Internet of Things rešenja

Internet of Things rešenja omogućiće Vam da prikupljate, razmenjujete i analizirate podatke sa mreže uređaja u Vašoj proizvodnji ili širom sveta. Možete da transformišete skoro svaki fizički objekat koji možete da povežete na IoT uređaj. Stručnjaci iz Tipteha pored toga što imaju dokazano znanje i iskustvo, poseduju i vrhunsku opremu koja Vam pomaže da iskoristite moć daljinskog pristupa i prikupljanja podataka kako biste stekli konkurentsku prednost i povećali svoj ROI.

Imate li pitanja za nas?

Iskoristite naše iskustvo u IIOT-u

Prednosti Internet of Thing rešenja za poslovanje zavise od vrste implementacije, dok se u prvom planu nalaze efikasnost i agilnost. Preduzeća sa boljim pristupom obimnim podacima o sopstvenim proizvodima i sopstvenim internim sistemima, mogu se pohvaliti većom sposobnošću za implementaciju promena.

U tipteh-u smo prepoznali tri važna Internet of Thing rešenja i trenutno najatraktivnija scenarija IoT aplikacije:

 • Daljinski pristup i nadzor za potrebe održavanja i kontrole
 • Interkonekcija za trajne veze sa više lokacija iz jednog izvora
 • Prikupljanje mašinskih podataka u svrhu optimizacije i predviđanja kvarova
Internet of Things rešenja - savjeti

Želite kupiti našu opremu?

Tipteh rešenja za daljinski pristup i nadzor

Sa rešenjima industrijskog daljinskog pristupa možemo Vam pomoći da uspostavite vezu sa Vašim mašinama i opremom, bez obzira na Vašu lokaciju. Shodno tome, možete da pregledate i kontrolišete interfejse, rešavate probleme sa opremom i instalirate ažuriranja.

Vaše mašine postaju dostupne za daljinsko korektivno održavanje sa bilo kog mesta u svetu, bez poseta na licu mesta koje oduzimaju mnogo vremena. Naše rešenje za daljinski pristup zasnovano je samo na softverima sa bezbednosnim sertifikatom, kod kojih je bezbednost na prvom mestu. Pored toga, skalabilan je i lak za primenu, takođe i za nekvalifikovane IT korisnike.

Omogućite potpunu kontrolu nad bezbednošću OT i IT sektora

Central access management server će Vam omogućiti:

 • Daljinsku kontrolu pristupa, jednom uređaju ili portu
 • Vremenski ograničen daljinski pristup za tehničare sa treće strane
 • Potpuni tragovi revizije svih događaja i sesija udaljenog pristupa
 • Strukture domena sa vidljivošću infrastrukturnih hijerarhija
 • Upravljanje identitetom pomoću 2FA sa opcionom AD integracijom
 • Alarmi i funkcije evidentiranja
 • Intuitivan korisnički interfejs, koji omogućava precizan i siguran svakodnevni rad mašine;
 • Nalog na serveru GateManager baziranog na cloud-u čiji je domaćin Secomea, ili SaaS ugovor sa sopstvenim GaraManager-om čiji je domaćin Secomea, ili u Vašem sopstvenom centru podataka i cloud-u.

Povežite sa lakoćom bilo koji sistem

Odeljenja za automatizaciju i servis će omogućiti jednostavno podešavanje i odličan daljinski pristup mašini sa više opcija povezivanja, sa PLC-om, HMI-om ili drugim industrijskim sistemima:

 • Automatsko otkrivanje uređaja (PLC, HMI…);
 • Lako podešavanje industrijskog IoT gateway-a preko USB memorijskog uređaja;
 • Daljinski pristup ethernet-u (sloj 2 i 3), USB i serijskim uređajima;
 • Automatska instalacija Windows client-a pri prvom povezivanju;
 • Veza za daljinski pristup VNC serverima iz svih pretraživača.
 • Opcioni udaljeni SCADA/MES pristup svim uređajima istovremeno;
 • Industrijski IoT Gateways dostupni kao hardver i softver;
 • Metode povezivanja višestrukih industrijskih IoT mrežnih prolaza; WiFi, 4G i lokalna mreža.

Tipteh rešenje za međusobno povezivanje

Sa centralnog servera evidencije ili SCADA sistema postoje česti zahtevi za upornim vezama na distribuiranim industrijskim udaljenim uređajima. U Tipteh-u nudimo nekoliko rešenja koja pokušavaju da ispune tehnička i komercijalna očekivanja naših kupaca.

Naša rešenja su zasnovana na industrijskim ruterima kompanije Teltonika koristeći tradicionalna VPN rešenja, ili na industrijskim gateway-ima iz kompanije Secomea koristeći LogTunnel usluge. U oba slučaja nudimo sveobuhvatnu uslugu sa podrškom, od topologije do tačke u kojoj je obezbeđena stabilna i sigurna veza između centralne lokacije i udaljene lokacije.

Upoznajte prednosti rešenja internet konekcije

Podešavanje se vrši jednostavnom „drag-and-drop“ tehnikom na centralnom portalu GateManager. Nisu potrebni „routing“, „firewall“ ili „tunnel configuration“.

Pristup registraciji i programiranju su podržani istovremeno i nezavisno jedan od drugog.

Nema potrebe za javnim adresama izloženim na internetu. „Master“ i „Client“ uređaji se mogu instalirati iza korporativnih firewalls (zaštitnih zidova).

Oba uređaja, i Master i Client mogu imati dinamički dodeljene IP adrese.

Nema problema sa drugim IP podmrežama na udaljenim lokacijama, što je uobičajen problem sa rešenjima zasnovanim na VPN-u (čak i centralni položaj može imati istu podmrežu kao i udaljene lokacije).

Za visok nivo bezbednosti koristi se lako podešavanje smera registracije ( Pull i/ili Push) i ograničenje port/IP-a.

LogTunnel omogućava potpuno „data tunneling“ za optimalnu slobodu, pri čemu se većina rešenja za evidentiranje VPN-a oslanja na unapred definisane vrednosti koje se prikupljaju i dostavljaju (web objava).

Na hardverskim SiteManager-ima, LogTunnel može pristupi uređajima i na SiteManager Uplink-u kao i na strani DEV-a. Obično bi VPN rešenja dozvoljavala pristup samo DEV strani ( poznatoj kao LAN interfejs).

Tipteh rešenja za prikupljanje podataka sa mašina

Prikupljanje podataka o mašinama predstavlja najefikasniji način za proizvođače da povećaju vreme rada mašine i da uštede troškove. Podaci pružaju koristan uvid u stvarnu statistiku performansi mašine.

Na ovaj način se obezbeđuje kontinuirano praćenje u realnom vremenu, kao i praćenje stanja mašine, statusa proizvodnje i ovlašćeno donošenje odluka uz istorijske analize. Zahvaljujući podacima sa mašina, rukovaoci mašina i osoblje zaduženo za održavanje su bolje opremljeni za donošenje odluka na osnovu informacija, kao i generisanje tačnih predviđanja.

Upoznajte prednosti prikupljanja podataka sa mašina:

 • Sprečavanje problema kroz praćenje odabrane opreme;
 • Povećan protok kroz identifikaciju uskog grla;
 • Poboljšanje kvaliteta praćenjem odvajanja podataka senzora;
 • Optimizacija efikasnosti resursa kroz vizualizaciju statusa rada;
 • Obezbeđivanje usklađenosti zadržavanjem podataka o proizvodnji i događajima;
 • Povećanje ukupne efikasnosti (OEE) kroz gore navedene prednosti, što dovodi do smanjenja troškova.

Potrebna Vam je opširna usluga prikupljanja podataka?

Tipteh prikuplja podatke na jednom mestu, odnosno, pruža Vam pored softverskih rešenja za preduzeća i vrhunski hardver i podršku. Naša polazna tačka je detaljan razgovor i analiza slučaja sa klijentom, kako bismo znali šta je klijentu potrebno. Dakle, prilagođavamo naša rešenja za prikupljanje podataka potrebama naših klijenata.

Zajedno biramo optimalni IoT hardver i primenjujemo rešenja u proizvodnom pogonu klijenta ili određenoj mašini. U produktivnoj fazi, pružamo pomoć i tehničku podršku sa individualnim dogovorom o nivou usluge kako bismo time osigurali uspeh našeg klijenta.

Industrijska Internet of Things rešenja

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.