Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom

Sigurnosni senzor dodira Airskin, predstavlja revoluciju u robotici povećavajući saradnju između ljudi i robota.

Sigurnosni senzor dodira – revolucija u kolaborativnim robotima 

Sigurnosni senzor dodira Airskin, proizvođača Blue Danube Robotics, predstavlja revoluciju u robotici, gdje postoji sve veća saradnja između ljudi i robota.

Prednosti takve saradnje su uklanjanje sigurnosnih ograda kako bi se ograničio radni prostor robota, povećala efikasnost rada i smanjilo vrijeme zastoja robota i operatera.

Ako se robot sudari sa operaterom, robot se zaustavlja i nastavlja sa radom nakon što operater pritisne određeno dugme.

Želite kupiti našu Opremu za sigurnost mašina?

Sarađujte sa lakoćom 

Prema ISO 10218-2, mogući stepeni saradnje robota i čovjeka su koegzistencija i saradnja. U koegzistenciji, robot i čovjek rade u različitim vremenskim periodima u zajedničkom radnom prostoru. U zajedničkom radu, robot služi kao kompenzator za gravitaciju ili neprijatne pokrete.

Robot se kreće samo na zahtjev operatera, kako bi pomogao rukovaocu u premještanju težih tereta i radu operatera sa težim alatima. Međutim, u saradnji, robot koji učestvuje, kroz svoj dizajn ili uz pomoć dodataka, svjestan je svog okruženja, obavlja svoj posao autonomno i može da stupi u interakciju sa čovjekom na isti način kao što bi dva čovjeka sarađivala.

Učinite da Vaš robot istinski sarađuje sa Vama

Tipična rješenja koja omogućavaju implementaciju kooperativnih robota su pasivna ograničenja sile i moći na dodir. Na primjer zaobljene ivice, veća kontaktna površina, dodatne obloge, ograničena masa.

Također treba da uzmete u obzir aktivna ograničenja sile i obrtnih momenta u zglobovima robota na dodir (mjerači sile i obrtnog momenta na vrhu i/ili u zglobovima robota za detekciju sudara – kontrola impedanse, ograničena brzina kretanja zglobova robota , ograničenje inercije).

Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom dodira

Spriječite povrede

Kolaborativni roboti sa AIRSKIN sigurnosnim senzorom dodira

Neka istraživanja o pragu za bol i povrede koja uključuju ljude i robote sugerišu da je za ograničavanje rizika neophodno smanjiti brzinu robota na manje od 250 mm/s i ograničiti silu na 150 N. Kada se dodirne, prolazna sila može imati dvostruko veću vrijednost, ali najviše 500 ms.

Dodatni mehanizmi za implementaciju robota koji učestvuje mogu biti rješenja za kamere i rješenja sa zaštitom segmenata sa robotskom odjećom (pasivna i/ili aktivna zaštita, korištenjem kapacitivnih ili optičkih senzora za aktivnu zaštitu za mjerenje blizine operatera, ili za mjerenje i otkrivanje temperature kod čovjeka).

Sigurnosni senzorski jastučići – koža Vašeg robota 

Revolucionarna i jedinstvena inovacija u svijetu za oblast kolaborativnih robotskih aplikacija, koja čini industrijskog robota kao saradnika ili samo omogućava ubrzanje postojeće kolaborativne robotske aplikacije, je patentirani robotski oklop/odijelo pod nazivom AIRSKIN.

AIRSKIN predstavlja „kožu“ kojom oblačimo konvencionalnog robota i robotski alat. „Skin“ je mekan i na pritisak osjetljiv senzor na dodir, koji se sastoji od jastučića (pad), koji mogu biti različite debljine za pasivnu zaštitu u zavisnosti od karakteristika primjene robota koji učestvuje.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Komponente sigurnosnih senzorskih jastučića AIRSKIN 

AIRSKIN vazdušni jastuk ima senzor i malu piezo-električnu pumpu koja održava određeni vazdušni pritisak u vazdušnom jastuku. Maksimalno 15 jastučića, koji su pričvršćeni (na slici) za robota preko sloja podrške, su povezani u seriju i povezani su preko dva OSSD bezbjednosna izlaza direktno na sigurnosne ulaze robotskog kontrolera.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN
sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Sigurnosni senzor dodira i njegove prednosti 

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Prednosti AIRSKIN rješenja su veća maksimalna brzina robota (do 800 mm/s), veoma brzo vrijeme odziva (do 9 ms), podešavanje debljine jastuka za pasivnu zaštitu prema zahtjevima svake robotske aplikacije koja učestvuje, samo jedno na svijetu ili rijetko rješenje alata na bilo kom robotu.

Rješenje donosi prednosti kompaniji zbog manje potrebne površine (prostora), veće efikasnosti rada učesnika robota i operatera (brzina) i inovativnih rješenja za smanjenje rizika (bezbjednost).

Sigurnosni senzor dodira i njegove prednosti 

Dodatno inovativno rješenje je magnetska veza senzora kako bi se sprečilo oštećenje izloženih kablova kada se provlače kroz spoljnu stranu robotske ruke.

Kabl senzora se lako odvaja od drugog dijela konektora, sa kojim je u kontaktu pomoću magnetske sile koja se javlja između dva dijela. Nivo zaštite je do PLe kategorije 3 (ISO 13849) ili do SIL3 (EN 62061). Certifikat je izrađen od strane TÜV Austria.

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

Operacija koja definiše standarde

sigurnosni senzorski jastučići AIRSKIN

ISO / TS 15066 dopunjuje EN ISO 10218-1.

Biomehanička ograničenja u učesničkim aplikacijama – model ljudskog tijela sa 29 tačaka u 12 oblasti ljudskog tela za ograničavanje sile i snage robota predstavljeni su u tabeli i slici iz magistarskog rada „Roboti koji učestvuju” autora Aleša Zoreta.

Ovaj standard već sadrži definiciju robota koji učestvuje, koja kaže: „robot koji učestvuje je robot dizajniran da direktno komunicira sa čovjekom unutar označenog radnog prostora koji učestvuje.“ U slučaju saradnje robot-čovjek, predstavljene su četiri operacije:

 • Bezbjednosno kontrolisano gašenje,
 • Ručno navođenje,
 • Kontrola brzine i sigurnosnog rastojanja,
 • Ograničenje moći i sile.

AIRSKIN ima nivo sigurnosti PLe kategorije 3 (ISO 13849) ili do SIL3 (EN 62061) 

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

  Dvoručni prekidač Schmersal

  Pretplatite se na naš newsletter!

   Ne propustite druge povezane vijesti