Stereo kamere sa modularnim aplikacijskim softverom

Basler je proširio svoju ponudu 3D slika sa 5 modela stereo kamera sveobuhvatnim softverskim paketom sa šest softverskih modula specifičnih za aplikacije. Koristite ove kamere da smanjite ukupne troškove sistema i iskoristite kvalitet industrijskog upravljanja robotom u fabričkoj automatizaciji i logistici. Štaviše, moduli su takođe pogodni za Basler Blaze vremenske (ToF) kamere.

Smanjite troškove sistema

Stereo kamere iz Baslera omogućavaju Vašim robotima da percipiraju svoje okruženje u realnom vremenu. U kreiranju ove serije 3D kamera, Basler je sledio ideju plug-and-play kompjuterskog vision rešenja koje ne zahteva ni stručnost ni iskustvo kod vision inspekcijskih sistema. Na ovaj način ćete moći da implementirate aplikacije upravljanja robotom u automatizaciju procesa.

Nude Vam 5 modela serije Stereo Camera i sveobuhvatan unapred instaliran softverski paket sa šest modula. Ovi softverski moduli su prilagođeni različitim robotskim aplikacijama i mogu se pojedinačno odabrati. Zahvaljujući ugrađenoj obradi, možete direktno integrisati kamere, bez eksternih računara.

Želite kupiti našu opremu za Vision sisteme?

Pogledajte karakteristike Basler stereo kamere

Karakteristike performansi stereo kamera Basler

Karakteristike performansi

Izbor kamere koja ispunjava Vaše specifične zahteve pojednostavljuje Vaš 3D vision sistem, čime se smanjuju ukupni troškovi sistema. Pored toga, imate koristi od industrijskog kvaliteta za Vaše upravljanje robotom u fabričkoj automatizaciji i logistici.

Basler-ove stereo kamere imaju:

Napredne tehnike digitalne stereo obrade se danas koriste kao svestrani alati za izdvajanje informacija iz trodimenzionalnih ulaznih podataka. Za obradu stereo podataka, stereo kamere kreiraju:

  • Slika kamere; leva kamera isporučuje referentnu sliku za skup podataka o slici.
  • Dubina slike; rastojanje između kamere i okoline se izračunava triangulacijom stereo slike korišćenjem SGM metodologije. Služi kao ulaz za generisanje cloud tačaka i 3D rekonstrukciju.
  • Slika pouzdanosti; pokazuje pouzdanost u svaku izmerenu vrednost za dalje korake obrade.
  • 3D rekonstrukcija; izračunato iz dubine slike bez teksture.

Za ovo vision računarsko rešenje Vam nije potrebno prethodno iskustvo ili stručnost kod vision inspekcijskih sistema. Web interfejs Stereo kamere je jednostavan za korišćenje i omogućava Vam instalaciju bez napora i intuitivno korišćenje. Takođe možete da povežete i konfigurišete stereo kameru pomoću Rest-API-a, ROS-a i GenICam-a.

Dubinske slike se generišu direktno na kameri zahvaljujući integrisanoj grafičkoj kartici. Iz dubine slike cloud tačake se mogu lako generisati. Takva eksterna redundantnost računarske snage je idealan zahtev za mobilne sisteme.

Stereo kamere beleže svoju trenutnu poziciju i poravnanje sa najvećom preciznošću koristeći najnaprednije algoritame vizuelne inercijalne odometrije. Kada su kamere montirane na robota, moguća je direktna integracija u kontrolnu petlju zbog malog kašnjenja.

Odaberite najprikladnije stereo kamere za svoje aplikacije

Verzije stereo kamere imaju osnovne linije od 65 mm, 160 mm i modele u boji ili crno-bele:

Stereo kamera 65 u boji je posebno pogodna za montažu na robota/ruku zbog svoje kompaktne veličine. Možete je koristiti kod aplikacija za biranje i postavljanje koje zahtevaju diferencijaciju boja. Dostupna je u varijanti sočiva od 4mm (standardna).

Stereo monohromatska kamera 65 je takođe posebno pogodna za montažu na robota/ruku zbog svoje kompaktne veličine. Možete je koristiti kod aplikacija za biranje i postavljanje u izazovnim uslovima osvetljenja. Dostupna je u standardnoj varijanti sočiva.

Stereo kamera 160 u boji je dizajnirana za gledanje na udaljenosti >50 cm. Posebno je pogodna za statičnu montažu, na primer, u robotsku ćeliju ili mobilne aplikacije koje zahtevaju diferencijaciju boja. Dostupna je u standardnoj varijanti sočiva.

Stereo monohromatska kamera 160 je takođe dizajnirana za gledanje na udaljenosti >50 cm. Posebno je pogodna za statičnu montažu, na primer, u radnoj ćeliji, u teškim uslovima osvetljenja. Dostupna je u standardnoj kao i u varijanti sočiva od 6 mm.

Stereo kamera modeli

Poboljšajte specifične aplikacije pomoću softverskih modula

Basler kamere moduli aplikacija

Da biste obezbedili još bolje performanse Vašeg robotskog sistema, dostupno Vam je šest 3D softverskih modula. Možete lako da aktivirate svaki modul na bilo kom modelu serije stereo kamera. Svakim modulom se intuitivno upravlja preko standardnog interfejsa senzora. Ovi moduli su takođe pogodni za Basler blaze ToF kamere.

Izaberite između raznih modula aplikacijskog softvera:

3D TagDetect modul služi za robusnu detekciju AprilTag-ova i QR kodova, što ga čini osnovnom komponentom za efikasnu identifikaciju i manipulaciju obeleženim objektima, na primer, u aplikacijama za biranje i postavljanje.

3D ItemPick modul služe za robotske sisteme hvatanja i postavljanja koji rade sa usisnim hvataljkama. Izračunava tačke zahvata površine na datim objektima.

3D BoxPick modul omogućava robotu da detektuje poziciju, orijentaciju i veličinu stacionarnih pravougaonih objekata i da ih postavi u definisanu poziciju. Pruža rešenje za opažanje aplikacije za preuzimanje i postavljanje, na primer, paletizacija/depaletizacija i sortiranje paketa.

3D SilhouetteMatch modul omogućava robotu da detektuje položaj i orijentaciju ravnih objekata na ravnoj površini. Možete lako da aktivirate ovaj opcioni modul da biste odredili 3D poziciju i orijentaciju plitkih objekata u nepomešanoj sceni na ravnoj površini.

3D CADMatch modul omogućava robotu da pouzdano detektuje, lokalizuje i bira nepomešane objekte nezavisno od položaja i orijentacije objekata, na osnovu CAD podataka. Sa ovim opcionim modulom možete značajno povećati efikasnost Vaših proizvodnih procesa, na primer, automatizacijom održavanja mašina.

3D SLAM modul je ključni element većine mobilnih aplikacija za navigaciju. Naime, pruža precizno i lokalizovano odstupanje bez GPS-a.

Koristite stereo kamere u raznim aplikacijama

Iskoristite prednosti industrijskog kvaliteta za svoje aplikacije upravljanja robotom u oblastima kao što su:

  • Logistika: unutrašnja navigacija vozila; utovar i istovar mašina; depaletizacija i paletizacija
  • Industrijska automatizacija: manipulacija; montiranje; prebrojavanje inventara
  • Poljoprivredna robotika: brojanje/prognoza žetve; zdravstvene analize biljaka; precizna identifikacija i uklanjanje korova
  • Servisna robotika: usluge prikupljanja i dostave; podrška u svakodnevnom životu; pomoć u pripremi hrane
aplikacije

Želite saznati više?

3D kamera Basler

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti