Решенија за Идентификација

развој на решенија со наша помош

Решенијата за Идентификација Ви овозможуваат да снимате, прибирате, и пренесувате податоци за автоматска идентификација на објекти. Потпрете се на решенијата за Идентификација по Ваша мерка обезбедени од експертите на Типтех со цел пораст на Вашата работна ефикасност во производство и логистика при што се подобрува контролата на квалитет и докажано се создава флексибилна инвестиција во иднина.

Ви треба помош? Дозволете да Ви помогнеме.

Пораст на продуктивноста преку автоматска Идентификација

Идентификација, решенија, консултација

Автоматска идентификација или следливост во производство и логистика може да обезбеди навремена и точна информација до менаџерот при што се укинуваат времето и трудот за детекција на грешка, и недоверливо традиционално прибирање на податоци.

Многу години наназад, различни системи за Идентификација беа помеѓу основните компетенции на Типтех. Ние нудиме богат асортиман на високо квалитетни производи кои ќе Ви овозможат максимална флексибилност, доверливост, и системска достапност.

Нашите консултантски и инженерски услуги Ви гарантираат дека Вие ќе имате најдобро Решенија за Идентификација за Вашата апликација.

Сакате да набавите наши опрема за Идентификација?

Технологии за решение на Ваши предизвици

Како резултат на различни типови на објекти од долга низа на производни и логистички процеси, потребна е повеќе од една единствена технологија со цел точно извршување на идентификација специфична за некој Ваш предизвик. Сите системи подолу претставени ќе Ви овозможат да пренесете големо количество на податоци во мал формат.

Во производство и логистика, идентификација на производи и материјали преку универзални употребливи баркодови контролира многу процеси. Соодветно, областа на примена на баркод читачи е многу широка – од мобилна мануелна работа до скенери со големи брзини наменети за индустриски апликации.

Дводимензионалните кодови најчесто содржат квадратно обликувани групи на податочни ќелии (матрици) со типичен ориентационен симбол од каде типот на код може да биде препознаен. Така, 2D идентификација е идеално погодна за дополнителни апликации, како: следење на делови во кои кодовите се директно обележани на работно парче.

Со RFID не е задолжителен директен “визуелен контакт” помеѓу read/write единица и транспондер. Информација од транспондер се прима преку електромагнетни бранови. Како резултат на тоа, овие системи може да бидат практично и доверливо употребени, и под крајно неповолни услови.  RFID се докажа како моќна Auto-ID технологија за Индустрија 4.0 со бесконтактен пренос на големи количини на информации на големи далечини, и едноставната конекција со системи од повисоко ниво, и тоа од PLC до ERP.

Насоки од план до интеграција

Многу фактори треба да бидат земени во предвид при план за интеграција на ефективен Решенија за Идентификација. Инженерите на Типтех Ви обезбедуваат нивни услуги во тек на цел проектен циклус.

Тие ги следат Вашите потреби и барања, почнувајќи од избор на оптимална RFID технологија, преку избор на соодветни RFID тагови и интерфејси, па сè до беспрекорен почеток и оптимална интеграција со контролен- или IT систем.

Високо-фреквентна (HF) технологија (13.56 MHz) претставува важен погон на дигитални производни процеси основани врз магнетни near-field комуникации. Сепак, доколку се побарани повисок опсег или огромни читања од 200 или повеќе податочни носители, тогаш корисниците би требало да изберат ултра високо-фреквентна (UHF) технологија (865-928 MHz). Нашиот модуларен BL ident RFID систем овозможува паралелна работа на read/write уреди во HF и UHF опсег. Дополнително, благодарение на IP67 класа на заштита тоа може да биде направено на место при што дозволува постојана децентрализирана обработка на сигнали во поле.

Денес, комуникацијата во објектите на производство и логистика е поделена на хиерархиски структурирани нивоа. RFID читачи со Ethernet интерфејс воспоставуваат директна размена на информации со системи на повисоко ниво, како на пр.: PLC, SCADA, MES, и ERP, или cloud. Така, движењето на производи е видливо во реално време, детектираните производи се совпаѓаат со базата на податоци, или, идеално, автоматска фактура е создадена во софтверот за сметководство.

Комуникацискиот стандард OPC UA овозможува поедноставна интеграција на RFID решенија во PLC, MES, ERP, или cloud системи. Со AutoID Companion спецификација можна е замена на уреди помеѓу AutoID системи од различни производители. Од портфолиото на Типтех достапен Ви е RFID интерфејс со OPC UA сервер, кој е сопственост на Turck кој одигра значајна улога во развој на стандардот. Интерфејсот нуди комбинирана работа на HF и UHF read/write уреди со цел сигурна комуникација.

Автоматска Идентификација во Ваша полза

  • Елиминација на повторлива мануелна работа која троши време, и поедноставен менаџмент со залихи
  • Идентификација и следење на проток на производи од почеток до крај
  • Огромно читање: истовремена детекција на повеќе тагови
  • Елиминација на грешки, како на пр., при замена на алат или достава на материјал
  • Целосна транспарентност низ ланец на достава благодарение на јасна алокација на стоки
  • Наместена заштита преку индивидуално кодирање
  • RFID систем со можност за проширување кој содржи RFID тагови, read/write уреди, интерфејси, конекција, и Fieldbus технологија
  • RFID тагови на кои може повторно да се запише со цел одржлива употреба
  • Комбинација од HF и UHF детекција за сложени или нови барања
Решенија за Идентификација

Прочитајте најновите вести од Решенија за Идентификација

Претплатете се на нашиот весник!

Вие ќе добивате квалитетни вести и потсетници за вебинари за водечка опрема во автоматиката со цел да бидете чекор пред Вашата конкуренција.