Distributivni moduli za jednostavno povezivanje

Schmersal moduli za distribuciju sigurnosnih signala su namenjeni za povezivanje sigurnosnih uređaja na sigurnosne module ili kontrolere. Uz njihovu pomoć́ značajno ćete smanjiti troškove montaže, jer omogućavaju jednostavno povezivanje sigurnosnih senzora i sigurnosnih prekidača.

Smanjite troškove instalacije 

Schmersal je razvio dva tipa distributivnih modula – PFB i PDM modele, koji se razlikuju u pogledu zaštite životne sredine. Svi povezani sigurnosni uređaji su pojedinačno zaštićeni elektronskim osiguračima sa automatskim resetovanjem. Status svih povezanih uređaja može se lako pratiti preko ugrađenih LED dioda.

Oba tipa modula su dostupna sa pojedinačnim dijagnostičkim signalima ili sa SD (Serial Diagnostic) magistralom. Na svaki modul se mogu povezati do 4 sigurnosna senzora ili sigurnosni prekidači sa elektronskim zaključavanjem izlaza (OSSD), koji omogućavaju serijsku vezu. Konfiguracija modula se lako podešava preko DIP prekidača.

Želite kupiti našu sigurnosnu opremu?

Odaberite pravu vrstu opreme 

Schmersal distributivni moduli

Pasivni razvodnici za ugradnju u rasklopne ormare ili priključne kutije i terenske kutije za terensko ožičenje sa klasom zaštite IP67 su pogodni za serijsko ožičenje različitih vrsta elektronskih sigurnosnih razvodnih uređaja kao što su senzori i blokade.

Sa pasivnim instalacionim sistemima moguće je realizovati mešano serijsko povezivanje elektronskih sigurnosnih senzora i blokada iz Schmersal-a. Distributeri i terenske kutije su dostupni u različitim verzijama za paralelno IO ožičenje i za ožičenje na Schmersal SD interfejs.

PDM distributivni moduli

 • Ugradnja u rasklopni orman ili u priključne kutije
 • Moguće mešovito serijsko povezivanje 4 sigurnosna senzora
 • Nekoliko modula se može prebaciti u seriju
 • Individualna zaštita sigurnosnih razvodnih uređaja
 • Može se lako konfigurisati preko DIP prekidača
 • Individualna dijagnostika i aktiviranje priključenih rasklopnih uređaja
 • Ožičenje preko opružnih terminala
 • Kompaktan dizajn sa širinom od 45 mm
 • Dostupan za paralelno IO ožičenje i SD interfejs
Schmersal PDM distributivni moduli

Pasivni fieldboxes PFB

Schmersal PFB distributivni moduli
 • IP67 verzija za teške uslove rada za ugradnju na terenu
 • Moguća mešovita serijska veza 4 sigurnosna senzora ili blokade sa M12 konektorom
 • Fieldboxes mogu biti povezani u seriju radi veće sigurnosti
 • Pojedinačna zaštita sigurnosne rasklopne opreme za svaki priključeni uređaj
 • Može se lako konfigurisati preko DIP prekidača
 • Individualna dijagnostika i aktiviranje priključenih rasklopnih uređaja
 • Napajanje naponom preko novog utikača M12 sa poprečnim presekom od 1,5 mm²/10 A
 • Kompaktna kutija za polje dimenzija 63 mm x 156 mm
 • Dostupan za paralelno IO ožičenje i SD interfejs

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Schmersal distributivni moduli

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti