Step motori

Step motori su sinhroni elektromehanički dijelovi bez četkica koji pretvaraju električne signale u mehaničku rotaciju osovine. Povećavanjem frekvencije digitalnih impulsa kretanje koraka prelazi u kontinuiranu rotaciju, pri čemu je brzina rotacije direktno proporcionalna frekvenciji impulsa.

Obrtaj motora je sačinjen od nekoliko koraka, gdje motor za svaki od njih mora da pošalje impuls iz kontrolera. Položaj motora se može kontrolisati bez mehanizma povratne sprege, sve dok je step motor dimenzionisan u skladu sa primjenom.

Imate pitanja za nas?

Koristite kvalitetne step motore za Vaše aplikacije

Step motori se koriste u raznim aplikacijama za pozicioniranje, pripremu, rotaciju i pomjeranje različitih dijelova ili opreme. Preporučujemo step motore iz R.T.A. grupe, koja predstavlja vodeću europsku kompaniju sa više od 45 godina iskustva. Uspostavili su mrežu od 46 distributera na 5 kontinenata i prodali više od milion drajvera step motora.

Njihova programirana linija testira svaki pogon pomoću dvije različite operacije, obezbjeđujući tako njegov kvalitet. Iskusni inženjeri kompanije pružaju profesionalnu, brzu pomoć i podršku korisnicima.

Želite kupiti našu opremu?

Pretvorite imuplse u rotaciju osovine

Step motor pretvara svaki digitalni impuls u mehanički pomjeraj. Impuls izaziva rotaciju motora za precizan ugao. U slučaju step motora sa tipičnom rezolucijom od 1,8 ° osovina motora napravi jedan potpuni obrtaj nakon 200 impulsa ili koraka (360 ° / 1,8 ° = 200).

Rotor step motora se sastoji od magneta i dvije zupčaste čašice, koje imaju po 50 zubaca. Stator step motora ima 8 radijalno postavljenih polova, napravljenih od tankih magnetnih ploča koje su izolovane jedna od druge. Na njima se nalazi 8 navoja.

Prednosti step motora

 • ugao rotacije motora je proporcionalan ulaznom impulsu
 • precizno pozicioniranje i sljedivost pokreta
 • jednostavna upotreba
 • raznovrsnost upotrebe
 • dobar odziv na pokretanje/zaustavljanje/kretanje unazad
 • jednostavna konstrukcija
 • visoka pouzdanost i jačina
 • motor ima pun obrtni moment u stanju mirovanja i veliki obrtni moment pri malim brzinama
 • niska cijena u poređenju sa drugim sistemima upravljanja
 • niski troškovi održavanja

Odaberite najbolji princip rada

Puni korak

step motori imaju 200 punih koraka po obrtaju osovine motora. Rade sa jednom fazom koja se aktivira u datom trenutku ili sa dvije faze koje se aktiviraju istovremeno sa punim uglom koraka od 1.8°. Kod dvije aktivirane faze istovremeno, obrtni moment motora je za 30%-40% jači nego kod jedne uključene faze.

Step motori - puni korak

Puni korak jednofazno

Step motori - puni korak jednofazno

Puni korak dvofazno

Pola koraka

step motor se rotira sa 400 koraka po obrtaju, sa jednim uključenim navojem, a zatim naizmjenično uključena dva navoja dovode do rotacije rotora na pola udaljenosti ili 0.9°.

Polu korak ima blaže kretanje i obezbjeđuje približno 30% manji obrtni moment nego pun korak.

Step motori - pola koraka

Polukorak

Mikrokorak

cijeli korak (1.8°) se može podijeliti na 256 mikrokoraka kako bi se olakšala rotacija motora pri malim brzinama. Kontroler step motora šalje 2 sinusna talasa napona do namotaja motora.

Koristi se u aplikacijama koje zahtjevaju precizno pozicioniranje i glatko kretanje pri različitim brzinama.

Step motori - mikrokorak

Mikrokorak

Pratite jednostavne korake

stepper motor podešavanje

Polovi imaju 48 zuba, odnosno 2 manje od rotora. Poravnavanje polova statora u odnosu na rotor je sljedeće (slika 1) : 2 pola su poravnata, 2 pola su neusklađena i 4 pola su poravnata sa rotorom. Navoji statora su dva nezavisna seta zavojnica (slika 2).

Kada razvijete aplikaciju sa step motorima, treba da pratite sljedeće korake:

Poravnati crvene polove (suprotni polovi polariteta se privlače) i neusklađene žute polove (isti polovi polariteta se odbijaju).

Rotor se pomjera po četvrtini zuba (1.8°) , poravnavajući plave polove, dok zeleni ostaju neusklađeni

Rotor se pomjera za 1.8° poravnavajući narandžaste polove dok crveni ostaje neusklađeni

Rotor se pomjera za 1.8° poravnavajući zelene polove dok plavi ostaju neusklađeni

Ovaj korak jednak je prvom koraku, budući da rotor ima 50 zubaca i da se kretanje zuba događa sa svakim novim korakom. Ukupan broj koraka pri punoj rotaciji osovine je 200.

Izaberite odgovarajući step motor

R.T.A Vam nudi veliki izbor step motora kako biste izabrali najbolje rješenje za Vašu aplikaciju.

Izaberite između:

Sposobni su da prave precizne pokrete bez povratne informacije o položaju motora, odnosno bez uređaja za mjerenje položaja. Njihova osovina se rotira praveći korake i pomjerajući se za fiksni broj stepeni. Zahvaljujući unutrašnjoj strukturi motora poseduju ovu karakteristiku koja im omogućava da se zna tačan ugaoni položaj osovine jednostavnim brojanjem izvedenih koraka, bez potrebe za senzorom. Dokle god je step motor odgovarajuće veličine za primjenu, pozicija se može precizno kontrolisati.

Koriste povratnu vezu enkodera, integrisanim na svom vratilu, za preciznu kontrolu brzine i položaja. Ukoliko gubitak položaja može biti loš za aplikaciju, ali sistem zahtjeva visok obrtni moment pri maloj brzini, relativno jednostavnu arhitekturu i relativno nisku cijenu, koristimo step motore sa zatvorenom petljom.

Step motori mogu imati kočnicu montiranu na svom vratilu koja im obezbjeđuje veći obrtni moment kada je motor zaustavljen.

step motori RTA

Praktične primjene step motora

Step motori aplikacije
 • XY tabele za pozicioniranje
 • Sistemi za skladištenje, odabir i postavljanje, kao i roboti
 • Sistemi za pakovanje i oprema za primjenu etiketa
 • Razni transportni i logistički sistemi
 • Sistemi za navođenje i poravnanje
 • Sistemi za razmjenu dijelova ili aparata u formatu
 • Mjerni laboratorijski instrumenti
 • Transportne trake

Koje mašine možete izraditi?

 • Mašine za pakovanje i opremu za označavanje
 • Mašine za punjenje tečnosti i praškastih proizvoda
 • Mašine za sječenje plastike, metala, drveta, keramike, stakla, kamena i kože
 • Mašine za oblikovanje
 • Roboti
 • Laboratorijski instrumenti
 • 2D i 3D štampači
Step motori aplikacije

Pročitajte najnovije vijesti

 • Yaskawa servo sistemi

Yaskawa servo sistemi

Yaskawa servo sistemi nude Vam izvanrednu preciznost, pouzdanost i performanse. Iskoristite jih u proizvodnji, robotici i automatizaciji,.

Pretplatite se na naš newsletter!