Optički senzori

proverenih proizvođača

Optički senzori uključuju širok raspon uređaja koji koriste elektronski i optički element kao komponentu detekcije. Takvu detekciju karakteriše visoka preciznost, brzi odziv i beskontaktno prepoznavanje, brojanje ili pozicioniranje detektovanih delova. Pretvarajući svetlo ili promenu svetla u elektronski signal, optički senzori omogućavaju automatizaciju proizvodnje i rukovanja materijalima u gotovo svim područjima industrijske automatizacije.

Imate li pitanja za nas?

Optički senzori vrhunskog kvaliteta za vrhunsku detekciju

Karakteristike optičkih senzora su jednostavna struktura, fleksibilnost i raznolikost. Zato se koriste u području kontrole i ispitivanja. Iz naše široke ponude moći ćete da odaberete senzore koji savršeno odgovaraju zahtevima Vaše primene.

Senzore vrhunskog kvaliteta proizvode vodeće svetske kompanije:

Želite kupiti naše optičke senzore?

Odaberite iz velike ponude različitih optičkih senzora

Sa optičkim senzorima pomoću svetla možete beskontaktno detektovati ili brojati objekte, meriti udaljenost, raspoznati boju, sjaj ili luminiscenciju. Ako se dodaju posebni kablovi sa optičkim vlaknima mogu se koristiti i u ekstremnim uslovima kao što su hladnoća, vrućina ili ograničen prostor.

Dostupne su dve glavne grupe senzora, preklopni optički senzori i merni optički senzori.  Svaka od navedenih grupa sadrži mnogo različitih modela senzora za široki raspon namene.

Pouzdano raspoznavanje prisutnosti/odsutnosti predmeta

Leuze optički senzori

Preklopni optički senzori  prepoznavaju da li je neki objekat prisutan ili nije. Njihovu, obično jednostavnu tehnologiju, karakteriše niska cena, jednostavno pokretanje i bez kontakta sa medijem. Može se birati između:   

U through-beam fotoelektričnim optičkim senzorima, predajnik i prijemnik smešteni su u odvojenim kućištima. Kada objekat prekine zrak svetlosti koja je iz predajnika emitovana i usmerena ravno na prijemnik, izlaz prijemnika menja stanje. Sa ovakvim načinom rada kada se koriste predajnik i prijemnik postiže se najduži domet osetljivosti i najveće pojačanje. Njihovo korištenje je pouzdano i u maglovitim, prašnjavim i prljavim okruženjima kao npr. kod nadzora proizvodnih i linija za pakovanje, zaštite opasnih područja za automatska vrata, itd.

Kod retro-reflektivnih senzora, predajnik i prijemnik su smešteni u istom kućištu. Objekat se detektuje kada se prekine svetlosni zrak između senzora i posebnog reflektora. Ovi senzori omogućavaju idealno prepoznavanje sjajnih i blještavih, kao i otkrivanje prozirnih predmeta i primjenjuju se npr. u ambalažnoj i štamparskoj industriji.

Kod difuznih senzora, objekt se prepoznaje difuzno, a predajnik i prijemnik su smešteni u istom kućištu. Jednostavno se montiraju, a domet osetljivosti im je od nekoliko centimetara do nekoliko metara. Intenzitet reflektovane svetlosti, radna stabilnost i domet osetljivosti variraju zavisno od uslova na površini posmatranog objekta (npr. boja, glatkoća, itd.).

Fiber-optički/svetlovodni senzori koriste optička vlakna ili kao senzorsku komponentu ili za prenos signala od senzora do elektronike za obradu signala. Budući da su otporni na elektromagnetne smetnje i ne provode struju, mogu se koristiti u prostorima visokog napona ili u prostorima sa zapaljivim materijalom, a mogu podneti i visoke temperature. Ovi senzori su namenjeni za tehnologiju merenja u različitim područjima kao npr. u nauci o materijalima, niskogradnji, niskim konstrukcijama, hemijskim i visokonaponskim trafostanicama. Vrlo često zahteva se merenje mehaničkih veličina poput deformacija, naprezanja i vibracije.      

Kod viljuškastih optičkih senzora predajnik i prijemnik smešteni su u kućište u obliku slova U. Odlikuju se visokom frekvencijom uključivanja i posebno finim i preciznim svetlosnim snopom. To omogućuje pouzdano otkrivanje vrlo brzih procesa. Dobro će poslužiti posebno u detekciji malih predmeta, merenju brzine, kontroli izbacivanja, pozicioniranju i brojanju predmeta.

Preklopne svetlosne zavese otkrivaju objekte sa infracrvenim svetlom u širokom polju detekcije. Reaguju ako se zraci senzora u polju prekinu. Rade na principu višestrukih ‘through-beam/prijemnik-predajnik’ senzora čiji su izlazni signali međusobno povezani. Predajnik i prijemnik nalaze se u zasebnim kućištima. Različite rezolucije i dužine mernog polja omogućavaju pouzdanu upotrebu u različitim primenama. Mogu se koristiti za praćenje projekcija, praćenje u polju detekcije i prepoznavanje objekata.

Osigurajte različita merenja

Merni optički senzori osim prepoznavanja prisutnosti ili odsutnosti objekta omogućuju niz merenja.

Prostorna usklađenost laserskog svetla osigurava vrhunska optička svojstva (mala odstupanja) kada je u pitanju merenje specifičnih tačaka; idealno u aplikacijama za traženje dometa na velikim udaljenostima. Kada su u pitanju zadaci i primene merenja udaljenosti u zatvorenom prostoru LED diode nude najširi raspon ključnih pokazatelja performansi – KPI. Sigurne su za oči i imaju prihvatljivo svetlo, što ih čini praktičnim i jednostavnim za primenu u rešenjima gde se koriste senzori.

Možete odabrati:

Merne svetlosne zavese otkrivaju i mere predmete infracrvenim svetlom u širokom detekcijskom ili mernom polju. Ako se svetlosni zraci prekinu, senzor se aktivira. Rade na principu višestrukih ‘through-beam/prijemnik-predajnik’ senzora čiji se izlazni signali pojedinačno vrednuju. Predajnik i prijemnik koji se nalaze u zasebnim kućištima dostupni su sa različitim veličinama mernog polja i razmakom svetlosnih zraka. Uređaji su prikladni za mnoge merne zadatke sa različitim rezolucijama i mogu se integrisati u različita fieldbus okruženja.   

Optički senzori udaljenosti koriste lasersko ili LED svetlo za brzo i precizno merenje udaljenosti čak i na velikim rasponima. Merenje udaljenosti temelji se na principu triangulacije.

Leuze merna svetlosna zavesa

Pročitajte najnovije vesti o optičkim senzorima

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.