MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

MQTT je vodeći TCP/IP machine-to-machine/IoT komunikacijski protokol za industriju 4.0 koji obezbeđuje razmenu podataka unutar mreže uređaja. To je komunikacioni model za objavljivanje/prijavljivanje , otvorenog koda, sa brzim vremenom odgovora. Rad sa MQTT-om je veoma brz i lagan. Dobar je izbor i za male uređaje sa malom potrošnjom energije. Njegovi niski troškovi obezbeđuju prenos podataka sa malim propusnim opsegom.

Imate li pitanja za nas?

Komunikacijska metoda objavljivanja/prijavljivanja

Zahvaljujući metodi objavljivanja/prijavljivanja, MQTT je koristan za upotrebu u mobilnim aplikacijama, gde ključnu stvar predstavlja efikasan i pouzdan prenos podataka. Metoda objavljivanja/prijavljivanja je alternativa tradicionalnom HTTP modelu klijent-server, gde klijent direktno komunicira sa krajnjom tačkom.

Razlika ovih metoda je u tome što u metodi objavljivanja/prijavljivanja klijent ne izdvaja podatke sa servera već na njemu prima poruke relevantne za temu na koju je prijavljen. Za komunikaciju je potrebna pouzdana TCP veza. Ukoliko se prekine, server može da uskladišti podatke u baferu i pošalje ih klijentima kada se veza ponovo uspostavi.

Želite kupiti našu opremu?

Prenos podataka zasnovan na događajima

MQTT broker predstavlja centralnu komunikacionu tačku, sa klijentima (objavljivač i prijavljivač) komunicira preko internet veze ili lokalne mreže.  Objavljivač kreira poruke i objavljuje ih na određenu temu.

Prenos podataka je vođen događajima, kada dođe do promene podaci se prenose. Prijavljivač prima poruke relevantne za temu na koju je prijavljen.

Teme bi trebalo da prate hijerarhiju koja omogućava logičko grupisanje i uređenje mreže senzora.

MQTT

Upoznajte prednosti MQTT-a

MQTT arhitektura

MQTT Vam pruža visok nivo sigurnosti. Iako koristi TCP protokol, podaci se šifruju pomoću TLS/SSL kriptografskih protokola. Dostupno je delimično ili potpuno šifrovanje koje se bira u zavisnosti od karakteristika aplikacije i performansi sistema.

Kontrolni paketi su veoma mali, svaki se sastoji od fiksnog(2-5 bajtova) i promenljivog zaglavlja i korisnog opterećenja. Preuzimanjem samo osnovnih komponenti smanjuje se količina podataka, a istovremeno ne mora da znači da svaki paket sadrži promenljivo zaglavlje i koristan teret. Dakle, MQTT protokol je pogodan u slučajevima niske brzine prenosa, velikog vremena odziva, ograničenja prenosa i nestabilne veze.

Poruke se šalju asinhrono korišćenjem ove metode. Svaki poslat paket ima svoju svrhu, svaki bit je pažljivo kreiran tako da je potrošnja podataka svedena na minimum.

Svaka MQTT mreža se sastoji od najmanje:

  • 1 x MQTT broker-a
  • 1 x MQTT objavljivača
  • 1 x MQTT prijavljiača

Kada se klijent poveže sa broker-om, on definiše adresu i poruku koja se objavljuje ako dođe do neočekivanog prekida veze. Ukoliko se utvrdi da klijent nije poslao poruku ili PINREQ, a izgubio je konekciju, broker tada objavljuje LWM poruku.

MQTT je otvoreni, standardizovani protokol OASIS tehničkog komiteta koji omogućava integraciju u IoT, platforme i operativne sisteme. Za većinu MQTT aplikacija dovoljna je primena osnovnih komandi (CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, DISCONNECT).

QoS nivo određuje komunikaciju servera i klijenta, mora biti definisan za svaku poslatu poruku. Što je veći QoS, niža je efikasnost. Razlikujemo tri nivoa:

  • QoS 0 – objavljivač šalje poruku bez zahteva za garantovanu isporuku. Može doći do gubitka podataka;
  • QoS 1 – objavljivač šalje poruku dok ne dobije potvrdu isporuke. Može doći do pojave duplikata;
  • QoS 2 – objavljivač šalje poruku samo jednom uz garantovanu isporuku.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.