Procesni senzori

proverenih proizvođača

Procesni senzori vrše tačna merenja parametara procesa. Uz senzore temperature, pritiska, nivoa i protoka, postoje i senzori koji omogućavaju upotrebu u mnogim drugim primenama. Oni daju brz ROI (povrat ulaganja) i omogućavaju bolji kvalitet i kontrolu procesa čak i u najzahtjevnijim okruženjima.

Imate li pitanja za nas?

Procesni senzori vrhunskog kvaliteta za besprekornu kontrolu

senzori temperature i protoka Turck

Različite procesne senzore iz naše opsežne ponude karakterizuju dokazane i pouzdane tehnologije koje povećavaju isplativost ulaganja u različitim industrijama i primenama. Na veliko se koriste u području nadzora i ispitivanja procesa.

Nudimo vrhunske procesne senzore koji savršeno odgovaraju potrebama Vaše primene, a proizvode ih vodeće svetske kompanije:

Želite kupiti naše procesne senzore?

Odaberite iz velikog izbora procesnih senzora

Kako bi se osigurao vrhunski kvalitet proizvoda, potrebno je kontinuirano praćenje i analiza proizvodnih procesa

Zavisno od toga koji proces želite kontrolisati, možete izabrati:

Kontaktni senzori temperature detektuju i mere količinu toplotne energije koju stvara neki predmet ili sistem i pretvaraju je u električni signal. Oni moraju biti u fizičkom kontaktu sa predmetom koji se meri i koriste kondukciju za praćenje promene temperature. Mogu se koristiti za merenje/proveru krutih materijala, tečnosti ili plinova u širokom rasponu temperatura. Ti senzori variraju od jednostavnih ON/OFF termostatskih uređaja do vrlo osetljivih vrsta poluvodiča koji kontrolišu složene procese.

Za merenje temperature tela/predmeta, IR termometri koriste detektore za infracrveno zračenje. Merenje infracrvenog zračenja enrgije vrši se bez kontakta. Time su omogućena brza i pouzdana kontinuirana merenja temperature pokretnih, ekstremno toplih/hladnih ili teško dostupnih predmeta. Merenje temperatura od -50–3000 °C bez fizičkog kontakta može se pokazati kao značajna ušteda u troškovima. Mogu se koristiti u raznim primenama. Ovi IR senzori precizno i pouzdano mere od niskih temperatura koje prevladavaju u rashladnim lancima ili laboratorijima, do najviših temperatura u vrućim rastaljenim metalima i visokim pećima.

Senzori pritiska mere i nadziru pritisak u plinovima ili tečnostima, gde god je takvo merenje potrebno, npr. na presama, rashladnim krugovima itd. U senzorima se informacija o pritisku pretvara u analogni električni izlazni signal. Osim analognih, senzori mogu imati i digitalne izlaze. Budući da se koriste u mnogim različitim vrstama aplikacija, veliki broj različitih modela senzora dostupan je sa širokim rasponom karakteristika. Omogućavaju merenje relativnog, apsolutnog ili diferencijalnog pritiska.

infracrveni senzori temperature Micro-Epsilon

Senzori protoka mere ili regulišu protok tečnosti i plinova unutar cevi. Sprečavaju oštećenja ili zastoje uzrokovane prekidima protoka, tj. otkrivaju curenje, začepljenje, pucanje cevi i promene u koncentraciji tečnosti zbog zagađenja ili prljavštine.

Infracrvene termovizijske kamere za snimanje sofisticirani su senzorski uređaji koji pružaju vizualni prikaz infracrvene energije koju emituju snimani predmeti. Omogućuju detaljnu analizu raspodele temperature snimanog objekta/predmeta u stvarnom vremenu. Sa ovim vrednim dijagnostičkim alatima mogu se pronaći područja gubitka toplote, pregrevanja ili drugi temperaturni parametri u mnogim primenama.

Multivarijabilni procesni senzori mere ili izračunavaju više gore opisanih parametara i često pretvaraju merenja u željene merne jedinice.

Pročitajte najnovije vesti o procesnim senzorima

  • Vuzix M400 Smart Glasses

Pametne naočare Vuzix M400

Pametne naočare M400 su najudobnija, najsnažniji i svestrani prenosivi računari na tržištu, osmišljeni za korišćenje u raznim primenama. Ujedno možete ih lagano uklopiti u Vaše radne navike.

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.