Edge sistem bez ventilatora za neuronske mreže

Ugrađeni eBox560-900 sistem je Axiomtek-ov odgovor na rastuću popularnost grafičkih procesorskih jedinica (GPU), koje imaju paralelnu strukturu i mogu da rukovode velikom količinom jednostavnih računarskih operacija u isto vreme.

Razvijte aplikacije sa lakoćom

Axiomtek ima prednost u aplikacijama gde je broj istovremenih računarskih operacija prevelik, a istovremeno su previše monotoni za centralnu procesorsku jedinicu (CPU).

Potreba za paralelnim računarstvom prisutna je u sistemima veštačke inteligencije (AI), posebno u mašinskom deep learning-u. Poslednje oblasti veštačke inteligencije bave se neuronskim mrežama. Više o neuronskim mrežama možete pročitati na dnu stranice.

Želite kupiti našu opremu?

Koristite snažan ugrađeni sistem

Kompaktan i robustan dizajn eBOX560-900, usklađen sa zaštitom IP40, radi u proširenom temperaturnom opsegu od -10 °C do 50 °C i otporan je na vibracije do 3G, i usklađen je sa CE i FCC sertifikatom klase A. Montaža na DIN šinu ili na zid.

Računar ima USB, dva Ethernet i HDMI izlaz koji podržava 4K rezoluciju. Ima mesta za PCIE Mini karticu za proširenje, za WLAN i Bluetooth ili 3G/4G/LTE/GPRS modul, koji obezbeđuje bežično povezivanje putem opcije povezivanja četiri eksterne antene.

Iskoristite neverovatne razvojne alate

Što se softvera tiče, računar podržava operativni sistem Linux 16.04. Programerima je dostupan paket za razvoj Jetson (JetPack) koji sadrži sve neophodne alate za razvoj aplikacija. JetPack uključuje alate za machine learning, machine vision, GPU proračune i multimediju.

JetPack alati:

  • Deep Learning: TensorRT, cuDNN, NVIDIA DIGITS™ tok rada
  • Kompjuterski vid: NVIDIA VisionWorks, OpenCV
  • GPU Compute: NVIDIA CUDA, CUDA biblioteke
  • Multimedija: ISP podrška, slika kamere, video CODEC
Axiomtek eBox560-900-FL Network šema

Naučite svoje mašine

Uobičajeno je da ljudi nauče kako mašine rade i kako njima upravljati. Ako komadi sa proizvodne linije ne zadovoljavaju standard kvaliteta, operater koriguje parametre mašine i alata prema iskustvu. Ili ako karoserija automobila nije dobro ofarbana, potreban je dodatni ljudski rad, koji opet, prema iskustvu, ispravlja neispravan rad robota.

Sa industrijom 4.0, gde su procesi digitalizovani, AI upravlja mašinama. Kao što koncept machine learning sugeriše, same mašine razumeju procese i prilagođavaju svoje parametre u skladu sa okruženjem.

Pogledajte prednosti

Neispravno farbanje karoserije se evidentira, podaci se prikupljaju na određenim tačkama parametara farbanja, kao što su debljina boje, PH vrednosti i vreme sušenja. U zavisnosti od snimljenih i okolnih parametara i potrebnih konačnih vrednosti, AI optimizuje proces farbanja, poboljšava kvalitet i ne zahteva dodatnu ljudsku korekciju.

Machine learning donosi prednosti uglavnom u poboljšanju kvaliteta proizvoda i fleksibilnosti proizvodnog procesa. Podaci prikupljeni iz procesa proizvodnje čine osnovu za analizu. Ovi analizirani podaci ne samo da nam pomažu da bolje razumemo proces, već i da ga optimizujemo. Procena podataka, sa druge strane, rezultira konstantnom optimizacijom procesa u odnosu na trenutne uslove.

Computer vision je jedna od najvažnijih oblasti veštačke inteligencije. Ovo se odnosi na kompjuterske sisteme koji mogu da tumače i analiziraju slike. U industrijskom okruženju nalazimo korisne vrednosti computer vision u kontroli kvaliteta u proizvodnim procesima i u pozicioniranju komada za dalju obradu.

Između ostalog, Tipteh nudi rešenja u oblasti 3D vision inspekcijskih sistema, u saradnji sa Photoneo 3D skenerima, koji takođe koriste Jetson platformu za implementaciju algoritama za prostornu percepciju objekata. Uobičajeni slučaj upotrebe je integracija sa robotom u procesu biranja nasumično pozicioniranih komada.

Axiomtek eBox560-900-FL Network šema

Implementirajte neuronske mreže

Neuronska mreža je računarski model za paralelnu obradu informacija, gde su osnovni gradivni blokovi mreže veštački neuroni ili funkcije norme. Mreže imaju više ulaza i jedan ili više izlaza. Ulazi su različito izmereni i povezani su sa izlazom preko jednog ili više nivoa – jedan nivo je prikazan na skici.

Matematički model neurona sabira signale (w n ) različito ponderisanih ulaza (x n ). Ako zbir pređe određeni prag, neuron šalje signal u skladu sa funkcijom aktivacije. Ako je mreža na više nivoa, a obično jeste, preneti signal prima drugi neuron u sledećem sloju, koji ga takođe obrađuje.

Upoznajte elemente neuronske mreže

  • Sinaptičke težine: Wn vrednosti su težine povezane sa jednim neuronom koji određuje snagu ulaznog vektora Xn,
  • Neuronski prag je vrednost na kojoj se izlaz aktivira,
  • Aktivacija ili prenosna funkcija, koja može biti različitih oblika funkcija (sigmoidna na slici), vrši matematičku operaciju na izlaznom signalu,
  • Izlaz mreže je izmereni zbir ulaza.

Naučite mrežu kako da reaguje na obrazac

Neuron dijagram

Težine neurona i prag na kome neuron emituje signal se formiraju učenjem. U režimu učenja, stoga, učimo mrežu kako da reaguje na određeni obrazac unosa. Koristimo veliku bazu podataka inputa za učenje i određujemo željeni rezultat. Da bi dobila željeni rezultat, mreža za učenje traži optimalne vrednosti težine i pragove.

Operacije sa neuronskim mrežama se izvode paralelno, pošto svaki neuron funkcioniše relativno nezavisno od drugih, tako da su neuronske mreže u stanju da se prilagode složenom okruženju, sa mnogo ulaznih parametara, u realnom vremenu i sa minimalnim kašnjenjima.

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Axiomtek eBox560-900-FL

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti