Viljuškasti senzori

vrhunskih proizvođača

Viljuškasti senzori rade na principu ‘through-beam’ snopa zraka iz predajnika u prijemnik. Usmeravanje i podešavanje su nepotrebni jer su i predajnik i prijemnik integrisani u jedno kućište. Oni omogućavaju precizno, brzo i pouzdano prepoznavanje širokog raspona kombinacije materijala i površina u mnogim primenama, najčešće u etiketiranju.

Imate li pitanja za nas?

Pouzdano detektujte sa viljuškastim senzorima vrhunskog kvaliteta

Sa svojim preciznim i fokusiranim snopom, različiti modeli viljuškastih senzora nude ključne prednosti kada je u pitanju tačna i stabilna detekcija različitih nalepnica, duplih listova i predmeta. Jednostavna montaža i visoka otpornost na okolno svetlo su njihove dodatne prednosti. Nudimo širok izbor veličina vilica, dizajna i principa rada, od svetlosnih (infracrvenih, crvenih, laserskih) do ultrazvučnih i kapacitivnih, koje proizvode vodeće svetske kompanije:

Želite kupiti naše viljuškaste senzore?

Iskoristite preciznost, fleksibilnost i jednostavnost

Viljuškasti senzori predstavljaju kombinaciju predajnika i prijemnika u jednom fiksnom kućištu u obliku slova U.

Kada se nalepnice ili materijali vode kroz otvor, ovi senzori prepoznavaju čak i male razlike u slabljenju svetla. Budući da te razlike slabljenja svetla mogu biti minimalne, potrebno je pre početka merenja provesti postupak učenja (teach-in) senzora kako bi se osigurala njihova besprekorna pouzdanost.

Za razliku od drugih senzora koji rade na principu ‘through-beam’ (prolaznog snopa od predajnika do prijemnika), kod viljuškastih senzora poravnanje svetlosnih zraka nije problem. Izuzetno su osetljivi, lako se montiraju i daju veoma kratko vreme odziva senzora.

Viljuškasti senzori Leuze

Različite metode prepoznavanja za sve vrste primena

viličasti senzori Turck za pakovanje

Viljuškasti senzori uključuju senzore za detekciju predmeta i senzore za detekciju nalepnica/etiketa.

Kako bi se omogućilo precizno otkrivanje predmeta i širok izbor etiketa, ovi senzori koriste različite metode detekcije:

Optički viljuškasti senzori prepoznaju neprozirne, metalizovane i kavitirane BOPP nalepnice, čak i sa nepravilnim oblicima i konturama. Takođe prepoznaju flajere i nalepnice za brošure.

Kapacitivni viljuškasti senzori posebno su prikladni za prozirne nalepnice bez metalnog premaza.

Ultrazvučni viljuškasti senzori prepoznaju neprozirne, poluprozirne i prozirne nalepnice, čak i nepravilnog oblika i kontura. Takođe su prikladni za prepoznavanje nalepnica od folije, nalepnica sa metalnom folijom, tankih metalnih folija, kao i nalepnica za flajere i brošure. Neki posebni modeli koriste se za proveru spojeva zalepljenih mesta i za proveru višerednih etiketa/nalepnica. Ovi senzori uglavnom otkrivaju spojeve u mašinama za rolne ili nalepnice (u daljnjoj obradi) i to nezavisno od boje površine i svojstva materijala.

Kombinovani viljuškasti senzori koriste svetlosne i ultrazvučne metode detekcije u istom kućištu i sjedinjuju prednosti obe metode. Na taj način omogućavaju pouzdanu, brzu i tačnu detekciju položaja svih gore navedenih vrsta nalepnica. Materijal, tekstura, oblik i veličina nalepnica nisu ograničavajući. Ovi viljuškasti senzori idealni su za sve primene gde je potrebno prepoznati širok raspon nalepnica i gde je u prošlosti za isto merenje trebalo koristiti više različitih senzora.

Efikasno automatizujte označavanje proizvoda pomoću viljuškastih senzora

Najčešća primena u kojoj se može koristiti senzor je prepoznavanje nalepnica u mašinama za etiketiranje.

U industriji pakovanja označavanje proizvoda uglavnom je automatsko, a nalepnice dolaze u različitim formatima, veličinama, materijalima i teksturama.

Vreme za tačno postavljanje nalepnice obično je vrlo ograničeno.

Prepoznavanje nalepnica
prepoznavanje nalepnica i podloge

Postavljanje nalepnice znači precizno pozicioniranje nalepnice na proizvod ili pakovanje, čak i pri velikim brzinama pokretne trake.

Kako bi se postigla takva preciznost postavljanja, ključno je pouzdano prepoznavanje nalepnice. U primeni, takvu vrstu pouzdanog prepoznavanja omogućavaju viljuškasti senzori u mašinama za obradu i pakovanje te mašinama za automatsko etiketiranje.

Sa pouzdanim prepoznavanjem nalepnica iz širokog raspona materijala i tekstura poboljšava  operacija na mašini i sprečavaju zastoji. Osim toga, sa viljuškastim senzorima koji se odlikuju brzim podešavanjem povećava se proizvodnja.

Materijal na traci za nalepnice obično se obrađuju iz rolne, ali spojevi zalepljenih mesta mogu biti sakriveni negde u rolni.

Neki viljuškasti senzori sa integrisanim otkrivanjem kidanja papira omogućuju sigurno otkrivanje takvih spojeva na papiru, filmu ili plastičnim trakama.

Posebnom metodom učenja (Teach-in) viljuškasti senzor se nauči da prepozna samo podlogu trake. Kada otkrije razliku u nivou trake na zalepljenom mestu (spoju), aktivira svoj izlazni signal.

Prepoznavanje spojeva

Iskoristite prednosti inovativnih funkcija i povećajte produktivnost

Mašina za etiketiranje često treba otkriti različite formate nalepnica izrađene od širokog raspona materijala. Viljuškasti senzori sa IO-Linkom nude celi niz korisnih i naprednih funkcija, od konfiguracije i rada do upravljanja. Oni omogućavaju kraći zastoj mašine i vremena promene prilikom menjanja proizvoda, veću fleksibilnost mašine i sprečavaju krive postavke.

Osim toga, parametri koji su pohranjeni u glavnoj jedinici IO-Link ili u upravljačkom sistemu pružaju veću dostupnost mašine te zapisuju i dokumentuju sve postupke promene i procese zamene. Pomoću IO-Link interfejsa mogu se jednostavno preneti naučene vrednosti odgovarajuće nalepnice na viljuškastii senzor i time ga brzo osposobiti za prepoznavanje druge vrste naljepnice.

Integrišite viljuškaste senzore u automatizovanu mrežu

Iskoristite prednosti naprednih funkcija viljuškastih senzora sa IO-Link i povećajte produktivnost postrojenja ili mašine integracijom ovih senzora u mrežu automatizacije. U nastavku pogledajte nekoliko sjajnih opcija za efikasnu upotrebu ovih senzora u industrijskoj automatizaciji:

Za pouzdano obavljanje zadataka upravljanja ili kako bi se osiguralo da brzina valjka ostane unutar zadanih granica, neka postrojenja i mašine trebaju informaciju o brzini transportne opreme. Koristeći naprednu funkciju brojanja, mogu se efikasno provesti ovi i drugi zadaci automatizacije.

U nekim slučajevima mora se proveriti da li je predmet na pokretnoj traci ispravnog oblika ili u ispravnom položaju da bude prikladan za transport na drugo odredište. Viljuškasti senzori  omogućavaju normalno i vrlo precizno merenje vremenskog intervala (okvira, prozora). Rezultati merenja prenose se u upravljački sistem u potrebnom formatu pa se informacije mogu podvrgnuti daljnjoj obradi.

Za održavanje visokog nivoa produktivnosti, nekim postrojenjima i mašinama trebaju informacije o tome koji detektovani signali predstavljaju smetnje. Dodatne informacije o tome zatim se koriste za uklanjanje tih smetnji. Neki viljuškasti senzori opremljeni su funkcijom koja sprečava preopterećenje upravljačkog sistema.

Pročitajte najnovije vesti o viljuškastim senzorima

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.