VF glava za čitanje/pisanje sa sistemom redundantnosti S2

Turckova robusna VF (Visoko-Frekventna) glava za čitanje i pisanje ističe se proširenim područjem radne temperature, Ethernetom s više protokola te s sistemom redundantnosti S2. Uređaj TNSLR-Q130-EN sa svojim izrazito brzim pokretanjem idealan je za Vaše dinamične primene.

Pametnija primena

Industrijski RFID osigurava da Vaši procesi rade pametno i efikasno koliko je maksimalno moguće. Turckovi RFID sistemi osiguravaju automatsko prepoznavanje i praćenje robe, od nadolazeće robe i proizvodnje sve do trgovca. Njihova visoko-kvalitetna i svetski poznata glava za čitanje i pisanje može se koristiti u VF i UVF (Ultra-Visoko-Frekventnim) primenama.

VF tehnologija (13,56 MHz), oslanjajući se na magnetsku NFC (Near-Field-Communication), bitan je pokretač digitalnih proizvodnih procesa. Turck je razvio robusnu VF glavu za čitanje/pisanje sa ugrađenim Ethernet interfejsom sa više protokola. Uređaj TNSLR-Q130-EN time pridodaje još jedno efikasno rešenje u postojeći Turckov portfolio skupa sa njegovim jedinstvenim karakteristikama u pogledu vremena pokretanja, komunikacije i sigurnosti.

Želite kupiti našu opremu?

Vaše pogodnosti

Turckova VF glava za čitanje/pisanje
  • Isplativa i vremenski efikasna ugradnja
  • Uključite i radite na postojećim mrežnim topologijama
  • Visoki stepen slobode kod ugradnje
  • Brži postupak čitanja/pisanja
  • Prošireni raspon čitanja/pisanja do 17-18 cm

Proverite ključne funkcije VF glave za čitanje/pisanje

  • Glava za čitanje/pisanje i Ethernet interfejs spojeni su u jedan uređaj
  • Prošireni temperaturni raspon od -40°C do +70°C
  • Podržava više protokola (Ethernet/IP, Profinet i Modbus TCP)
  • SU/Brzo Spajanje i sistemom redundantnosti S2
  • Ugrađen web interfejs prilagođen korisniku

Super brza i pouzdana VF glava za čitanje/pisanje

Logistika hladnog lanca - Turckova glava za čitanje/pisanje

Uređaj automatski komunicira u Profinet, Ethernet/IP ili Modbus TCP mrežama zahvaljujući svom interfejsu koje dopušta više protokola.

Brzo vreme inicijalizacije (manje od 500 ms) Turckove glave za čitanje/pisanje sa više protokola čini je pogodnim rešenjem u slučajevima gde je potrebno brzo reagovati. Ova brzina čini je izrazito prikladnom za vrlo dinamičke primene kao što je promena alata, u kojem slučaju je ključna preciznost i vremenska efikasnost.

Dodatno, kao neuporediva karakteristika na tržištu, prošireni temperaturni raspon uređaja od -40°C do +70°C dodaje na vrednosti uređaja čime ga čini prikladnim za logistiku hladnog lanca.

Dvostruka sigurnost zahvaljujući redundantnosti S2

Sistem redundantnosti oslanja se na konceptu uređaja ili kontrolera sa višestrukim vezama u svrhu održavanja sistema u slučaju kvara. Uređaji i kontroleri mogu upotrebiti više fizičkih NAP-ova (Network Access Points) kako bi pretrpeli hardverske kvarove te održali kontinuiranu vezu.

S2 predstavlja direktnu redundantnu vezu. Ovaj PROFINET uređaj sadrži jedan NAP dok istovremeno podržava višestruke odnose primena (AR – Application Relationships).

Sistem redundantnosti S2 ugrađen u TNSLR-Q130-EN pojednostavljuje redundantnu komunikaciju između dva kontrolera na Profinet mreži čime pruža značajnu prednost u sigurnosti.

PROFINET Redundantnost S2

Jednostavna ugradnja i rad

VF glava za čitanje/pisanje

Turckova VF glava za čitanje/pisanje neprimetno se ugrađuje u razne oblike postrojenja i mašina zbog svoje kompaktne veličine i širokog dometa. Kod TNSLR uređaja funkcionalnost RFID-a i Ethernet interfejsa sa više protokola, zajedno sa sposobnošću brzog spajanja (QuickConnect) unutar jednog uređaja značajno smanjuje vreme ugradnje i ožičenja.

Ovo nudi korisnicima efikasno i prilagodljivo rešenje za njihove potrebe čitanja i pisanja u različitim industrijama, kao na primer automobilska industrija, industrija rukovanja sa materijalima, logistika itd. Obuhvata širok spektar primena od izrade serije mašina, rukovanje sa prevozom do proizvodnih linija i rukovanje sa materijalima, šireći se dalje na fiksnu i prenosnu autonomnu robotiku (AMR – Autonomous Mobile Robotics).

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

RFID rešenja Turck

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti