Blizinski senzori

vodećih proizvođača

Blizinski senzori omogućavaju beskontaktno otkrivanje predmeta u blizini. Bez fizičkog kontakta sa predmetom merenja i bez pokretnih delova izdvajaju se njihovom visokom pouzdanošću i dugim vekom trajanja. Osiguravaju brzo i sigurno otkrivanje metalnih i nemetalnih predmeta i u teškim industrijskim okruženjima.

Imate li pitanja za nas?

Pouzdano otkrivanje blizine predmeta

TURCK blizinski senzori

Blizinski senzori su najosnovniji i najviše korišćeni uređaji u industrijskoj automatizaciji. Oni  daju informaciju u obliku električnog (logičkog) signala kontrolerima o trenutnom stanju pojedinog procesa i informaciju o kretanju ili prisutnosti predmeta. Iz naše široke ponude senzora blizine može se odabrati one koji savršeno odgovaraju potrebama za Vaše primene.

Odaberite senzore vrhunskog kvaliteta vodećih kompanija:

Želite kupiti naše blizinske senzore?

Iskoristite prednosti mnogih karakteristika blizinskih senzora

 • ne uzrokuju abraziju ili oštećenje predmeta jer se detekcija predmeta vrši bez ikakvog fizičkog kontakta,
 • u upotrebi sa prekidačima koji zahtevaju fizički kontakt oni omogućavaju brzi odziv,
 • osiguravaju maksimalnu radnu sigurnost i gotovo neograničeni radni vek jer nemaju mehaničkih delova koji se troše, npr. pokretačkih mehanizama i kontakata,
 • otporni su na vodu, kontaminaciju i sudare (vibracije i udarce), ne može doći do kontaktne kontaminacije uzrokovane uticajima okoline,
 • mogu se koristiti u širokom rasponu temperatura.
 • smanjite zastoje i povećate operativnu efikasnost,
 • dobijete veću vrednost za svoj novac i potencijalno smanjite troškove,
 • optimizirate vrhunske performanse.
LEUZE blizinski senzori

Odaberite idealan model induktivnog senzora za svoju primenu

Dostupno je nekoliko vrsta senzora, svaki sa svojim prednostima koje Vam omogućavaju veliku raznolikost primene:

U industrijskoj automatizaciji, induktivni senzori su jedan od najčešćih modela senzora za blizinu. Osim gore navedene otpornosti na industrijske uticaje, odlikuje ih i otpornost na prljavštinu i prašinu. Koriste se za jeftinu detekciju različitih metalnih predmeta, npr. bakra, aluminijuma, nerđajućeg čelika i čelika. Štaviše, već su dostupni  i prvi modeli za detekciju ugljenika.

Ovi senzori rade na principu elektromagnetske indukcije. Oni otkrivaju magnetske gubitke zbog vrtložnih struja koje se stvaraju na metalnom predmetu.

Sa obzirom da dolaze u različitim formatima, da su im kućišta izvedena iz različitih materijala i da imaju širok raspon preklopnih udaljenosti (do 70 mm), mogu se učinkovito koristiti za mnogo različitih primena.

Kapacitivni blizinski senzori pouzdano otkrivaju prisutnost ili odsutnost gotovo svih predmeta ili materijala, kao npr. sve krute tvari, rasutu robu, tečnosti, metale i nemetale. Kako rade bez fizičkog kontakta sa predmetom, merenja mogu raditi kroz zidove rezervoara i bez trošenja.

Princip rada senzora je promena u kapacitetu između senzora i predmeta. Udaljenost i veličina predmeta utiču na količinu kapacitivnosti. Senzor detektuje predmet na osnovi promene električnog polja oko svoje aktivne površine.

Tipičan raspon kapacitivnih senzora je od nekoliko milimetara do oko 30 mm.

Potencijalna upotreba i dostupni dizajn ovih senzora su vrlo raznoliki. Kapacitivni senzori obezbeđuju tačnu detekciju bilo da se koriste u industriji plastike, hemikalija, ambalaže ili u mnogim drugim industrijama. Prednost kapacitivnih senzora dolazi do izražaja kod primene u kojima se moraju detektovati predmeti kroz materijale, npr. kroz vrećicu, kantu za smeće ili kutiju. Senzori se mogu podesiti tako da se ne aktiviraju na nemetalne zidove rezervoara, a da se tačka prekidanja postavi tako da otkriva različite nivoe tečnosti ili krutih materijala u rezervoaru.

Mnogi mediji i predmeti kao metali ili nemetali, prozirne, tečne ili praškaste površine otežavaju detekciju senzorima. Zato se takvi mediji i predmeti obično pouzdano otkrivaju ultrazvučnim senzorima. Najčešće se koriste za sigurnu detekciju prozirnih predmeta, kao što su prozirne folije, staklene boce, plastične boce i pločasto staklo.

Za otkrivanje prisutnosti predmeta, ovi senzori rade tako da emituju visokofrekvente ultrazvučne valove. To čine pretvaranjem električne energije. Piezoelektrična keramika koristi se za ultrazvučni prenos i prijem.

Kako bi se osigurala idealna primena, postoje mnoge izvedbe ultrazvučnog senzora koje imaju temperaturnu kompenzaciju, potiskivanje smetnji za vanjske zvukove i druge opcije. Domet rada za ultrazvučne senzore blizine je od nekoliko centimetara do oko 8 m.

Magnetno induktivni blizinski senzori su uređaji koji se koriste za otkrivanje magnetnih predmeta. Iako raspoznaju samo magnete, prednost im je zbog niske cene, dugog dometa i malih dimenzija.

Magnetni induktivni blizinski senzori su aktivirani sa magnetskim poljima i zato mogu detektovati trajne magnete kroz neferomagnetske materijale (npr. drvo, plastika, neželjezni metali itd.).

Posebno  su pogodni za beskontaktno otkrivanje položaja klipa u pneumatskim cilindrima. Dostupni su za standardne primene, ali i za specifične primene kod zavarivanja ili u Ex područjima.

Proverite uobičajene primene blizinskih senzora

S obzirom da blizinski senzori mogu lako podneti i standardna i teška industrijska okruženja, prikladni su za širok raspon primena:

 • Proizvodnja mašina za automatizaciju koji broje i prenose proizvode
 • Standardna detekcija položaja predmeta
 • Inspekcija i osiguranje kvaliteta
 • Kontrola procesa
 • Detekcija nivoa tečnosti i pritiska
 • Transport, logistika i lanac usluživanja
 • Prerada i proizvodnja hrane
 • Detekcija metalnih predmeta, oružja, nagaznih mina, itd.
TURCK blizinski senzori - primjene

Pročitajte najnovije vesti blizinskih senzora

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.