Rešenja za identifikaciju

razvijte rešenja uz našu pomoć

Rešenja za identifikaciju omogućavaju Vam da dobijete, prikupite i prenesete podatke za automatsku identifikaciju objekta. Iskoristite uobičajena rešenja za identifikaciju koje pružaju stručnjaci iz Tipteha za povećanje Vaše operativne efikasnosti u proizvodnji i logistici, poboljšanje kontrole kvaliteta i fleksibilno ulaganje u budućnost.

Imate li pitanja za nas?

Automatizujte identifikaciju i povećajte produktivnost

Rešenja za identifikaciju konsultacije

Automatizacija identifikacije ili praćenja u proizvodnji i logistici može pružiti pravovremene i tačne informacije menadžeru, ukidajući dugotrajno, intenzivno i nepouzdano prikupljanje podataka sklono greškama.

Već dugi niz godina, različiti sistemi identifikacije su među ključnim kompetencijama Tipteha. Nudimo širok spektar proizvoda visokog kvaliteta koji će Vam omogućiti maksimalnu fleksibilnost, pouzdanost i dostupnost sistema.

Naše konsultantske i inženjerske usluge će obezbediti da dobijete najbolje rešenje za Vašu aplikaciju.

Želite kupiti našu opremu za logistiku?

Upoznajte tehnologije koje će rešiti Vaše zadatke

Budući da postoji mnogo tipova objekata u širokom spektru proizvodnih i logističkih procesa, za tačno izvršenje identifikacije potrebno je više od jedne vrste tehnologije. Svi dole predstavljeni sistemi će Vam omogućiti da prenesete velike količine podataka u malom formatu.

U proizvodnji i logistici, identifikacija robe i materijala preko univerzalno upotrebljivih bar kodova kontroliše mnoge procese. Shodno tome, oblast primene čitača bar kodova je široka, od mobilnih ručnih operacija do brzih skenera za industrijske primene.

2D kodovi se uglavnom sastoje od kvadratnih grupa ćelija podataka (matrica) sa tipičnim simbolom za orijentaciju iz kojih se može prepoznati tip koda. Dakle, 2D identifikacija je pogodna za dodatne aplikacije, kao što je praćenje delova, u kojima se kodovi direktno postavljaju na radni komad.

Sa RFID nije neophodan direktan „vizuelni kontakt“ između jedinice za čitanje-upisivanje i transpondera. Informacije sa transpondera se primaju pomoću elektromagnetnih talasa. Kao rezultat toga, ovi sistemi se mogu praktično i pouzdano koristiti čak i u najnepovoljnijim uslovima. RFID se dokazao kao moćna Auto-ID tehnologija za industriju 4.0, sa svojim beskontaktnim prenosom velikih količina informacija na velike udaljenosti i lakom vezom sa sistemima višeg nivoa od PLC-a do ERP-a.

Dobijte uputstva od plana do integracije

Za efikasan sistem identifikacije potrebno je uzeti u obzir niz faktora. Tipteh inženjeri Vam pružaju svoje usluge tokom celog projektnog ciklusa.

Od izbora optimalne RFID tehnologije, preko odabira odgovarajućih oznaka i interfejsa, do besprekornog pokretanja i optimalne integracije sa kontrolnim ili IT sistemom, oni prate Vaše potrebe i zahteve.

Visokofrekventna (HF) tehnologija (13,53MHz) je važan pokretač digitalnih proizvodnih procesa zasnovanih na magnetnoj komunikaciji bliskog polja. Međutim, ako su potrebni veći opsezi ili masovna očitavanja više od 200 nosača podataka, korisnici bi trebalo da se odluče za tehnologiju ultra visoke frekvencije (UHF) (865-928 MHz). Naš modularni RFID sistem BL ident omogućava paralelni rad glava za čitanje/pisanje u HF i UHF opsegu. Zahvaljujući klasi zaštite IP67, ovo se može uraditi na licu mesta, omogućavajući raspodeljenu obradu signala na terenu.

Danas je komunikacija u logistici i proizvodnim pogonima podeljena na hijerarhijski strukturisane nivoe. RFID čitači sa Ethernet interfejsom uspostavljaju direktnu razmenu informacija sa sistemima višeg nivoa, kao što su PLC, SCADA, MES i ERP, ili cloud. Dakle, kretanje robe je vidljivo u realnom vremenu, otkrivena roba se upoređuje sa bazom podataka ili, po mogućstvu, automatski se kreiraju računi u softveru.

Komunikacioni standard nezavisan od platforme OPC UA pojednostavljuje integraciju RFID rešenja u PLC,MES,ERP ili cloud sisteme. Sa AutoID Companion Specification, takođe je moguća razmena uređaja između Auto-ID sistema različitih proizvođača. Kako je Turck odigrao značajnu ulogu u razvoju standarda i ima sopstveni RFID interfejs sa OPC UA serverom, dostupan je za Vas u Tipteh-ovom asortimanu. Za bezbednu komunikaciju, interfejs nudi mešoviti rad HF i UHF glava za čitanje/pisanje.

Iskoristite prednosti automatizovane identifikacije

  • Eliminišite ponavljajući ručni rad koji oduzima vreme i pojednostavite upravljanje zalihama
  • End-to-end identifikacija i praćenje protoka robe.
  • Grupno čitanje: istovremeno otkrivanje više oznaka.
  • Eliminišite greške, zamenom alata ili dodavanjem materijala
  • Potpuna transparentnost duž lanca snabdevanja zahvaljujući jasnoj raspodeli robe
  • Zaštita od neovlašćenog pristupa putem individualnog kodiranja
  • Proširivi RFID sistem koji se sastoji od oznaka, glava za čitanje/pisanje, interfejsa, povezivanja i fieldbus tehnologije.
  • Oznake koje se mogu ponovo upisivati za održivu upotrebu
  • Kombinacija HF i UHF detekcije za složene ili nove zahteve
rešenja za identifikaciju

Pročitajte poslednje vesti o identifikaciji

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.