Industrija 4.0

je digitalna preobrazba tradicionalne predelovalne in sorodnih industrij.

Z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij vzpostavlja inteligentno mreženje naprav in procesov in omogoča pametno proizvodnjo. Industrija 4.0 vključuje preoblikovanje informacij različnih industrij v medsebojno povezanem okolju velikih podatkov (big data), ljudi, procesov, storitev, sistemov in industrijskih virov, ki ga omogoča industrijski internet stvari (Industrial Internet of Things, IIoT).

S pametno proizvodnjo boste povečali fleksibilnost in dobičkonosnost vaših aplikacij, okrepili prednost pred konkurenti, ustvarili nova delovna mesta ter povečali učinkovitost pri porabi virov in energije.

Želite naš katalog IoT?


  Imate vprašanja za nas?

  Industrija 4.0 Vam prinaša številne koristi!

  Industrija 4.0 vam bo omogočila, da boste rešili kompleksne probleme proizvodnih procesov. Proizvodnjo boste lažje prilagajali spreminjajočemu se povpraševanju, spremembam v obliki izdelkov ter omogočili hitrejšo vpeljavo inovacij.

  Skrajšajte proizvodne cikle, povečajte kakovost izdelkov in učinkovitost proizvodnje manjših količin izdelkov. Industrija 4.0 z deljenjem podatkov o stanju proizvodnje v celotnem podjetju, le to preobrazi iz izoliranega, v povsem integriran poslovni proces.

  Podatki iz naprav se preko omrežne povezave shranjujejo v oblaku. Tako shranjevanje olajša oddaljeni dostop do vseh povezanih naprav ter dostop do podatkov. Industrija 4.0 na ta način močno izboljša možnost nadzora nad delovanjem naprav.

  Želite kupiti našo opremo?

  Industrija 4.0 in njene tehnologije

  Industrijski Internet Stvari (angl.: Industrial Internet of Things oz. IIoT) je eden pomembnejših trendov v avtomatizaciji in bo temeljni element prihodnjih platform Industrije 4.0. Te platforme bodo v prihodnje spremenile izvajanje procesov proizvodnih podjetij. IIoT omogoča avtomatizacijo procesov, s pomočjo katere boste lahko povezane naprave upravljali oddaljeno.

  V kombinaciji z industrijo 4.0 zagotavlja boljše razumevanje delovanja povezanih naprav in sprejemanje boljših odločitev. Bistvo IIoT je zbiranje velikega števila podatkov po posameznih elementih v celem podjetju. K učinkovitemu zmanjšanju stroškov prispeva tudi prediktivno vzdrževanje proizvodnje.

  Industrija 4.0 in njene glavne prednosti

  • Hitrejša prilagoditev proizvodnje z enotnim prenosom funkcij na stroje,
  • večja zmogljivost strojev, saj komunikacija s sistemom omogoča optimalno načrtovanje,
  • energijska učinkovitost, zaradi izkoriščenosti strojev in višje kvalitete.
  • Avtomatizirani procesi zagotavljanja kvalitete zmanjšajo količino neustreznih končnih izdelkov,
  • konstanteno zajemanje in procesiranje podatkov omogoči sledljivost sprememb in optimizacijo proizvodnih procesov.
  • Enostavno spremljanje razmer v katerih delujejo stroji – tudi z oddaljenim dostopom,
  • lažje vzdrževanje optimalnih razmer in preprečevanje nepotrebnih izpadov,
  • boljši nadzor nad stroji omogoča načrtovanje vzdrževalnih popravil,
  • možnost predčasnega naročanja nadomestnih delov in preprečitev ustavitve proizvodnje.

  Poglejte primere uporabe Industrije 4.0

  • RFID značke na odbijačih omogočajo sledljivost skozi celoten proizvoden in logistični proces.
  • RFID značke vsebujejo vse informacije za upravljanje proizvodnih strojev preko OPC serverjev (OLE for Process Control).
  • Integracija podatkov iz ERP in WMS sistemov (Warehouse management system).
  • Identifikacija krio posode in njene vsebine, s pomočjo RFID značk.
  • Zanesljiva identifikacija tudi v primeru slabo pozicioniranih posod, s pomočjo 400mm dosega bralno/zapisovalnih glav.
  • Enotno dostopni podatki na več lokacijah, zaradi shranjevanja le teh v oblaku.
  • QR24 I/O-link enkoder beleži krožno gibanje nosilca jedra stroja.
  • Uporaba IO-Link enkoderja namesto enkoderja na Fieldbus-u poceni rešitev in omogoči enostavno diagnostiko napak.
  • Zmanjšanje mehaničnih okvar enkoderjev in konstanten nadzor nad položajem resonatorja.
  • Brezkontaktna identifikacija kalupov s pomočjo NIC induktivnih sklopnikov in TBIL-I/O-hub preko I/O-linka.
  • Uporaba induktivnih sklopnikov, za brezkontakten prenos podatkov in energije.

  Še več primerov uporabe Industrije 4.0

  • CCM modul za nadzor elektro omar z vgrajenim optičnim senzorjem kontrolira zaprtost vrat omare. Poleg tega meri temperaturo in vlažnost v omari. Obstaja tudi izvedba za Ex okolja.
  • Ko kateri od parametrov preseže nastavljeno vrednost modul to sporoči na kotrolni nivo.
  • Modul z zbiranjem podatkov zaznava tudi staranje opreme: poroznost tesnil, zamašenost filtrov.
  • Paketi zdravil so opremljeni z RFID značkami, za sledenje skozi celoten logistični proces.
  • Stroji opremljeni z zmogljivimi senzorji, ki so sposobni brati do 500 RFID oznak v posamezni škatli.
  • Zajeti podatki konstantno na voljo v oblaku.
  • Zapisi v RFID značkami na kalupih nadzirajo proizvodni proces.
  • V RFID znački je vgrajen tudi temperaturni senzor, iz katerega RFID čitalna glava brezkontaktno bere podatke.
  • Fleksibilni proizvodni sistemi, ki omogočajo hitre in neproblematične spremembe produktov.
  • Avtomatična izbira programa pranja kalupa.
  • Zanesljiva, 100% kontrola posameznih delov.
  • Senzorji RFID značkah zaznavajo nivo vlage, ki se je nabrala na produktu po tem, ko je šel le ta skozi namakalno komoro.
  • Zajeti podatki so shranjeni v MES sistemu (Manufacturing execution system) za analizo in optimizacijo proizvodnega procesa
  • V RFID znački je vgrajen tudi temperaturni senzor, iz katerega RFID čitalna glava brezkontaktno bere podatke.

  Preberite najnovejše novice o Industriji 4.0

  • Vuzix M400 Smart Glasses

  Pametna očala Vuzix M400

  Udobna pametna očala M400 so najmočnejši in najbolj vsestranski naglavni računalnik, ki ga enostavno integrirate v vaše delovne procese in uporabite v najrazličnejših aplikacijah.

  Prijavite se na naše e-novice!

  Prejeli boste samo kvalitetne informacije o opremi za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev s katero lahko premagate konkurenco.