Опрема за безбедност на машини

од водечки производители

Опремата за безбедност на машини има дизајн кој штити од разни видови на работна опасност. Опасноста може да варира од фатална несреќа или разни повреди на Вашите вработени, до скапи оштети на Вашата производна опрема кои може да одземат многу време. Ние Ви нудиме висококвалитетна опрема од врвни производители со цел да осигурите усогласеност со меѓународни стандарди за безбедност.

Ви треба помош? Дозволете да Ви помогнеме.

Безбеден развој на апликации за машини

Ние нудиме производи и системи за безбедност на машини од водечки производители кои се сертифицирани на највисоко ниво на функционална безбедност. Нивната опрема Ви овозможува безбедна контрола и гарантира соодветна заштита на Вашите вработени.

Во нашето портфолио Вие ќе најдете производи од следните производители:

Сакате да набавите наши опрема за Безбедност на машини?

Совршена оптоелектронска опрема за безбедност

Во нашиот богат асортиман на оптоелектронска опрема за безбедност Вие ќе пронајдете прифатливо и ефикасно решение за безбедност за оперативни точки, опасни зони, и заштита од пристап:

Светлосни завеси за безбедност се електросензитивни заштитни уреди со 5 или повеќе светлосни зраци. Тие безбедно штитат работници и машини од опасности, така што создаваат сензитивна завеса која ги штити пристапните точки и периметар на машината.

Светлосни бариери за безбедност се еднозрачни светлосни уреди за безбедност кои Ви нудат економични и високо доверливи безбедносни решенија.

Светлосни мрежи за безбедност се електросензитивни заштитни уреди со 2 до 4 светлосни зраци. Ако еден или повеќе од нив е прекинат, тогаш и машината или системот прекинува со работа, т.е стопира.

Ласерски скенери за безбедност се универзални уреди за сите Ваши задачи за безбедност. Тие ќе се погрижат за заштита за опасни зони, за пристап, или за оперативни точки.

Радарски уреди за безбедност се користат за заштита на зона и на пристап. Тие гарантираат висока системска достапност и во сурови работни средини.

Достапен Ви е и широк избор на додатоци за светлосни завеси и за ласерски скенери во прилог на основните компоненти за безбедност.

Изберете електромеханичка опрема за безбедност

Достапни се прекинувачи за безбедност со широк избор на функции и разни дизајни. Тие Ви овозможуваат точен надзор на движечки безбедносни заштити , како на пр.: безбедносни врати, лизгачки решетки или клапни.

Бравите за безбедност спречуваат недозволен пристап на Вашите работници сè додека не помине опасноста кај заштитената машина.

Во итни ситуации, разните видови на командни уреди за безбедност овозможуваат Вашите работници безбедно да ја стопираат машината преку едноставно притискање на тастер или повлекување на јаже.

Дворачна контрола обезбедува повисоко ниво на заштита, така што работниците задолжително треба да ги употребат двете раце при нивна работа на машината.

Fieldbox уред за безбедност кој обезбедува флексибилни и индивидуално конфигурабилни решенија за безбедност на комплексни машини и системи, како и пренос на информација за дијагностика и статус, ќе Ви помогне да распоредите условен надзор и предвидливо одржување.

Или друга опрема за безбедност

Модули за безбедносен надзор, влезни експандери, излезни екстензии, статичен монитор, релеи за безбедност, програмабилни контролери за безбедност гарантираат ефикасна и доверлива интеграција на сензори за безбедност во струјните кола за безбедност на машини. На овој начин, Вашите решенија за безбедност ќе постигнат најдобра можна заштита без да пречат во процесите.

AS-интерфејси се истакнуваат со ниски трошоци за нивна инсталација, ожичување, и конекција. Едноставната ретрофитабилност на технологијата за безбедност во поголеми AS-I системи може значително да ги намали Вашите трошоци за понатамошна инсталација.

Решенија за безбедност на роботи, коботи и извршни елементи ги прават роботите безбедни за луѓето, а ефикасни за Вашето претпријатие. Преку овие решенија, Вие имате разни бенефити, како на пр.: помали трошоци, повисока продуктивност, и поедноставна анализа на ризик.

Известете нè и ние ќе го најдеме соодветниот производ за Вас.

Контактирајте нè

Прочитајте ги најновите вести за безбедноста на машината

  • Schmersal SRB-E safety relay module

Safety релејни модули SRB-E

Мултифункционални safety релејни модули за ефикасно следење на традиционални safety сензори и електромеханичка safety опрема!

Претплатете се на нашиот весник!

Вие ќе добивате квалитетни вести и потсетници за вебинари за водечка опрема во автоматиката со цел да бидете чекор пред Вашата конкуренција.