Bar kod i 2D čitači

Od vodećih proizvođača

Bar kod i 2D čitači kodova omogućavaju identifikaciju materijala u mnogim oblastima proizvodnje i logistike. Koriste se za identifikaciju u procesu automatizacije i istovremeno obezbeđivanje sledljivosti procesa proizvodnje i pakovanje svakog proizvoda.

Imate li pitanja za nas?

Pouzdano detektujete bar kodove i 2D kodove

Leuze Bar kod i 2D čitači

Barkod ( 1D ) i 2D čitači kodova uključuju Barkod skenere i Barkod kamere. Barkod skeneri su najbolji za aplikacije koje zahtevaju brzo čitanje odgovarajuće orijentisanih barkodova, Barkod kamere čitaju i barkodove i 2D kodove u svim smerovima orijentisane.

Nudimo širok spektar tehnologija za čitanje kodova, kao što su: mobilni ručni čitači kodova, modeli sa bežičnim prenosom, kombinovani uređaji i veoma precizni stacionarni čitači vodećih svetskih kompanija:

Želite kupiti naše Bar kod i 2D čitače?

Omogućite automatsku identifikaciju sa različitim čitačima kodova

Automatska identifikacija je neophodna za kontinualno praćenje proizvoda bez zastoja. Čitači kodova čitaju štampane kodove, dekodiraju podatke u kodu i šalju ih do računara.

Isplativost čitača je neizbežna jer zahtevaju malo ulaganja prilikom instalacije. Zbog jednostavnog programiranja, oni su dostupni za implementaciju, što olakšava obuku osoblja. Pored toga, tehnologija kodiranja smanjuje dragoceno vreme potrebno za ručno unošenje podataka.

Jednodimenzionalni ( 1D , linerarni ili Barkod ) i dvodimenzionalni ( 2D ) kodovi se efikasno koriste u različitim aplikacijama za automatsku indentifikaciju, u nekim slučajevima se skeniraju korišćenjem različitih tipova tehnologije. Razlika između 1D i 2D skeniranja barkovoda zavisi od izgleda i količine podataka koji se mogu skladištiti u svakom:

Barkodovi, koji se obično nalaze na robi široke potrošnje, koriste niz linija i razmaka promenljive širine za kodiranje podataka. Oni su veoma pogodni za identifikaciju stavki koje mogu biti povezane sa drugim informacijama koje se često menjaju. Barkod skeneri čitaju 1D barkodove horizontalno.

1D barkodovi moraju biti povezani sa bazom podataka da bi imali svrhu. Znakovi u barkodu moraju da se odnose na, stavku u bazi podataka o cenama da bi bili korisni ( primer ). Ovi sistemi barkodova su neophodni za velike trgovce na malo i mogu pomoći da se poveća tačnosti zaliha i uštedi vreme.

1D barkodovi mogu se skenirati tradicionalnim laserskim skenerima ( barkod skenerima ), koji obično dolaze u modelu „pištolja“. Iako ovi skeneri ne moraju da budu u direktnom kontaktu sa barkodom, obično moraju da budu u opsegu od 10 – 60cm da bi skenirali ispravno. Pored toga, neki skeneri za snimanje slika zasnovani na kameri ( Barkod kamere ) su takođe kompatibilni sa 1D barkodovima, što daje veću fleksibilnost u načinu njihovog korišćenja.

2D barkodovi koriste obrasce ( kvadrati, šestouglovi, tače i drugi karakteri ) za kodiranje.Sadrže više podataka od 1D kodova ali i dalje izgledaju fizički manji. Ovo ih čini korisnim za obeležavanje objekata koji bi inače bili nepraktični za etikete sa barkodom. Pošto su podaci kodirani na osnovu vertikalnog i horizontalnog rasporeda šablona, oni se čitaju u dva smera.

Možete koristiti informacije bez obzira da li ste povezani sa bazom podataka ili ne, jer ovi kodovi ne sadrže samo alfanumeričke informacije. Takođe mogu da sadrže slike, adrese web lokacija, glas i druge vrste binarnih podataka. Uz lasersko graviranje i druge tehnologije trajnog obeležavanja, 2D barkodovi, su postali korisni za praćenje svega, od delikatnih elektronskih štampanih ploča do hiruških instrumenata.

2D barkodovi se mogu čitati samo pomoću uređaja za snimanje barkodova. Oni mogu da čitaju 2D kodove sa udaljenosti preko 90cm i dostupni su u običajenom stilu „pištolja“, kao bežični, na radnoj površini i montirane verzije.

TURCK Bar kod i 2D čitači

Smanjite troškove čitanja podataka i praćena stavki

Uprkos razlici između skeniranja barkoda i 2D koda, oba tipa su korisne, jeftine metode dekodiranja podataka i praćenja stavki. Vrsta barkoda ( ili kombinacija barkodova ) koje izaberete zavisiće od specifičnih zahteva vaše aplikacije uključujući tip i količinu podataka koje treba da kodirate, veličinu sredstva / stavke i kako i gde će kod biti skeniran.

  • U industriji proizvodnje i rukovanja materijalom: barkodovi i 2D kodovi nude mogućnosti praćenja imovine vaše kompanije. Pomažu u bržem prepoznavanju proizvoda i implementaciji podataka u različite procese. Mogućnost greške u „front-end“ ručnim unosom podataka može završiti u potrošnji vremena i gubitku prihoda. Nasuprot tome, čitači koda prave minimalne greške i izbegavaju mešanje narudžbine proizvoda. Oni olakšavaju dobijanje ažuriranja zaliha jer automatizuju podatke tokom svake prodaje i smanjuju rad na traženju podataka. Shodno tome, smanjuju vreme obrade i potrošnju prihoda, istovremeno  smanjuju cenu rada.
  • Sektor zdravstvene zaštite: za praćenje inventara hirurške opreme, uzoraka pacijenata, farmaceutskih proizvoda.. Koristeći šifre narukvica, lekar može lako da potvrdi da tretman dobro prolazi na ispravan način. Preporučeni lekovi se mogu lako pratiti.
  • Logistika: kako zaposleni može biti odgovoran za rukovanje mnogim proizvodima istovremeno što može izazvati greške i završiti isporukom pogrešnih proizvoda. Primena čitača kodova automatizuje podatke sa minimalnom greškom.
  • U maloprodaji: implementacija kodova u svakom proizvodu smanjuje potrošnju vremena za kucanje računa i olakšava dobijanje detalja o preostalim zalihama u radnju. Postavljanjem skenera na izlaz sprečava se krađa. Takođe, korišćenjem ove tehnologije moguće je pratiti primenjenih popusta na svaki proizvod i njegovog važenja, samim tim i smanjenje troškova rada.
  • I mnogo toga..

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.