RFID sistemi

Od vodećih proizvođača

RFID sistemi Vam omogućavaju da čitate i upisujete karakteristike sa i na RFID oznake, čak i pod najnepovoljnijim uslovima, kao i da se povežete na širok spektar komunikacionih protokola. Skeniranjem više oznaka možete povećati efikasnost proizvodnje, skratiti vreme isporuke i smanjiti troškove proizvodnje i greške.

Imate li pitanja za nas?

Benefiti moćne Auto-ID tehnologije

TURCK RFID sistemi

RFID sistemi omogućavaju praćenje od početka do kraja ulaznih i odlaznih artikala, potvrđujući automatski da se odgovarajući alati i materijali koriste u proizvodnji ili obezbeđujući pristupne tačke sa povećanom bezbednošču. Sa ovom moćnom Auto-ID tehnologijom za Industriju 4.0 možete da prenesete velike količine podataka bez kontakta i na velike udaljenosti, kao i da se lako povežete sa sistemima višeg nivoa.

Nudimo HF i UHF RFID tehnologije koje uključuju RFID glave za čitanje/pisanje, RFID interfejse, RFID čitače i multi-čitače, RFID oznake vodećih svetskih kompanija:

Želite kupiti naše RFID sisteme?

Identifikujte se neprimetno pomoću RFID sistema

Radio Frekventna identifikacija (RFID) je oblik bežične komunikacije koji koristi elektromagnetno ili elektrostatičko spajanje u delu radio frekvencije elektromagnetnog spektra za jedinstvenu identifikaciju objekata. Svaki RFID sistem se sastoji od antene, primopredajnika i transpondera (tj. RFID tag-a). Kombinacija antene i primopredajnika je RFID čitač, koji može biti stacionarni ili mobilni

Opseg čitanja za RFID oznake varira u zavisnosti od faktora uključujući: tip oznake, tip čitača, RFID frekvenciju i smetnje u okruženju ili od drugih RFID oznaka i čitača. Oznake koje imaju jači izvor napajanja takođe imaju duži opseg čitanja.

Leuze RFID sistemi

Proverite prednosti RFID sistema

 • Eliminacija dugotrajnih ručnih radnih koraka i, na primer, pojednostavljenje upravljanja zalihama
 • Identifikacija od početka do kraja i praćenje toka robe
 • Grupno čitanje: istovremeno otkrivanje nekoliko oznaka
 • Otklanjanje grešaka, na primer, tokom dodavanja materijala ili promene alata
 • Potpuna transparentnost duž lanca snabdevanja zahvaljujući jasnoj raspodeli robe
 • Zaštita od neovlašćenog pristupa putem individualnog kodiranja
 • Proširivi RFID sistem koji se sastoji od oznaka, glava za čitanje/pisanje, interfejsa, povezivanja i tehnologije sabirnice polja
 • Oznake koje se mogu ponovo upisivati za održivu upotrebu
 • Kombinacija HF i UHF detekcije za složene ili nove zahteve

Pratite kretanje predmeta u realnom vremenu pomoću RFID sistema

HF tehnologija (13,56 MHz) zasnovana je na magnetnoj komunikaciji bliskog polja. To je važan pokretač procesa digitalne proizvodnje. Ipak, ako su vam potrebni veći dometi ili masovna očitavanja od 200 nosača podataka i više, trebalo bi da se odlučite za UHF tehnologiju (865–928 MHz).

Neki modularni RFID sistemi takođe omogućavaju paralelni rad glava za čitanje/pisanje u HF i UHF opsegu. Kada se ovo radi na licu mesta u mašini ili postrojenju, omogućava vam dosledno decentralizovanu obradu signala na terenu.

Komunikacija je podeljena na hijerarhijske nivoe u logistici i proizvodnim pogonima. RFID čitači sa Ethernet interfejsom uspostavljaju direktnu razmenu informacija sa sistemima višeg nivoa, na primer, PLC, SCADA, MES i ERP ili cloud-om. Tako možete pratiti kretanje artikala u realnom vremenu, uskladiti otkrivene stavke sa bazom podataka ili kreirati automatske fakture u računovodstvenom softveru.

Integracija RFID rešenja u sisteme višeg nivoa dodatno je pojednostavljena sa komunikacionim standardom nezavisnim od platforme OPC UA.

Leuze RFID sitemi - Transponders

Koristite RFID rešenja u raznim aplikacijama

TURCK RFID sistemi - Transponders

RFID rešenja optimizuju ceo proces u mnogim industrijama, čineći ih nezamenljivim za industrijske zadatke u na primer: automobilskoj industriji, industriji hrane i pića, farmaceutskoj industriji, proizvodnji i intralogistici i još mnogo toga.

 • Obezbeđivanje kvaliteta baterija; Režim magistrale kombinuje visoku brzinu prenosa podataka sa niskom cenom po poziciji čitanja
 • Praćenje uzoraka od početka do kraja sa RFID; Dosledno upravljanje uzorkom i maksimalni integritet podataka
 • RFID kontrola priključaka cevi u Ex zoni; Inkapsulirani HF čitač identifikuje veze direktno u Atex Zoni 1/21 i prenosi podatke na Ethernet mrežne prolaze u Zoni 2/22
 • Decentralizovana verifikacija paketa; Unapređeni RFID sistem za praćenje eliminiše greške iz procesa pakovanja
 • Pogledajte još primera upotrebe

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.