok za dotični motor, ili se rotor zaglavio, ili se motor prečesto pokreće, ili nedostaje jedna od tri faze napajanja, ili je vreme pokretanja predugo.

Pri odabiru motorno-zaštitnog prekidača treba da obezbedimo da je dimenzionisan na osnovu nazivne struje motora. Trebalo bi obratiti pažnju na minimalna vremena pokretanja motora prema kojima je potrebno identifikovati jednu od interventnih klasa identifikovanih IEC standardom, tj. 2-3-5-10-10A-20-30-40. Najzastupnjenije klase intervencije su 10-10A, što odgovara intervenciji u periodu od 10s za prekomernu struju jednaku 7.2 Im.

Obezbedite zaštitu od kratkog spoja

Kratak spoj je opasna greška koja može izazvati ozbiljnu štetu, požar, pa čak i eksplozije manjih razmera. Može se dogoditi iz nekoliko razloga: usled neispravne izolacije ili loših spojeva, abnormalnog nagomilavanja električnih struja unutar sistema električnih ožičenja, stari ili neispravni uređaji sa oštećenim utikačima ili kablovima za napajanje, dodir žice sa nekom tečnošću itd.

Pri odabiru motorno-zaštitnog prekidača treba proveriti njegov kapacitet prekidanja npr., maksimalna struja koju uređaj može pokrenuti (ili prekinuti). Kapacitet prekidanja motorno-zaštitnog prekidača treba biti veći od  maksimalne struje kratkog spoja izračunate u toj tački sistema. Ova struja ne zavisi od nazivne struje motora, već od karakteristika mreže koja je ispred motora.

U automatskim motorno-zaštitnim prekidačima za industrijsku upotrebu (CEI 17-5) prekidna sposobnost se klasifikuje kao:

  • servisna prekidna sposobnost kratkog spoja (Ics). Test sekvence: O-t-CO-t-CO
  • krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja (Icu). Test sekvence: O-t-CO
BENEDICT Circuit Breakers 4

Obezedite zaštitu od gubitka faze

BENEDICT Circuit Breakers 5

Da bi se povećao nivo njihove pouzdanosti, neki motorno-zaštitni prekidači imaju funkciju zaštite od gubitka faze. Ova funkcija štiti motor od opasnog pregrevanja namotaja ili čak njihovog sagorevanja.

Možete koristiti motorno-zaštitne prekidače u različitim aplikacijama. Skladišta, fabrike i velike industrije imaju motorno-zaštitne prekidače integrisane u svoje električne sisteme.

  • petrohemijska industrijA
  • prehrambena industrija
  • alatnice
  • autoindustrija/avioindustrija
  • pakerska industrija
  • i mnoštvo drugih.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.