Glavni prekidači

vodećih brendova

Glavni prekidači su elementarni prekidački i zaštitni uređaji za bezbedno upravljanje mašinom. Primenom ili isključivanjem kontrolne table sa izvora napajanja oni Vam pomažu da osigurate da električno kolo bude bezbedno i bez napona tokom procesa održavanja.

Imate li pitanja za nas?

Izaberite glavne prekidače visokog kvaliteta

BENEDICT Glavni prekidači

Naš portfolio glavnih prekidača uključuje različite tipove uredjaja. Svi se odlikuju kompaktnim dizajnom koji štedi prostor, kao i terminalima za velike poprečne preseke kablova koji garantuju raznovrsnu primenu.

Koristite najbolje prekidače za autonomno upravljanje mašinom, na primer, kao zaštitu od kratkog spoja i preskoka napona, i kada god je potrebna najveća bezbednost i kapacitet strujne nosivosti.

U ponudi imamo glavne prekidače renomiranih kompanija:

Želite kupiti naše Glavne prekidače?

Pratite standarde i osigurajte bezbednost

Sva električna oprema industrijskih mašina mora biti opremljena glavnim prekidačem u skladu sa IEC/EN60204 ili VDE0113 standardima. Ovi uređaji odvajaju krug od glavnog izvora energije i odbacuju sve zarobljene naboje.

Shodno tome, možete ih koristiti, na primer, kao prekidače u slučaju kvara da biste brzo isključili velike mašine i sisteme tako da se procesi održavanja, popravke, čišćenja, mogu bezbedno obavljati. Takođe Vam omogućavaju da isključite opremu tokom nekih drugih dužih perioda mirovanja. Možete koristiti funkciju nužnog zaustavljanja da biste zaštitili opremu i radno osoblje u opasnim situacijama, od prekomerne struje, neispravnog uključivanja i strujnih udara.

BENEDICT Glavni prekidači 2

Proverite zahteve za odabir glavnih prekidača

Glavni prekidači 1

Kada biramo idealne glavne prekidače, važno je da oni ispunjavaju sve relevantne zahteve standarda IEC/EN 60204-1 :

  • mogu imati samo jednu ON i jednu OFF prekidačku poziciju; ove pozicije moraju biti jasno označene sa I i O, respektivno,
  • moraju imati mogućnost zaključavanja u OFF poziciji
  • pozicija za TRIGGER je dozvoljena, ali nije obavezna,
  • sa dva ili više glavnih prekidača, moraju se koristiti zaštitne blokade (interlock),
  • linijski terminali moraju biti zaštićeni shodno kategoriji upotrebe (IPXX),
  • elementi za upravljenje (ručke) mogu biti crne ili sive boje, osim u slučaju :
  • glavni prekidači koji imaju nužno stop funkciju moraju imati crvene ručke i kontrastnu žutu boju

Iskoristite prednosti širokog izbora glavnih prekidača

Možete birati između niza nominalnih vrednosti glavnog prekidača i faznih opcija npr. 10-320 A i od 3-polnih do 8-polnih verzija, svi nude korisne prednosti i karakteristike.

Pojedinačne serije glavnih prekidača se razlikuju i po tipu instalacije ili montaže , na primer, dostupni su prekidači sa montažom na 4 rupe, sa centralnom montažom, montažom na zadnju ploču itd.

Odabraćete žutu i crvenu šemu boja, jer se prekidači za nužno zaustavljanje moraju držati unutra, dok se prekidači-rastavljači bez nužno stop funkcije preporučuju u crnoj i sivoj boji.

BENEDICT Glavni prekidači

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.