Senzori velike preciznosti

vrhunskih proizvođača

Senzori velike preciznosti uključuju širok raspon senzora koji omogućavaju veoma precizno i tačno merenje udaljenosti, debljine, boje, 3D geometrije i površine u industrijskoj automatizaciji. Oni omogućavaju automatizaciju proizvodnje i rukovanja materijalima u mnogim područjima industrijske automatizacije.

Imate li pitanja za nas?

Ispunite specifične zahteve svojih aplikacija

Leuze laserski skener

Bilo da je područje istraživanja i razvoja, automatizacija proizvodnje ili izgradnja mašina, nudimo vrlo precizne senzore, uređaje i sisteme koji mogu zadovoljiti sve zahteve vašeg specifičnog zadatka.

Ove senzore karakteriše velika ponovljivost, brz odziv i, u većini slučajeva, beskontaktna detekcija, brojanje i pozicioniranje ili kontrola predmeta i materijala.

U našem opsežnom asortimanu pronaći ćete vrlo precizne senzore pomaka, infracrvene senzore temperature, senzore boja kao i uređaje za merenje dimenzija tih sistema za industrijske primene.

Želite kupiti naše senzore velike preciznosti?

Odaberite senzore vrhunskog kvaliteta za vrlo precizne primene

Najbolje senzore u toj klasi proizvode vodeće svetske kompanije:

Turck kapacitivni senzor

Iskoristite mnoge prednosti senzora velike preciznosti

Fiber optički senzor Micro-Epsilon optoCONTROL CLS1000

Za specifične aplikacije kupaca i posebne zahteve za OEM ( Original Equipment Manufacturer) koje ne zadovoljavaju standardni modeli, senzori velike preciznosti mogu se modifikovati prema potrebi. Promene koje se često traže uključuju na primer drugačiji dizajn, poseban način montaže, specifične dužine kablova, modifikovane merne raspone ili izvedbu senzora sa integrisanim kontrolerom.

Iskoristite prednost širokog raspona visokokvalitetnih senzorskih proizvoda velike preciznosti koji se lako integrišu i povećavaju vrednost vaše opreme. Oni će uveliko doprineti poboljšanju Vaših proizvoda i procesa.

  • velika promena signala čak i za najmanju promenu položaja
  • sub-mikronske do sub-nanometarske rezolucije koje pružaju rešenja za vrhunske primene
  • najveća preciznost kod velike brzine merenja
  • u većini slučajeva beskontaktno merenje bez habanja senzora
  • velika tačnost, ponovljivost i kvalitet signala
  • robusnost, dug mehanički radni vek, temperaturna stabilnost i pouzdanost u teškim uslovima okoline

Iskoristite veliki izbor senzora za gotovo sve primene

Za različite namene dostupno vam je mnogo različitih tipova senzora za pomak, udaljenost i položaj:

Ovi senzori omogućavaju beskontaktno merenje pomeraja, udaljenosti, položaja, oscilacija i vibracija. Veoma precizni i robusni, posebno su korisni kod visoko preciznih merenja u zahtevnim industrijskim okruženjima. Rasponi merenja su od 0,4–80 mm, rezolucija ≥ 0,02 μm i linearnost ≥1 μm.

Ovi senzori mere i proveravaju geometriju predmeta (npr. dužinu, širinu, pomeraj, debljinu, dubinu, visinu), mere i prate kretanje, pomeraj, položaj, hod, otklon ili promenu položaja. Pokrivaju različita merna područja u mernim zadacima koji zahtevaju dugi radni vek i pouzdanost. Obično se koriste u aplikacijama za automatizovane procese, osiguranje kvaliteta, hidrauliku, pneumatske cilindre i nadzor zgrada.

Ovi senzori beskontaktno i velikom preciznošću mere pomak, udaljenost i položaj električno provodljivih predmeta. Mere sve električki provodljive materijale, a s odgovarajućim elektroničkim sklopovima čak i izolatore. Rasponi merenja su od 0,025–20 mm, rezolucija ≥0,0375 nm i linearnost ≥0,1 μm.

Za brzo merenje udaljenosti i debljine može se koristiti konfokalni hromatski merni sistem. Različiti modeli senzora i interfejs kontrolera nude raznovrsna područja primene, npr. u industriji poluvodiča, industriji stakla, medicinskom inženjerstvu, proizvodnji plastike i dr. Rasponi merenja su od 0,1-30 mm, rezolucije ≥3 nm i linearnost ≥0,05 μm.

Inovativni interferometri bele svetlosti postavljaju standard u visoko preciznim merenjima udaljenosti i debljine. Zbog svog robusnog dizajna, interferometri se mogu integrisati i u industrijska okruženja. Merni raspon za udaljenost je 2,1 mm, a za debljinu od 35 μm–1,4 mm. Rezolucija je ≥30 pikometara, a linearnost ≥0,1 nm.

Ovi se senzori ističu svojom malom veličinom, velikom brzinom merenja, velikom funkcionalnošću, a posebno velikom preciznošću merenja pomeraja, udaljenosti ili debljine. Omogućavaju pouzdane rezultate u kontinuiranom industrijskom radu, kod nekih modela i pouzdana merenja na metalnim i reflektirajućim površinama kao i merenja sa sigurne udaljenosti. Dizajnirani su za svestrane zadatke merenja u fabričkoj automatizaciji, mašinama i sistemima. Rasponi merenja su od 2–1.000 mm, razlučivost ≥0,03 μm i linearnost ≥0,6 μm.

Ovi senzori kombinuju prednosti induktivnih i magnetskih senzora. Mogu se koristiti kao alternativa induktivnim senzorima i blizinskim senzorima u automatizaciji procesa, industriji pakovanja i nadzoru mašina. Zavisno od korišćenog magneta, merni rasponi su od 20-55 mm, sa rezolucijom 0,05% FSO i linearnošću 3% FSO (Full Scale Output).

Ovi senzori mere gotovo linearno u celom mernom rasponu. Mogu se koristiti za merenje položaja i udaljenosti od 5 cm do 50 m. Idealni su za integraciju i naknadnu montažu u većini OEM (Original Equipment Manufacturer) primena, npr. u medicinskim uređajima, dizalima, transporterima i automobilskoj industriji.

Merni raspon laserskih senzora udaljenosti je od 0,2 do 3000 m, a koriste laserski princip vremena leta (TOF) tj. vreme koje je potrebno valu da kroz neki medij putuje od izvora (senzora) do predmeta i natrag. Senzori su dizajnirani za korišćenje sa ili bez reflektorske folije, koja se koristi zavisno od udaljenosti i okruženja.

Ovi 2D senzori detektuju, mere i procenjuju profile na različitim predmetima. Sa matricom senzora visoke rezolucije i visokom frekvencijom, dizajnirani su za precizna merenja profila u dinamičkim procesima. Osiguravaju precizna merenja profila na gotovo svim vrstama površina. Primena im je univerzalna; mogu se koristiti u industrijskim mernim zadacima, obradi slike, robotima, primenama sa više senzora itd. Sa pokretnim predmetom ili senzorom, sinhronizacijom smera kretanja (npr. pomoću enkodera) i 3D softverskom podrškom, postiže se 3D vizualizacija.

Ovi 2D senzori, koji rade na principu (‘through-beam’) prolaznog snopa sa predajnika na prijemnik gde formiraju svetlosnu zavesu, mere dimenzije veličina kao što su praznine, pomeraji, pozicija ili ivice. Oni mogu meriti normalno na predmetu pomoću optičkih vlakana ili mogu koristiti laserske/LED merne sisteme sa integrisanom CMOS ili CCD kamerom visoke rezolucije za geometrijska merenja. Rasponi merenja su od 2-98 mm, sa rezolucijom ≥0,1 μm i linearnošću ≥3 μm.

Senzori za 3D snimke impresioniraju visokom preciznošću tokom merenja i procene komponenti i površina. 3D snimke se snimaju u kratkom vremenu i daju detaljnu 3D gustinu (oblake) tačaka. Ovi senzori namenjeni su za snimanje mat i sjajnih površina i mogu se koristiti za ispitivanje geometrijskih komponenti, određivanje položaja, provere prisutnosti u inline aplikacijama, na robotima te za offline inspekciju.

Senzori boja mere vrednosti boja, intenzitete i funkcije na različitim površinama. Kao rezultat toga, mogu se koristiti u raznim primenama za postizanje visoke produktivnosti i smanjenja troškova u proizvodnji, automatizaciji i osiguranju kvalitete.

Inovativni merni i kontrolni sistemi sa senzorima velike preciznosti dostupni su kao celovito rešenje za precizna merenja.

Micro-Epsilon SurfaceControl 3D

Prednosti senzora velike preciznosti u mnogim industrijama

Proizvodnja elektronike

Proverite neke od mogućnosti korišćenja:

Pametni senzori osiguravaju optimalnu integraciju i umrežavanje mašina i procesa zahvaljujući svojim prilagodljivim industrijskim interfejsima i algoritmima za procenu. Zahvaljujući visokoj preciznosti, tačnosti i brzom reagovanju na događaje ovi senzori često zamenjuju prekidače.

Za optimizaciju proizvodnje baterija potrebni su senzori koji nadziru proizvodnu liniju sa najvećom preciznošću i dinamikom. Takav nadzor omogućuje pouzdana senzorska tehnologija vrlo preciznih senzora udaljenosti, infracrvene tehnologije merenja temperature i 2D/3D profilnih senzora za višenamenska merenja.

Senzori velike preciznosti koriste se u visokotehnološkim proizvodnim mašinama i proizvodnim pogonima te osiguravaju ispunjenje zahteva u pogledu visokog kvaliteta i efikasnosti. Oni se koriste kod proizvodnje čipova pa sve do složenog praćenja sklopova u proizvodnji računara, pametnih telefona i tableta.

Senzori velike preciznosti koriste se za otkrivanje pokreta mašina i nadzor staklenih proizvoda na proizvodnim linijama. Uobičajeni mereni parametri su pomeraj, položaj, debljina, boja i temperatura.

Minijaturizovani i integrisani u mašine, senzori pomeraja mere kretanje mašina, pozicioniranje i putanje kretanja te osiguravaju siguran rad mašine. Za automatizovane mašine i procesno integrisane mašine, senzori nadziru širok raspon veličina proizvedenih proizvoda. Visoka preciznost senzora dolazi do izražaja na mestima gde su prisutni teški uslovi okoline kao što su ulje, prljavština, pritisak, vibracije i temperature.

Senzori omogućavaju efikasnu i sigurnu proizvodnju, besprekornu obradu u proizvodnji, transport i skladištenje metalnih materijala.

Korišćenje merne tehnologije u mernim i ispitnim mašinama je ključna. Parametri kao što su rezolucija i linearnost odlučujući su faktori u omogućavanju preciznog prikupljanja podataka.

Dimenzije, debljina, temperatura, boje i uzorci plastičnog utiskivanja u rolne ili listove mogu se pouzdano izmeriti u širokom opsegu koraka procesa od ekstruzije preko oblikovanja do dalje obrade.

Senzori velike preciznosti mogu obavljati impresivan broj mernih zadataka kao npr. za nadzor, kontrolu intenziteta i planiranje putanje zavarivanja.

Strojogradnja

Pročitajte najnovije vesti o senzorima velike preciznosti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.