Home/Podaci o kompaniji Tipteh

Podaci o kompaniji Tipteh

Ovde možete pronaći tehničke detalje koji opisuju našu kompaniju Tipteh.

Saznajte više o našoj kompaniji.

Detalji o Tipteh d.o.o. Beograd

Radno vreme: 8:00 – 16:00

Matični broj: 17521802

Šifra delatnosti: 2899

PIB: 103198505

PDV registarski broj: 129015465

Žiro račun:

220-13421-84
160-459449-02

Preuzmite naše dokumente

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine
Obrazac registracije za PDV
Opšti uslovi prodaje
AAA i ISO sertifikati kompanije Tipteh
Podaci za evidenciju
PIB potvrda

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.