Beskontaktno merenje

Beskontaktno merenje sa 3D Vision inspekcijskim sistemom omogućava Vam da brzo, precizno i ponovljivo merite i kontrolišete proizvode različitih oblika i dimenzija! Predstavlja inovativni merni sistem koji je nastao kao rezultat saradnje dve vodeće kompanije u svojoj oblasti, Photoneo i Adaptive Vision.

Brzo i fleksibilno beskontaktno merenje

Sa svojom 3D opremom za vision inspekcijske sisteme Photoneo efikasno brine o većoj efikasnosti i optimizaciji procesa proizvodnje i montaže proizvoda. Nezamenljivi su posebno u automobilskoj, logističkoj i elektronskoj industriji, kao i u prehrambenoj i medicinskoj industriji.

Kompanija Adaptive Vision , sa svojim vrhunskim softverom omogućava brzo i lako kreiranje logičke aplikacije Vision inspekcijskih sistema. Možete iskoristiti prednosti biblioteke unapred podešenih modula i umesto detalja programskog jezika, radije se bavite optimizacijom logike aplikacije Vision inspekcijskih sistema.

Želite kupiti našu opremu za Vision sisteme?

Brzo beskontaktno merenje sa mnogo kontrolnih tačaka

Merni sistem će Vam omogućiti da brže kontrolišete subjekte. Imaćete prednost posebno u slučaju kada treba da izmerite nekoliko kontrolnih tačaka na merenom objektu, npr. prilikom provere ravnosti površine.

Nećete morati da pomerate subjekt ili merni sistem da biste izvršili tačna merenja. Zbog toga će Vam biti mnogo lakši mehanički izgled čitavog mernog sistema i servis subjekta.

Primeri beskontaktnog merenja

Konvencionalna merenja koja se vrše klasičnim metodama kontaktnog merenja su obično dugotrajna i nefleksibilna. Za beskontaktno 3D merenje sa Vision inspekcijskim sistemom, vi ćete izvršiti merenja mnogo brže.

(A) Point cloud snimljen 3D skenerom

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

(B) Point cloud u softverskom okruženju

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

(C) Precizna kontrola tačaka u cloud-u

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Svojstva beskontaktnog merenja

Dostupne su različite veličine Photoneo PhoXi 3D skenera. Izborom ćete moći da prilagodite maksimalnu jačinu kontrole sistema svojim potrebama. Raspon kontrolne površine je između 118 x 78 mm i 1954 x 1459 mm.

Fleksibilni merni sistem će Vam omogućiti da vršite beskontaktna merenja proizvoda različitih oblika i dimenzija. Međutim, pri tome ćete se i dalje moći osloniti na visoku tačnost i ponovljivost merenja. Možete preneti snimljena merenja preko različitih komunikacionih protokola, kao što su Modbus, TCP/IP, PROFINET.

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Želite saznati više?

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti