Vision Senzori

vodećih proizvođača

Vision senzori koriste snimljene slike za provjeru položaja, kvalitete i kompletnosti proizvoda u industrijskoj automatizaciji i logistici. Optimizirani su za specifične, relativno jednostavne aplikacije otkrivanja grešaka prisutnosti/odsutnosti i podudaranja/ne podudaranja. Sa senzorima koji kombinuju inteligenciju sistema mašinskog vida sa jednostavnošću i dostupnošću industrijskih senzora, ove vrste inspekcija mogu značajno smanjiti pogreške i povećati profitabilnost.

Imate pitanja za nas?

Kompaktni su i laki za upotrebu

Vision senzore karakteriše fiksni broj unaprijed definisanih funkcija obrade slike specifičnih za aplikaciju i integriranih komponenti sistema (kamera, optika, svjetlo i kontroler) u jednoj kompaktnoj i robusnoj jedinici. Opisani dizajn senzora otvara mnoge mogućnosti za aplikacije koje bi ponekad zahtjevale skupe sisteme za obradu slike visoke kvalitete.

Ove senzore karakteriše relativno jednostavno korištenje, brza montaža i pristupačnost. Uprkos svojoj jednostavnosti, senzori u našem portfoliju zadovoljavaju stroge standarde kvalitete i osiguravaju dosljedno visoku efikasnost i pouzdanost. Oni odražavaju bogato iskustvo vrhunskih proizvođača:

Želite kupiti naše vision senzore?

Sa Vision senzorima izvršite više vrsta inspekcija

Pristupačni vision senzori namjenski su izrađeni za:

  • utvrđivanje prisutnosti/odsutnosti proizvoda,
  • jednostavne odluke o adekvatnosti/neadekvatnosti.

Oni uključuju biblioteku softverskih alata koji izvode različite vrste provjera. Štaviše, na temelju samo jedne snimljene slike mogu izvršiti mnoge provjere i donijeti nekoliko odluka o prikladnosti ili neprikladnosti. Za razliku od konvencionalnih senzora, oni vam omogućuju obavljanje inspekcije na više tačaka sa samo jednim senzorom.

Osim prisutnosti, ovi senzori mogu otkriti svoju metu prema boji, karakteristikama i uzorku. Oni mogu otkriti određene dijelove proizvoda u širokom kontrolnom području i dinamički, dok se proizvodi kreću. Zahvaljujući njihovom širokom vidnom polju, detekcija je moguća čak i ako se položaj mete promijeni.

Brzo i jednostavno podesite vision senzore

Provera prisustva-odsustva vision senzora

Vision senzori omogućavaju jednostavno parametrisanje i rad bez programiranja. Brzo i jednostavno ih postavite kroz interfejs Vision softvera. Također ih možete jednostavno integrirati u veće sisteme. Rezultat obrade slike vision senzora je digitalna informacija. Većina senzora ima ugrađeni Ethernet za razmjenu podataka sa drugim sistemima, obradu rezultata i pokretanje inspekcija.

Mrežu vision senzora možete jednostavno povezati sa mrežama postrojenja i preduzeća. Na taj način svaka radna stanica u tvornici ima pristup rezultatima, slikama i podacima o kontroli procesa. Ovisno o specifičnom sistemu ili aplikaciji, vision softver brine o konfiguraciji parametara kamere, donošenju odluka o prolazu/padu, komunikaciji sa tvornicom i podržavanju razvoja HMI-a.

Obradite slike u realnom vremenu

Vision senzori vam pomažu da racionalizirate poslovanje i povećate profitabilnost. Uz niz alata za mašinski vid i mogućnost izvođenja više vrsta inspekcija na jednom proizvodu, vision senzori mogu skratiti vrijeme proizvodnog ciklusa i poboljšati kvalitetu vaših proizvoda duž linije.

Iskoristite prednosti ovih senzora u proizvodnim procesima, od jednostavnih provjera prisutnosti proizvoda, do kontrole boja i oblika, analize kontura, prepoznavanja uzoraka, brojanja i sortiranja proizvoda. Možete ih koristiti za kontrolu kvalitete, kompletnosti, kontrole montaže, pozicioniranja i orijentacije proizvoda, označavanja, hvatanja, vođenja i još mnogo toga.

Vision senzori

Iskoristite prednosti vision senzora u različitim primjenama

Vision senzori nezamjenjivi su u raznim industrijama, uključujući tešku industriju, automobilsku industriju, industriju hrane i pića, elektroniku, logistiku, transport itd. Korištenjem vizualnih senzora na ključnim tačkama procesa možete ranije otkriti pogreške u proizvodnom procesu i brže identificirati potencijalne probleme sa opremom.

U nastavku pogledajte neke praktične slučajeve upotrebe ili pročitajte više o njima OVDJE.

Vision sensors code evaluation

Evaluacija printanih ili graviranih kodova

Vision sensors feeding small parts

Dodavanje malih dijelova u ispravnom poravnanju

Vision sensors pick-and-place

“Pick and place”

Vision Sensors_Inspecting LEDs

Inspekcija LED dioda u proizvodnji automobila

Pročitajte najnovije vijesti

Pretplatite se na naš newsletter!