Motorne zaštitne sklopke

od renomiranih proizvođača

Motorne zaštitne sklopke su elektromehanički zaštitni uređaji za ručno uključivanje/isključivanje električnih motora. Omogućavaju vam zaštitu koja umanjuje troškove i štedi prostor bez osigurača, od toplotnog preopterećenja, kratkog spoja i gubitka faza.

Imate li pitanja za nas?

Vrhunske motorne zaštitne sklopke za vrhunsku zaštitu

Motorne zaštitne sklopke sistem

Naš portfolio motornih zaštitinih sklopki (takođe poznatih kao ručni zaštitni prekidači motora ili ručni pokretači motora) uključuje širok spektar uređaja. Imaju kompaktan dizajn koji štedi prostor, povezivanja na jednostavan način i opseg podešavanja od 0,16 A do 32 A.

Možete birati između vrhunskih proizvoda renomiranih kompanija:

Želite kupiti naše Motorne zaštitne sklopke?

Smanjite vreme zastoja i troškove mašine

Motorne zaštitne sklopke integrišu funkcije prekidača i releja za preopterećenje. Oni vam omogućavaju da smanjite vreme zastoja mašine, , vreme utvrđivanja uzroka i smanjenje troškova održavanja štiteći svoje motore.

Njihove glavne prednosti su sledeće:

 • usaglašen opseg glavnog pribora (pomoćni kontakti, signalni kontakti, shunt trip okidači i podnaponski okidači),
 • kompaktan dizajn,
 • efikasno planiranje i instalacija,
 • Jednostavne terminali za povezivanje obezbeđuju električnu i mehaničku vezu za instalaciju startera direktno na mreži,
 • terminali sa oprugama nude jedinstvene, brze, jednostavne i pouzdane veze,
 • zaštita od automatskog ponovnog pokretanja u kombinaciji sa otpuštanjem pod naponom.
Motorne zaštitne sklopke

Zaštitite, izolujte i kontrolišete električne motore

Motorne zaštitne sklopke

Elektromotori treba da budu zaštićeni od preopterećenja i kratkih spojeva. Štaviše, treba ih izolovati od glavnog napajanja. U kombinaciji Motorne zaštitne sklopke i kontaktora, prvi obezbeđuje funkcije zaštite i izolacije.

Nakon detekcije preopterećenja ili kratkog spoja, motorna zaštitna sklopka isključuje sve faze sa napajanja, izolujući motor od mreže. Veoma brzom reakcijom motorne zaštitne sklopke takođe povećavaju pouzdanost uređaja. One štite struja kola na strani opterećenja od oštećenja.

Proverite glavne karakteristike motornih zaštitne sklopki

 • Ručno upravljanje elektromotorima, strujom kratkog spoja i zaštitom od preopterećenja
 • Podesiva strujna karakteristika prekostrujne zaštite i indikacija magnetnog okidanja
 • Funkcija isključenja
 • Temperaturna kompenzacija
 • Daljinsko upravljanje preko podnaponskog okidača ili okidača
 • Prekidna moć struje kratkog spoja do 100kA
 • Opseg podešavanja 0,16–32 A, sa preopterećenjem i trenutnim otpuštanjem kratkog spoja
 • Indikator položaja prekidača
Manual motor starters features

Koristite motorne zaštitne sklopke u različitim aplikacijama

Manual motor starters

Možete imati koristi od motornih zaštitnih skopki, kao pouzdanog, isplativog rešenja za zaštitu motora, u mnogim industrijskim primenama kao što su:

 • Transportni sistemi
 • Mašine za pakovanje
 • Pumpe
 • Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC)
 • Rudarstvo
 • Strugare
 • i mnogo više

Dostupni dodaci motornih zaštitnih skopki

Pomoćni kontakti daljinski pokazuju stanje kontakata u skopki. Mogu se koristiti za prenošenje, električno zaključavanje ili signalizaciju. Oni menjaju položaj sa glavnim kontaktima motorne zaštitne sklopke, otvarajući/zatvarajući odvojeno kolo u zavisnosti od položaja uređaja.

Signalni kontakti signaliziraju okidanje motorne  zaštitne sklopke. Dostupni su kao normalno otvoreni ili normalno zatvoreni kontakti..

Otočno otpuštanje otvara kontakte sklopke kada kontrolni napon poraste iznad 0,7 puta nazivnog napona. Isključivanje se dešava kada se primeni struja napajanja.

Podnaponsko otpuštanje otvara kontakte sklopke kada mrežni napon padne ispod praga isključenja. Isključuje motornu zaštitnu sklopku ili sprečava njeno uključivanje kada joj se prekine napajanje. Možete ga koristiti u krugovima za hitno prebacivanje ili za sprečavanje automatskog ponovnog pokretanja nakon prekida napona.

Motorne zaštitne skolpke se često kombinuju sa kontaktorima. Trofazni konektori sabirnica sa pripadajućim priključnim terminalima obezbeđuju vam brzu i bezbednu vezu za motornih zaštitinih sklopki.

Rešenje za ručku i osovinu pomoću rotacionog mehanizma, za spajanje na vrata ormana omogućava vam da upravljate motornom zaštitnom skopkom u zadnjem delu razvodnog ormara sa spoljašnje strane.

Motorne zaštitne sklopke dodatna oprema

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.