Poboljšana sajber bezbednost ključne infrastrukture

Sigurnost je suštinski element Secomea rešenja za daljinski pristup, koji je dizajniran za industrijsku automatizaciju. Ovo rešenje omogućava bezbedan i kontrolisan daljinski pristup ključnim sistemima, obezbeđuje njihovo praćenje i održavanje. Ovo poboljšava ukupnu sajber bezbednost vaše kompanije. Usklađenost rešenja sa NIS2 direktivom pomaže vam da uspostavite snažnu odbranu od sajber pretnji.

Osigurajte usklađenost sa direktivom NIS2

Ažurirana direktiva za visoki zajednički nivo sajber bezbednosti u Uniji (NIS2) je odgovor na sve ozbiljnije pretnje i porast sajber napada u eri ubrzane digitalizacije, kako kod kuće, tako i širom sveta. Njegov glavni cilj je veća sajber bezbednost osnovnih usluga i kritične infrastrukture u EU. Ovaj cilj treba da se postigne kroz strožije bezbednosne zahteve u pogledu upravljanja i ublažavanja digitalnih rizika koje predstavljaju mreže i informacioni sistemi ključnih aktera u 11 ključnih sektora.

Pomenuti akteri EU koji obavljaju ključne zadatke za privredu i društvo moraće da ispune strože zahteve u pogledu sajber bezbednosti do 2024. godine.

NIS2 direktiva za visoki zajednički nivo sajber bezbednosti

Želite kupiti našu mrežnu opremu?

Proverite ključne sektore koje pokriva NIS2

NIS2 ključni sektori

Uticaj NIS2 na aktere zavisiće od industrije i stepena značaja njihovih usluga. NIS2 kriterijum za procenu rizika i izveštavanje moraju da se pridržavaju svi ključni pružaoci usluga i digitalnih usluga, uključujući upravljanje rizikom, planiranje odgovora na incidente i redovne bezbednosne procene.

Za organizacije i odgovorna lica koja ne budu ispoštovali kriterijume biće uvedene strože sankcije, što će imati ne samo finansijske posledice, već i negativan uticaj na ugled. Sa druge strane, akteri koji povećavaju nivo sajber bezbednosti povećaće poverenje svojih klijenata, otpor sajber kriminalu i konkurentske prednosti.

  • Energija: struja, daljinsko grejanje i hlađenje, nafta, gas i vodonik.
  • Transport: Vazduhoplovstvo, železnica, voda i putevi.
  • Bankarstvo: finansijske institucije, provajderi plaćanja i berze.
  • Zdravstvo: Uključujući proizvodnju medicinskih sredstava – vakcina.
  • Vodosnabdevanje: Preduzeća za preradu vode i vodosnabdevanje.
  • Digitalna infrastruktura: Internet čvorovi za razmenu, DNS (Domain Name Sistem) provajderi usluga itd.
  • Javna uprava: Vladine institucije i agencije koje pružaju važne usluge.
  • Snabdevanje hranom: preduzeća za preradu, distribuciju i maloprodaju hrane.

Pored navedenih sektora, NIS2 se odnosi i na sektore kao što su računarska i elektronska oprema, mašine i oprema, motorna vozila, hemijska proizvodnja, prehrambena industrija itd. Pogledajte kompletnu listu (na engleskom).

Osigurajte sajber sigurnost kao proizvođač

Da biste osigurali usklađenost svoje proizvodnje i procesa sa sigurnosnim zahtevima direktive NIS2:

Procenite rizike za bezbednost vaše mreže i informacionih sistema. Pri tome, razmotrite uticaj potencijalnih incidenata na dostupnost, integritet i poverljivost vaših sistema.

Razvijte i primenite mere bezbednosti u skladu sa rizicima koje ste identifikovali u proceni rizika. Ove mere treba da budu dizajnirane da obezbede bezbednost vaše mreže i informacionih sistema.

Redovno nadgledajte bezbednosne incidente u vašoj mreži i informacionim sistemima i preduzimajte odgovarajuće mere da ih sprečite i ublažite.

Prijavite sve značajne bezbednosne incidente relevantnom vladinom organu, u skladu sa direktivom.

Imenujte odgovarajući tim za osiguravanje usklađenosti sa direktivom NIS2. Taj tim treba imati potrebno znanje, resurse i stručnost za nadzor usklađenosti sa direktivom.

Vodite evidenciju o vašoj usklađenosti sa direktivom NIS2, uključujući procene rizika, sigurnosne mere i izveštaje o bezbednosnim incidentima.

sajber bezbednost u proizvodnji

Osigurajte usklađenost sa NIS2 pomoću Secomea rešenja

Industrijska sajber bezbednost Secomea

Sa Secomea rešenjem za daljinski pristup, možete uspostaviti snažnu odbranu od sajber pretnji tako što će vam obezbediti siguran pristup kritičnim sistemima, obezbeđujući njihov kontinuirani nadzor i poboljšavajući ukupnu sajber bezbednost vašeg preduzeća.

Secomea rešenje vam pruža:

Ovo je posebno važno za proizvođače sa udaljenim timovima, izvođače ili dobavljače usluga kojima je potreban pristup proizvodnom okruženju ili kritičnoj infrastrukturi.

Možete osigurati da samo ovlašćeni korisnici imaju pristup kritičnim sistemima i da im je dozvoljen samo sa odgovarajućim nivoom pristupa.

Možete pratiti i nadzirati aktivnosti korisnika kako biste osigurali usklađenost sa NIS2 i drugim zakonskim zahtevima.

Secomea je sigurno rešenje za udaljeni pristup koje Vam pomaže da zaštitite vaše mreže od sajber napada, uključujući one usmerene prema industrijskoj proizvodnji.

Sajber bezbednost nikada nije bila važnija!

Zbog sve veće zavisnosti od različitih tehnologija u različitim sektorima, sajber bezbednost je postala važnija nego ikad. Uz ubrzanu digitalizaciju, povećava se i ranjivost sektora na sajber pretnje.

Izloženi su i proizvođači koji koriste tehnologiju za automatizaciju proizvodnih procesa, upravljanje lancem snabdevanja i komunikaciju sa klijentima. Sajber rizici ne utiču samo na njihov rezultat, već i na njihovu reputaciju i poverenje njihovih klijenata.

Sigurnost je osnova Secomea rešenja za daljinsko održavanje, koje je prilagođeno industrijskoj automatizaciji. Bezbednost je ugrađena u rešenje od samog početka kako bi se ispunili zahtevi operativne tehnologije (OT) i informacionih tehnologija (IT).

Sigurnost ugrađena u Secomea rešenja

Secomea – posvećena seriji standarda IEC 62443

IEC 62443 sertifikat

Pored sertifikata IEC 62443-3-3 i IEC 62443-4-2, Secomea je takođe dobila sertifikat o usklađenosti sa standardom IEC 62443-4-1. To znači da su u obavezi da se pridržavaju zahteva za obezbeđivanje bezbednosti podataka u svim fazama životnog ciklusa (Secure Development Life-cycle Assessment; SDLA).

IEC 62443-4-1 sertifikat potvrđuje da Secomea koristi bezbednu metodologiju projektovanja od prvog dana procesa razvoja. To takođe dokazuje njihovu sposobnost da:

  • prepoznavanje i reagovanje na ranjivosti,
  • saradnju sa klijentima radi smanjenja njihovog nivoa rizika.

Pored toga, sertifikat je garancija da se možete osloniti na bezbednost Secomea proizvoda čak i nakon dodavanja novih funkcionalnosti i ažuriranja.

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Secomea-ino rešenje 9.6

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti