AS-Interfejs

od renomiranih proizvođača

AS-Interfejs je najednostavniji i najekonomičniji sistem ožičavanja za prvi nivo industrijske komunikacije. Koristite ga u svojim PLC, DCS i PC sistemima za automatizaciju, povežite I/O uređaje koristeći samo jedan kabl, čime smanjujete troškovi instalacije, ožičavanja i povezivanja.

Imate li pitanja za nas?

Pojednostavite razmenu između uređaja sa AS-interfejsom

AS-Interfejs

Aktuator-Senzor Interfejs (AS-i) omogućava vam jednostavno ožičavanje i jednostvnu upotrebu. U Master-Slave sistemu, jedan AS-i Master može da razmenjuje ulazno izlazne podatke sa 62 AS-i Slave uređaja. Ovaj drugi može da prenese do 4 ulaza i 4 izlaza u bilo kom trenutku, bilo analogni ili digitalni.

Obezbeđujemo visoko-kvalitetne AS-Interfejse od vrhunskih proizvođača:

Želite kupiti naše AS-interfejse?

Bezbednost na radu

ASIsafe ili AS-I Safety at Work je standardna AS-Interfejs mreža sa specijalnom ASIsafe komponentama koje omogućavaju korišćenje u bezbednosnom sistemu. AS-i Safety at Work je dozvoljen za aplikacije sa bezbednosnim zahtevima do SIL3 prema standardu EN 61508 ili Ple prema standardnu EN ISO 12 849-1:2006.

U poređenju sa konvencionalnim bezbednosnim rešenjima, prednost AS-i Safety at Work je mogućnost slanja sigurnosnih i nesigurnosnih signala preko istog kabla. Ovo eliminiše prethodno potrebnu redundantnu infrastrukturu, kao i troškove povezane sa složenim paralelnim ožičavanjem podložnim greškama. Dodatna prednost je što komponente kao što su tasteri za Emergency Stop ili kontakti za sigurnosna vrata mogu biti povezani direktno na AS-Interfejs mrežu.

AS-Interfejs

Smanjite vreme odaziva sa AS-Interfejsom

AS-Interfejs

U poređenju sa tradicionalnim, kompleksnim uređajima, AS-Interfejs uređaji su ekstremno brzi. Vreme odaziva Slave uređaja na AS-i uređaju je mnogo brža nego jedan ciklus akvizicije podataka na PLC-u.

Pošto su prenosi između Master i Slave uređaja na AS-iju unapred definisani i ciklični, možete lako i precizno izračunati vreme potrebno da se izlaz uključi ili isključi. Ovo je posebno korisno za aplikacije gde je tajming ključan.

Nema potrebe za konfigurisanjem

Jednostavnost korišćenja AS-Interfejsa ga izdvaja od konkurencije. Nije potrebno da programirate Master i Slave konfiguraciju, nema parametara za podešavanje. Sve što je potrebno je da AS-Interfejs Master bude konfigurisan sa ID-om svakog čvornog (node) uređaja, a zatim Master sortira parametre i sve ostalo.

Domet tipičnog AS-Interfejs uređaja je oko 100m. Sa repetitorima i produživačima signala povećava se do 600m, što AS-i čini izuzetno korisnim za udaljene lokacije.

AS-Interfejs korisnik

Upoznajte AS-Interfejs komponente

AS-Interfejs komponente

AS-Interfejs sistem je napravljen od tri komeponetne:

  • AS-i Master: obezbeđuje vezu sa upravljačkim sistemom višeg nivoa. On organizuje razmenu podataka i odgovoran je za podešavanje parametara, dijagnostiku i nadzor.
  • AS-i Kablovi: obezbeđuje napajanje i prenos podatke do senzora (žuti kabl) i napajanje do aktuatora (crni kabl). Specijalna piercing tehnologija omogućava da se čvorovi (nodes) doslovno zakače na kabl, u bilo kom trenutku.
  • AS-i Napajanje: obezbeđuje konstantno regulisani napon 30 V DC za napajanje Master i Slave uređaja. Takođe radi i kao razdvajač podataka, odvajajući napajanje i podatke jer se oba istovremeno prenose duž kabla.

Pročitajte najnovije vesti AS-Interfejsa

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.