Elektromehanička sigurnosna oprema mašina

od pouzdanih proizvođača

Elektromehanička bezbednosna oprema mašina sprečava pristup opasnim područjima ili uslovima dok se ne postigne bezbedno stanje, istovremeno čuvajući proces. Omogućava vam praćenje položaja zaštitnih vrata i beskontaktnu zaštitu opasnih zona i tačaka opasnosti, kao i mehaničku detekciju položaja u različitim oblastima primene. Koristite je da omogućite bezbednije radno mesto sa smanjenom odgovornošću i maksimalnom produktivnošću

Imate li pitanja za nas?

Koristite proizvode vrhunskog kvaliteta za vrhunsku zaštitu

Naš široki portfolio opreme za elektromehaničku mašinsku bezbednost sveobuhvatno ispunjava zahteve zaštite od opasnih tačaka i područja.

Izaberite proizvode visokog kvaliteta proizvođača:

Želite kupiti našu Elektromehaničku sigurnosnu opremu mašina?

Osigurati bezbednost operatera i procesa

Po standardu EN 1088 zahtevi su da opasna područja na mašinama i postrojenjima ostanu nepristupačna dok se ne prestanu sva opasna kretanja mašina. Ovo se može postići ugradnjom različitih elektromehaničkih sigurnosnih uređaja na pokretne zaštitne naprave i delove mašina, čime se sprečavaju različite povrede zaposlenih.

Pored zaštite osoblja, zaštita mašina se takođe fokusira na proces mašine. Sa elektromehaničkom mašinskom sigurnosnom opremom možete izbeći bilo kakvu neovlašćenu intervenciju tokom radnog cikluasa ili bilo koje neočekivano zaustavljanje mašine. Štaviše, možete sprečiti oštećenje vaših mašina i na taj način povećati produktivnost.

Elektromehanička sigurnosna oprema mašina

Veliki izbor opreme različitih funkcija zaštite

Lako ćete pronaći odgovarajuće i efikasno bezbednosno rešenje u našoj širokoj ponudi opreme za elektromehaničku bezbednost mašina:

Sigurnosni prekidači vam omogućavaju da precizno nadgledate pokretne sigurnosne naprave i delove (npr. sigurnosna vrata, klizne rešetke ili klapne).

Dostupni su različiti prekidači sa širokim spektrom funkcija i različitim dizajnom. Nudimo Vam: Sigurnosne prekidače sa odvojenim aktuatorom, Sigurnosne prekidače za preklopne naprave i delove, Pozicione sigurnosne prekidače, Magnetne sigurnosne prekidače i Nožne sigurnosne prekidače.

Sigurnosni uređaji za zaključavanje sprečavaju nedopustiv pristup vašim zaposlenima sve dok zaštićena mašina više ne predstavlja opasnost. Oni takođe štite radni ciklus mašine jer iznenadni prekid može prouzrokovati oštećenje delova mašine, što rezultira gubitkom proizvoda i nepredviđenim troškom održavanja.

U hitnim slučajevima, različiti sigurnosni komandni uređaji omogućavaju vašim radnicima da bezbedno zaustave mašinu jednostavnim pritiskom na dugme ili povlačenjem užeta. Možete birati između raznih E-Stop prekidača i E-Stop tastera.

Safeti-Fieldbox koji pruža fleksibilna, individualno konfigurabilna bezbednosna rešenja za složene mašine i sisteme, kao i prenos dijagnostičkih i statusnih informacija, pomoći će vam da primenite praćenje stanja i prediktivno održavanje.

Dozvolite nam da vam pomognemo da izaberete savršeno bezbednosno rešenje

Prilikom izbora odgovarajućeg elektromehaničkog sigurnosnog uređaja i njegove pravilne upotrebe moraju se uzeti u obzir i zahtevi standarda i karakteristike specifične za proizvod. Efikasnost zaštitnih naprava i uređaja odgovara proceni rizika, koja se mora izvršiti tokom faze planiranja i projektovanja, uzimajući u obzir sve važne granične uslove, npr. okruženje, mašinu i funkciju

Dozvolite nam da vam pomognemo da izaberete uređaj koji savršeno odgovara vašim potrebama, omogućavajući vam da razvijete savršeno rešenje za bezbednost mašina za vaše zaposlene i procese.

Elektromehanička sigurnosna oprema mašina

Iskoristite prednosti elektromehaničke opreme za bezbednost mašina u različitim primenama

Elektromehanička sigurnosna oprema mašina

Altne mašine moraju biti opremljene sigurnosnim napravama i urešajima tako da rukovalac

  • presa,
  • bušilica,
  • obrtnih stolova,
  • glodanja ili
  • drobilica,

ne može biti povređen steznim glavama, rotirajućim vretenima ili letećim strugotinama i tečnostima.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.