OPC UA standard

Open Platform Communications United Architecture

OPC UA standard ili OLE za Process Control Unified Architecture je standard otvorenog koda za komunikaciju u industrijskoj automatizaciji. Njegova svrha je da poveže softverske sisteme višeg sloja sa nižim slojevima.

Sistemi viših slojeva uključuju HMI ekrane, SCADA ili MES i ERP sisteme, dok su sistemi nižeg sloja PLC i DCS. Zasnovan je na TPC/IC protokolu i kombinuje OLE i DCOM tehnologije.

Imate pitanja za nas?

Kompatibilnost i skalabilnost

OPC UA standard arhitektura

OPC UA je arhitektura koja je nezavisna od platforme, stvorena zbog potrebe za kompatibilnošću i skalabilnosti u različitim projektima i aplikacijama. OPC UA za razliku od OPC nije zasnovan na Microsoft-ovoj OLE i DCOM tehnologiji i iz tog razloga je proširiv na druge platforme kao što su OS X, Linux (JAVA) i Android.

OPC UA je siguran i pouzdan standard koji označava komunikaciju između (M2M) uređaja kao i između mašina i IT i OT sistema. Zasnovan je na modelu klijent-server, gde je server aplikacija koja pruža svoje podatke drugim aplikacijama, a klijent zahtjeva ili dobija podatke. U praksi programeri teže da naprave aplikacije koje su istovremeno i klijenti i serveri.

Želite kupiti našu opremu?

Nezavisna arhitektura OPC UA

OLE za Process Control Unified Architecture (objedinjena arhitektura kontrole procesa) obezbjeđuje Service Oriented Architecture (arhitekturu orijentisanu na usluge) koja je zasnovana na različitim logičkim nivoima.

Osnovni servisi su apstraktni opisi metoda nezavisnih od protokola.

Oni pružaju osnovu za funkcionalnost Unified Architecture (UA) u OPC standardu.

Osnovne komponenete UA funkcionalnosti su transportni mehanizam i arhitektura standarda.

Upoznajte elemente OPC UA arhitekture

OPC UA standard - slojevi podataka

Transportni sloj serijalizuje i deserijalizuje podatke. Selektuje ih u skup podataka pogodan za prenos ili skladištenje i prenosi ih preko mreže.

Definisan je protokolima zasnovanim na TCP/IP.  Prvi sloj je optimizovani TCP protokol UA binarni, dok je drugi dizajniran kao XML-SOAP web servis. Kad se spoje ova dva dobijamo UA-binarni preko HTTPS-a.

Servisni sloj je arhitektonski obrazac, primijenjen u okviru servisno orijentisanog dizajna koji predstavlja model podataka.

Model podataka nije hijerarhijski, već predstavlja sistem mrežnih usluga zasnovan na distributivnom čvoru. Usluga nezavisno vrši operacije, koje možete koristiti i van konteksta aplikacije. Pristup dijagnostičkim i metapodacima klijentu je moguć i ukoliko ne poznaje cijeli model podataka. Prema tome model predstavlja osnovu za nove aplikacije.

Predstavlja osnovu u objektno-orijentisanom programiranju (OOP). Sastoji se od različitih osobina i atributa.

Sadrži svojstva za čitanje Data Access (DA), Historical Data Access (HDA). Na njima možemo očitati osobine, vršiti metode i aktivirati različite događaje. To uključuje Alarm and Events (AE) i DataChange (DA). Veoma je značajan pri razmjeni informacija između uređaja.

Sloj sesije i sloj za uspostavljanje bezbjedne komunikacije između servera i klijenta nalaze se iznad transportnog sloja, dok su iznad sloja za uspostavljanje bezbjedne komunikacije smješteni SSL, HTTP ili HTTPS. Bezbjednost je zasnovana na X.509 certifikatu, koji provjerava klijenta da li je nešto izmijenio ili ubacio.

UA je baziran na TCP/IP i prati ISO OSI model. Pojedinačni slojevi modela definišu specifikacije koje su podijeljene na osnovna svojstva, metode pristupa i alate.

Pročitajte najnovije vijesti na mreži

Budite dio Tipteh tima!

Ukoliko ste istinski zaljubljenik u nove tehnologije i automatizaciju, te želite da radite u veoma poticajnom okruženju gdje imate priliku raditi sa najnovijim tehnikama i tehnologijama današnjice, onda Vas molimo da se prijavite na navedeni oglas za posao.

Pretplatite se na naš newsletter!