Laserski skeneri Micro-Epsilon za velike serije i izuzetnu preciznost

Micro-Epsilonovi laserski skeneri iz LLT25xx i LLT30xx serije su među najmoćnijim profilnim senzorima na svetu u pogledu tačnosti i brzine merenja. Oni detektuju, mere i procenjuju profile na različitim površinama objekata bez kontakta, nudeći Vam isplativo rešenje za kontrolu kvaliteta u proizvodnji i automatizaciji.

Iskoristite visoke performanse laserskih skenera

Micro-Epsilon laserski skeneri su najsavremenije rešenje koje Vam omogućava da detektujete, merite i procenite profile na različitim ciljnim površinama bez kontakta. LLT25xx i LLT30xx serije spadaju u grupu najmoćnijih profilnih senzora na svetu u pogledu tačnosti i brzine merenja.

Algoritam površinske kompenzacije u realnom vremenu (RTSC) omogućava brzo prilagođavanje stalno promenljivim uslovima površine, što Vam omogućava dinamičko merenje profila bez ručne promene podešavanja. Možete otkriti površinske defekte ili izvršiti merenja profila različitih komponenti za tačnu proizvodnju.

Želite kupiti naše Senzore?

Laserski skeneri serije 25xx

skener profila 25xx Micro-Epsilon

Senzori sa kompaktnim dizajnom, visokom rezolucijom profila i malom laserskom linijom, Vam nude isplativo rešenje za kontrolu kvaliteta u proizvodnji i industrijskoj automatizaciji. ScanCONTROL COMPACT senzori su namenjeni integratorima, za prenos podataka profila u integratorsku aplikaciju, dok scanCONTROL SMART senzori već imaju ugrađenu obradu podataka.

Zahvaljujući odličnom odnosu cena/performanse i kombinaciji dizajna i kvaliteta signala, senzor je posebno pogodan za serijske aplikacije i projekte koji uključuju brojne laserske skenere.

Klasa COMPACT (scanCONTROL 2500) dostupna je za snimanje 2D/3D podataka i njihovo slanje na analizu u korisničku aplikaciju, dok klasa SMART (scanCONTROL 2510) ima ugrađenu obradu podataka. Za obe klase su dostupne varijante sa mernim opsegom od 25 mm, 50 mm i 100 mm. U nastavku možete proveriti specifikacije za svaku klasu.

Senzor profila crvenog svetla koristi crvenu lasersku diodu sa talasnom dužinom od 658 nm kao izvor svetlosti. Broj tačaka/piksela po profilu (duž x-ose) je 640, a frekvencija merenja (za svaki profil) je do 300 merenja u sekundi. Interfejs za podatke profila je Ethernet, dok su izlazni interfejsi Ethernet, RS422, analogni ili digitalni.

skener profila 25xx Micro-Epsilon

Merni opseg 25 mm

Laserski skener serije 25xx, merni opseg 25 mm
merni opseg 25mm tabla

Merni opseg 50 mm

Laserski skener serije 25xx, merni opseg 50 mm
merni opseg 50mm tabla

Merni opseg 100 mm

Laserski skener serije 25xx, merni opseg 100 mm
merni opseg 100mm tabla

Laserski skeneri serije 30xx

Micro Epsilon-ov scanCONTROL laserski skener serije 30xx je jedan od najmoćnijih senzora profila u pogledu veličine, tačnosti i brzine merenja. Obezbeđuje kalibrisane 2D podatke o profilu sa do 5,5 miliona tačaka u sekundi. Brzina merenja do 10 kHz omogućava precizno merenje profila u dinamičkim procesima.

Visoko osetljivi prijemni CMOS senzorski niz sa rezolucijom od 2.048 piksela omogućava rastojanje između tačaka od samo 12 µm (LLT30xx-25). Na ovaj način se mogu otkriti i najmanji detalji u profilu. Mnogi interfejsi, kao što su digitalni izlazi/ulazi, Ethernet, PROFINET, EtherNet / IP ili EtherCAT, omogućavaju direktan izvoz podataka profila.

skener profila 30xx Micro-Epsilon

Brojni modeli serije LLT30xx

Klase COMPACT (scanCONTROL 3000) i HIGHSPEED (scanCONTROL 3050) dostupne su za snimanje 2D/3D podataka i slanje na analizu u korisničkoj aplikaciji, kao i klase SMART (scanCONTROL 3010) i HIGHSPEED-SMART (scanCONTROL 3060), sa ugrađenom obradom podataka. Brzina merenja za klase COMPACT i SMART je do 300 Hz, a za HIGHSPEED i HIGHSPEED-SMART do 10 kHz.

U svim klasama su dostupne varijante sa opsegom merenja od 25 mm i 50 mm, kao i varijante sa crvenim laserskim svetlom 658 nm za standardne primene i plavim laserskim svetlom 405 nm za stabilna merenja na svetlećim metalnim objektima, delimično providnim materijalima i organskim materijalima.

Modeli LLT 3000 (crvena laserska dioda)

CompactHighspeedSmartHighspeed-Smart
3000-253050-253010-253060-25
3000-503050-503010-503060-50

Modeli LLT 3000 (plava laserska dioda)

CompactHighspeedSmartHighspeed-Smart
3000-25/BL3050-25/BL3010-25/BL3060-25/BL
3000-50/BL3050-50/BL3010-50/BL3060-50/BL

Širok raspon primene laserskih skenera

skener profila Micro-Epsilon aplikacija

Na ovoj stranici su neke aplikacije u kojima možete koristiti scanCONTROL senzore profila. Moguće je odabrati aplikacije u mnogim industrijama prema:

  • ciljnom materijalu (metali, drvo, plastika, guma, drugo),
  • tipu merenja (profil, 3D slika, širina, visina/korak, zazor, V-zazor, ivica, ugao, lepkovi za zavarivanje/premaz, žlebovi, površina, pozicija).

Ako želite, možemo Vam pružiti više informacija za odabrane aplikacije.

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

scanCONTROL laserski skeneri Micro-Epsilon

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti