OPC UA standard

OPC UA standard ali OLE for Process Control Unified Architecture je odprtokodni standard za komunikacijo v industrijski avtomatizaciji. Namenjen je povezovanju višje nivojskih programskih sistemov in strojne opremo na nižjih nivojih.

Med višje nivojske sisteme uvrščamo operaterske zaslone (HMI), nadzorne sisteme (SCADA) ali sisteme za upravljanje in planiranje proizvodnje (MES, ERP). Nižje nivojski sistemi so krmilniki (PLC) in porazdeljeni sistemi (DSC). Bazira na TPC/IP protokolu in združuje tehnologiji OLE (Object Linking and Embeddeing) in DCOM (Distributed Component Object Model).

Želite naš katalog IPC-jev in mrežne opreme?


  Imate vprašanja za nas?

  Združljivost in razširljivost

  OPC UA standard - arhitektura

  OPC UA standard predstavlja nadgradnjo tehnologije OPC in je nastal zaradi potrebe po združljivosti ter razširljivosti pri različnih projektih in aplikacijah. OPC UA standard za razliko od OPC ne temelji na Microsoftovi tehnologiji OLE ter DCOM in je tako razširljiv na druge platforme, kot so OS X, Linux (JAVA) in Android.

  OPC UA je varen in zanesljiv standard, ki specificira izmenjavo industrijskih komunikacij, tako med stroji samimi (M2M), kot tudi med stroji in IT in OT (Operational Technology) sistemom. Temelji na konceptu odjemalec – strežnik (Client/Server), kjer je strežnik aplikacija, ki svoje podatke nudi drugim aplikacijam, odjemalec pa je aplikacija, ki zahteva oz. pridobiva podatke. Razvijalci v praksi stremijo k temu, da so aplikacije odjemalci in strežniki hkrati.

  Želite kupiti našo Mrežno opremo?

  Neodvisna arhitektura OPC UA standarda

  OLE for Process Control Unified Architecture temelji na storitveno orientirani arhitekturi, zasnovani na omrežnih slojih.

  Vse osnovne storitve so zasnovane abstraktno in neodvisno od protokola.

  Tako zagotavljajo osnovo za Unified Architecture (UA) funkcionalnost pri standardu OPC.

  Osnovni komponenti funkcionalnosti UA predstavljata transportni mehanizem in arhitektura standarda.

  Spoznajte elemente OPC UA arhitekture

  OPC UA architecture elements

  Transportni sloj serializira ali deserializira podatke. Prestrukturira jih v obliko, ki je ustrezna za prenos ali shrambo ter jih prenaša po omrežju.

  Ta sloj definirajo protokoli, ki temeljito na TCP/IP. Prvi sloj je optimiziran binaren TCP protokol UA binary, drugi sloj pa zasnovan kot spletna storitev XML-SOAP. Obstaja še hibrid zgoraj omenjenih dveh, ki se imenuje UA-Binary via HTTPS.

  Storitveno orientirana arhitektura predstavlja podatkovni model.

  Slednji ni hierarhičen, temveč porazdeljen sistem storitev v mreži, ki temelji na vozliščih. Storitev avtonomno opravlja operacije, ki jih lahko uporabite tudi izven konteksta aplikacije. Tako lahko odjemalec dostopa do diagnostičnih in metapodatkov, četudi ne pozna celotnega podatkovnega modela. Model torej predstavlja osnovne gradnike za nove aplikacije.

  Vozlišče predstavlja nek objekt, poznan kot osnovni gradnik v objektno orientiranem programiranju. Objekt sestavljajo različne lastnosti oz. atributi.

  Med slednje sodijo Data Access (DA), Historical Data Acess (HDA). Lastnosti lahko beremo, na njih kličemo metode ter sprožamo razne dogodke. Med te sodijo Alarm and Events (AE), DataChange (DA). Slednji Vam bodo prišli prav pri izmenjavi informacij med napravami.

  Nad transportnim slojem sta sejna plast in plast za vzpostavitev varne komunikacije med strežnikom in odjemalcem. Nad slednjim pa še SSL, HTTP ali HTTPS. Varnost temelji na certifikatu X.509, ki preverja odjemalca, da se ta ne more vriniti ali spremeniti.

  UA temelji na TCP/IP in sledi ISO OSI modelu. Posamezne sloje modela tako definirajo specifikacije, ki jih razdelimo na lastnosti jedra, načina dostopa ter orodja.

  Preberite najnovejše novice o Mrežni opremi

  Prijavite se na naše e-novice!

  Prejeli boste samo kvalitetne informacije o opremi za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev s katero lahko premagate konkurenco.