Rješenja Vision sistema

Rješenja Vision sistema su automatske inspekcije zasnovane na slici koje će Vam pomoći da pouzdano i dosljedno rješavate složene zadatke. Naši vješti inženjeri koriste ovu tehnologiju da bi iskoristili computer vision i mrežne kamere za 100% sigurnu kontrolu proizvoda, ubrzavajući Vašu proizvodnju, povećavajući kvalitet proizvoda i bezbjednost na radu, također smanjujući troškove proizvodnje.

Imate pitanja za nas?

Iskoristite našu poziciju vodećeg dobavljača rješenja

Rješenja za Vision sisteme - konsultacije

Vision sistemi obuhvataju aplikacije u kojima možete automatizovati operativno upravljanje različitih uređaja. Uređaji izvršavaju svoje funkcije na osnovu snimljenih i obrađenih slika. Vision sistemi omogućavaju 100% sigurnu kontrolu proizvoda, koja detektuje rijetke pojave koje nisu otkrivene konvencionalnim metodama. Također možete razviti brzo mjerenje/kontrolu i eliminisati ljudske faktore u kontroli kvaliteta.

Tipteh je vodeći dobavljač rješenja vision sistema. Naši visokokvalifikovani inženjeri će Vam pomoći da razvijete isplativa visokotehnološka rješenja. Vision sistemi će Vam pomoći da automatizujete razne aplikacije, od verifikacije zgloba do složenog 3D robotskog upravljanja. Također će Vam omogućiti da smanjite učešće ljudi u Vašem procesu i obezbjedite viši nivo sigurnosti.

Želite kupiti našu Opremu za mašinski vid?

Iskoristite naše znanje, iskustvo i opremu

Nudimo širok asortiman vrhunske opreme za vizuelnu inspekciju za sve vrste ispitivanja. Mi smo dugogodišnji partneri sa vodećim kompanijama za vision sisteme, što nam omogućava da našim kupcima pružimo savršeno rješenje za svaki zadatak.

Možemo Vam pomoći da razvijete rješenja vision sistema:

  • Inspekciju montaže (prisustvo, boja, oblik)
  • Pouzdano mjerenje dimenzija (širina, visina, ugao)
  • Praćenje proizvoda (pozicija, rotacija)
  • Otkrivanje kvarova (ogrebotine, ivice)
  • Identifikaciju dijelova (čitanje koda, prepoznavanje oblika)
  • Upravljanje Vašim robotom (pozicioniranje, rotacija)

Pomoći ćemo Vam da razvijete širok spektar rješenja

Jako je skupo kada proizvod treba da se ukloni ili je neispravan i neusaglašen, naročito ako se ne otkrije pre nego što počne velika proizvodnja. Koristeći naš Vision sistem za kontrolu kvaliteta, smanjuje se rizik od slanja neispravnih ili neusaglašenih dijelova Vašim kupcima. Naš sistem efikasno otkriva i uklanja takve dijelove, obezbeđujući Vam da Vašim kupcima isporučite samo dijelove sa 100% sigurnim kvalitetom. Na primjer, možete izvršiti inspekciju u kalupu kako biste otkrili defekte u kalupu.

nakon što dobije sliku boce i uskladišti je u memoriji, vision software našeg sistema za inspekciju obrađuje ga ili analizira na nivou punjenja i izdaje odgovor za uspjeh na osnovu nivoa punjenja boce.

  • Vision sistemi mogu da Vam pruže informacije o lokaciji, koje na primjer usmjeravaju robota da poravna dijelove u proizvodnom procesu ili da precizno odabere dio i postavi ga na drugu lokaciju.
  • Nakon što kamera detektuje ugao rotacije određenog dijela, robot koristi ove podatke da pravilno postavi dio u mašinu ili kutiju za pakovanje.
  • Sistem kamere koji detektuje orijentaciju metalnih dijelova sa oštrim ivicama može da obezbjedi da se svaka ivica odoštrava skupom četkom samo jednom, što produžava njihov životni vijek za 50%.

Kamera provjerava prisustvo određenog dijela, na primjer matice u ručici ručne kočnice automobila. Ako matica nije prisutna, poluga se uklanja.

Na osnovu prepoznavanja boja kamera pouzdano provjerava električni konektor za ispravno ožičenje. Kada kamera dobije sliku konektora sa ožičenjem, algoritam provjerava svaki kabl za ispravnu boju na svakoj poziciji.

Čitači bar-kodova zasnovani na slici pouzdano dekodiraju industrijske bar-kodove. Prednosti čitača zasnovanih na slici: čitanje koda iz svih pravaca, odlične performanse brzine čitanja (ostvaruju visoke stope čitanja čak i kod izazovnih kodova), povratne informacije o kvalitetu bar-koda (ocjenjuju kvalitet bar-koda da bi se brže identifikovali problemi) , čitanje 2D kodova i još mnogo toga.

U svakoj industriji pojavljuju se zadaci koje je potrebno riješiti brzo i efikasno, eliminirajući time greške uzrokovane ljudskim faktorom. Ti zadaci su uvijek bili pakovanje proizvoda zajedno sa paletizacijom, i samim time oni predstavljaju jedan od osnovnih proizvodnih procesa za automatizaciju i robotizaciju.

Dobro osmišljena i implementirana rješenja za paletizaciju omogućavaju značajno povećanje efikasnosti proizvodnje, uklanjajući uska grla koja se često pojavljuju pri pakovanju i paletizaciji.

Tokom pakovanja proizvoda roboti mogu obavljati široko paletu zadataka npr: prikupljanje paleta i separatora, manipulacija proizvodima, oblikovanje različitih matrica proizvoda na paleti itd. Kada dođe do promjene formata palete ili promjene kolektivnog pakovanja potrebno je samo promijeniti program rada na robotu tako da se može postići nominalni kapacitet proizvodnih linija.

Obavijestite nas i mi ćemo Vam pomoći da razvijete odgovarajuće rješenje.

Kontaktirajte nas

Pročitajte najnovije vijesti o Vision sistemima

Pretplatite se na naš newsletter!