Glavna stikala

priznanih proizvajalcev

Glavna stikala so osnovne stikalne in zaščitne naprave za varno krmiljenje strojev in naprav. Z odklopom stroja ali naprave iz vira napajanja vam med vzdrževalnimi deli zagotovijo varen električni tokokrog brez napetosti.

Imate vprašanja za nas?

Izberite glavna stikala vrhunske kakovosti

BENEDICT Glavna stikala

Naša ponudba glavnih stikal vključuje različne tipe. Vsem je skupna kompaktnost, ki poskrbi za prostorsko varčnost in pa fleksibilnost priključkov za različne debeline kablov, ki vam zagotavljajo vsestransko uporabo stikal.

Uporabite vrhunska stikala za varno posluževanje strojev in naprav povsod kjer želite zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti in zaščite. Nudimo vam glavna stikala priznanih podjetij:

Želite kupiti naša Glavna stikala?

Upoštevajte standarde in zagotovite varnost

Ena od osnovnih zahtev standarda SIST EN 60204-1 oz. VDE0113 je, da ima vsak industrijski stroj oz. dovodni stikalni blok glavno stikalo. Ta prekine povezavo med električnimi napravamiin glavnim virom napajanja ter s tem poskrbi za odklop električne napetosti kadar npr. stroj servisirate ali dograjujete.

Glavna stikala lahko torej uporabite npr. za hiter izklop velikih strojev in sistemov, ko jih želite varno očistiti, vzdrževati ali popraviti. Omogočajo vam tudi popoln odklop električne opreme v drugih daljših obdobjih mirovanja. Lahko pa jih uporabite tudi za zaustavitev strojev in naprav v sili, da s tem zaščitite tako opremo kot posluževalno osebje v nevarnih situacijah kot so preobremenitev, kratek stik, napačen preklop ali električni udar.

BENEDICT Glavna stikala 2

Preverite zahteve za glavna stikala

BENEDICT Glavna stikala 3

Da lahko stikalno napravo uporabite kot glavno stikalo, mora izpolnjevati naslednje zahteve standarda IEC/EN 60204-1:

  • Imeti mora le en položaj “Vključeno” (ON) in en položaj “Izključeno” (OFF), ki sta označena z “I” in “O”.
  • Njegov položaj mora biti jasno prikazan z vidno razklenitvijo kontaktov ali pa z jasnim prikazom položaja (ali položajem ročice ali npr. indikatorjem).
  • Imeti mora možnost, da ga v položaju “Izključeno” zaklenete. To velja tako za ročno kot za daljinsko posluževanje.
  • Ima lahko motorni pogon za daljinsko posluževanje, vendar mora imeti hkrati tudi možnost ročnega posluževanja.
  • Tretji položaj “+” (trip) je dovoljen, ne pa tudi obvezen.
  • Ob uporabi dveh ali več glavnih stikal morate obvezno uporabljati zaščitno blokado.
  • Njegovi priključki morajo biti zaščiteni v skladu z namenom uporabe (IP2X).
  • Ročka za posluževanje stikala mora biti zunaj stikalnega bloka, črne ali sive barve, razen, ko je stikalo v funkciji izklopa v sili in mora biti ročka rdeča na rumeni podlagi.

Izkoristite prednosti bogate ponudbe glavnih stikal

Izbirate lahko med različnimi vrednostmi nazivnih tokov in polov glavnega stikala, torej med stikali z nazivnim tokom 10–320 A in od 3- do 8- polnimi različicami. Vsaka različica vam ponuja specifične uporabne funkcije in prednosti.

Posamezne serije glavnih stikal se medsebojno razlikujejo tudi po vrsti vgradnje ali montaže, npr. na voljo so vam stikala za montažo na vrata omarice ali v izvedbi v ohišju ustrezne zaščite.

Barvo stikala boste izbrali glede na njegovo funkcijo. Za izklop v sili je namenjeno stikalo s kontrastno rdečo ročko za posluževanje na rumeni podlagi. Za stikalo, ki nima funkcije izklopa v sili, pa boste izbrali stikalo z ročko za posluževanje v črni ali sivi barvi.

BENEDICT Glavno stikalo

Preberite najnovejše novice

Prijavite se na naše e-novice!

Prejeli boste samo kvalitetne informacije o opremi za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev s katero lahko premagate konkurenco.