Beskontaktno mjerenje

Beskontaktno mjerenje sa 3D vision inspekcijskim sistemom omogućava Vam da brzo, precizno i sljedivo mjerite i kontrolišete proizvode različitih oblika i dimenzija! Predstavlja inovativni mjerni sistem koji je nastao kao rezultat saradnje dve vodeće kompanije u svojoj oblasti, Photoneo i Adaptive Vision.

Brzo i fleksibilno beskontaktno mjerenje

Sa svojom 3D opremom za vision inspekcijske sisteme Photoneo efikasno brine o većoj efikasnosti i optimizaciji procesa proizvodnje i montaže proizvoda. Nezamjenljivi su posebno u automobilskoj, logističkoj i elektronskoj industriji, kao i u prehrambenoj i medicinskoj industriji.

Kompanija Adaptive Vision , sa svojim vrhunskim softverom omogućava brzo i lako kreiranje logičke aplikacije vision inspekcijskih sistema. Možete iskoristiti prednosti biblioteke unaprijed podešenih modula i umjesto detalja programskog jezika, radije se bavite optimizacijom logike aplikacije vision inspekcijskih sistema.

Želite kupiti našu Opremu za mašinski vid?

Brzo beskontaktno mjerenje sa mnogo kontrolnih tačaka

Mjerni sistem će Vam omogućiti da brže kontrolišete subjekte. Imaćete prednost posebno u slučaju kada treba da izmjerite nekoliko kontrolnih tačaka na mjerenom objektu, npr. prilikom provjere ravnine površine.

Nećete morati da pomjerate subjekt ili mjerni sistem da biste izvršili tačna mjerenja. Zbog toga će Vam biti mnogo lakši mehanički izgled čitavog mjernog sistema i servis subjekta.

Primjeri beskontaktnog mjerenja

Konvencionalna merenja koja se vrše klasičnim metodama kontaktnog merenja su obično dugotrajna i nefleksibilna. Za beskontaktno 3D merenje sa vision inspekcijskim sistemom, vi ćete izvršiti merenja mnogo brže.

(A) Point cloud snimljen 3D skenerom

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

(B) Point cloud u softverskom okruženju

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

(C) Precizna kontrola tačaka u cloud-u

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Svojstva beskontaktnog mjerenja

Dostupne su različite veličine Photoneo PhoXi 3D skenera. Izborom ćete moći da prilagodite maksimalnu jačinu kontrole sistema svojim potrebama. Raspon kontrolne površine je između 118 x 78 mm i 1954 x 1459 mm.

Fleksibilni mjerni sistem će Vam omogućiti da vršite beskontaktna mjerenja proizvoda različitih oblika i dimenzija. Međutim, pri tome ćete se i dalje moći osloniti na visoku tačnost i sljedivost merenja. Možete prenijeti snimljena mjerenja preko različitih komunikacionih protokola, kao što su Modbus, TCP/IP, PROFINET.

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Želite saznati više?

Beskontaktno merenje sa 3D vision inspekcijskim sistemima

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

    Pretplatite se na naš newsletter!

      Ne propustite druge povezane vijesti