Podaci o kompaniji Tipteh

Ovde možete pronaći tehničke detalje koji opisuju našu kompaniju Tipteh.

Saznajte više o našoj kompaniji.

Detalji o Tipteh d.o.o. Beograd

Radno vreme: 8:00 – 16:00

Matični broj: 17521802

Šifra delatnosti: 2899

PIB: 103198505

PDV registarski broj: 129015465

Žiro račun:

220-13421-84
160-459449-02

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.