Senzorji položaja

vodilnih proizvajalcev

Senzorji položaja brezkontaktno zaznavajo gibanje predmeta in meritve pretvorijo v signale, primerne za obdelavo, prenos ali nadzor. Uporabite jih lahko za merjenje linearnega, rotacijskega ali 3D položaja. Ti senzorji so nepogrešljivi v industrijskem in strojnem inženirstvu ter aplikacijah za nadzor gibanja, pri čemer lahko izkoristite različne tehnologije zaznavanja.

Imate vprašanja za nas?

Izkoristite vrhunske senzorje položaja

Micro-Epsilon optoNCDT

Senzorji položaja (Position Sensors) so eni najbolj raznolikih senzorjev in se uporabljajo v številnih panogah. Z merjenjem absolutnega ali pa relativnega položaja predmetov vam omogočajo zaznavanje in nadzor njihovega gibanja.

Iz naše široke ponudbe senzorjev položaja izberite tiste, ki popolnoma ustrezajo potrebam vaše aplikacije. Na voljo so vam senzorji vrhunske kakovosti, ki jih proizvajajo podjetja:

Želite kupiti naše Senzorje položaja?

Senzorji položaja prirejeni različnim zahtevam

Splošni namen teh senzorjev je zaznati predmet in prenesti informacije o njegovem položaju s pomočjo generiranja signala, ki priskrbi povratne informacije o položaju.

Te informacije lahko uporabite za nadzor samodejnih odzivov v proizvodnem procesu, zvočnih alarmov ali za proženje nekaterih dejavnosti, ki jih zahteva vaša aplikacija.

Meritve položaja je mogoče rešiti z različnimi tipi senzorjev, prilagojenih zahtevam posamezne aplikacije.

Izkoristite širok nabor tipov senzorjev položaja

Glede na vrsto meritve senzorje položaja razdelimo na:

Linearne senzorje položaja (Linear Position Sensors), ki v izhodne signale za obdelavo pretvorijo linearne premike ali meritve. Linearni senzorji položaja so vsesplošno uporabni in prisotni. Da zagotovijo kar najboljši način meritve za vsako od aplikacij, uporabljajo različne vrste tehnologij. Lahko so kontaktni ali brezkontaktni. Slednji niso podvrženi obrabi in imajo zato daljšo življenjsko dobo.

Rotacijske senzorje položaja (Rotary Position Sensors), ki v izhodne signale za obdelavo pretvorijo rotacijsko gibanje. Tudi ti senzorji so lahko kontaktni ali brezkontaktni. Izbirate lahko med eno- ali več-obratnimi senzorji glede na intenzivnost vrtenja ali število obratov.

Rotacijske dajalnike (Angular Position Sensors/Rotary Encoders), ki kotno pozicijo vrtljive gredi pretvorijov analogni ali digitalni signal. Z drugimi besedami, ti brezkontaktni senzorji pretvorijo mehansko gibanje v (po možnosti digitalni) električni signal.

Spoznajte različne tehnologije senzorjev položaja

Senzorji položaja za zagotavljanje optimalnih rezultatov merjenja uporabljajo več tehnologij. Glede na tip tehnologije ločimo več tipov senzorjev:

Potenciometrični senzorji položaja so senzorji ki delujejo na osnovi upora in lahko merijo tako linearne kot rotacijske premike.

Induktivni senzorji položaja (Inductive Position Sensors): zaznavajo položaj predmeta na osnovi sprememb lastnosti magnetnega polja, ki se inducira v tuljavi senzorja. LVDT senzorji (angl. Linear Variable Differential Transformers) sledijo linearnemu gibanju, medtem ko RVDT (angl. Rotary Voltage Differential Transformers) sledijo rotacijskemu gibanju predmeta.

Senzorji položaja na osnovi vrtinčnih tokov (Eddy Current-Based Position Sensors) zaznavajo električno prevodne predmete. Določijo lahko le relativno oddaljenost predmeta od senzorja, ne pa tudi njegove smeri glede na senzor.

Kapacitivni senzorji položaja (Capacitive Position Sensors) se za določitev položaja merjenega predmeta zanašajo na zaznavanje spremembe kapacitivnosti. Izmerijo lahko premik predmeta v linearni smeri ali kotni položaj.

TURCK induktivni senzorji - primeri uporabe

Magnetostriktivni senzorji položaja (Magnetostrictive Position Sensors) za meritev izkoristijo pojav magnetorestrikcije v feromagnetnih materialih. Položaj predmeta ugotovijo s pomočjo spremembe velikosti ali oblike teh predmetov v prisotnosti magnetnega polja.

Magnetni senzorji položaja na osnovi Hallovega efekta (Hall Effect-Based Magnetic Position Sensors) merijo spremembe Hallove napetosti kot indikatorja položaja predmeta.

Fiber-optični senzorji položaja (Fiber-Optic Position Sensors) za merjenje optične moči uporabljajo optično vlakno z nizom fotodetektorjev na obeh koncih. Položaj predmeta izmerijo glede na količino odbite svetlobe, ki jo zaznajo fotodetektorji.

Optični senzorji položaja (Optical Position Sensors) za ugotavljanje položaja predmeta uporabljajo spremembe v svetlobnih značilnostih (npr. valovni dolžini, intenzivnosti, fazi, polarizaciji).

Ultrazvočni senzorji položaja (Ultrasonic Position Sensors) za ugotavljanje položaja predmeta uporabljajo spremembe visokofrekvenčnih zvočnih valov. Uporabite jih lahko za zaznavanje predmetov iz različnih materialov in z različno površino. Poleg tega z njimi zaznate majhne predmete na večji razdalji kot z drugimi tipi senzorjev položaja. Odporni so proti vibracijam, hrupu, elektromagnetnemu infrardečemu in infrardečemu sevanju.

Preverite specifikacije, ki določajo zmogljivost

Pri izbiri najprimernejšega senzorja morate upoštevati tudi: njegovo velikost in težo, ali zagotavlja informacije o absolutnem ali relativnem položaju, temperaturno območje delovanja, njegovo odpornost proti okoljskim in delovnim razmeram (vlagi, prahu, mehanskim udarcem, vibracijam), enostavnost namestitve, začetne stroške, ipd.

Večino senzorjev položaja opisujejo nekatere ključne značilnosti, ki jih je koristno poznati oz. jih preveriti pred izborom senzorja:

je razdalja od senzorja, za katero je mogoče pridobiti izmerjeno vrednost.

je najmanjša sprememba položaja, ki jo senzor lahko izmeri.

podaja, kako dobro se merjeni odziv senzorja ujema z resničnim oz. točnim položajem merjenega predmeta.

odraža obseg vrednosti, ki jih pridobi senzor med izvajanjem identične meritve skozi čas.

je obseg odstopanja odziva senzorja od idealnega linearnega odziva.

Turck zaščita pred trkom

Preverite najpogostejše primere uporabe senzorjev položaja

Testiranje varnosti avtomobilov

Senzorji položaja lahko uporabite v številnih aplikacijah v najrazličnejših panogah, npr.: avtomobilski industriji, motošportu, medicini, kmetijstvu, robotiki, industrijski predelavi, industriji mobilnih vozil, testnih in laboratorijskih aplikacijah, industriji hrane in pijače, embaliranju, izdelavi strojnih orodij in še marsikje.

 • Zaznavanje in nadzor kota krmiljenja in položaja prestav
 • Aktivacija sklopke/dušilne lopute in nadzor položaja stopalk
 • Strojegradnja – povratne informacije o položaju (npr. tekstilni in varilni stroji)
 • Testi strukture ali strukturno testiranje? (Structural testing)
 • Jedrske elektrarne
 • Avtomobilski testi
 • Merjenje hitrosti tekočega traku
 • Nadzor tiska
 • Nadzor etiketiranja
 • Določitev položaja klančine in nakladalnega mostu
 • Nadzor premika zapor za vstopnice
 • Nadzor dvigal
 • Aparati za magnetno resonanco (MRI)
 • Nadzor položaja CCTV kamer

Preberite najnovejše novice

 • ACURO profinet encoders Hengstler

Profinet dajalnik Hengstler

Izkoristite profinet dajalnik ACURO, da poenostavite proces zasnove naprav in omogočite zanesljivo komunikacijo pri zapletenih instalacijah in večosnih strojih.

Prijavite se na naše e-novice!

Prejeli boste samo kvalitetne informacije o opremi za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev s katero lahko premagate konkurenco.