Radarski senzor nivoa Turck

Iskoristite prednosti opsežnih funkcija analize Turck-ove nove porodice radarskih senzora nivoa LRS510 za izazovne aplikacije. Ovi senzori su nadogradnja ultrazvučnih i optičkih senzora. Precizno mere nivo i zapreminu rastresitih i tečnih medija u najtežim industrijskim okruženjima. Iskoristite prednosti IO-Link-a za jednostavno preuzimanje podataka!

Radarski senzor nivoa idealan za industrijsku automatizaciju

Merenja nivoa i zapremine u zahtevnom industrijskom okruženju zahtevaju posebno prilagođene proizvode. Takvi su IO-Link radarski senzori nivoa iz Turck-ove porodice senzora LRS510. Nakon nekoliko godina intenzivnog razvoja, ovi senzori ispunjavaju stroge zahteve industrijske automatizacije.

Porodica senzora LRS510 precizno i pouzdano meri nivo i zapreminu rastresitih ili tečnih medija u Vašim rezervoarima i silosima. Senzori sa zaštitom do IP67/69K se posebno preporučuju za primenu nivoa u fabričkoj automatizaciji, u kojoj su optički ili ultrazvučni senzori neprikladni zbog faktora smetnji kao što su prašina, vetar ili svetlost.

Želite kupiti naše Senzore?

Radarski senzor nivoa sa širokim rasponom merenja

radarski senzor nivoa LRS510 Turck silos

Radarski senzori nivoa LRS510 mere nivo i zapreminu u opsegu od 0.35 m do 10 m. Oni ispunjavaju stroge zahteve klasa zaštite IP67 i IP69K.

LRS radarski senzori sa slobodnim zračenjem takođe nude funkcije detaljne analize, koje su ranije bile dostupne samo u vrhunskim radarskim senzorima korišćenim u procesnoj industriji. Odsustvo metalne sonde za vođenje omogućava Vam da lako koristite senzor u higijenskim aplikacijama i pojednostavljuje puštanje u rad.

Pogledajte prednosti radarskog senzora nivoa

  • Pogodno za zahtevne uslove okoline u industrijskoj automatizaciji
  • Jedan proizvod koji meri rastojanje, nivo i zapreminu
  • Lako preuzimanje i konfigurisanje podataka sa Turck IO-Link glavnim uređajima
  • Neosetljivost na prisustvo predmeta (grejači, mešalice) u rezervoaru ili silosima zbog filtracije signala
  • Isti dizajn i kontrola kao i kod drugih Turck senzora iz Fluid 2.0 asortimana
  • Velika količina dodatnih informacija za obradu u aplikacijama za praćenje stanja u IIoT-u: pored jačine signala, ovo uključuje vrednosti temperature, radne sate ili cikluse prebacivanja. Ovo maksimizira pouzdanost merenja nivoa u zahtevnim aplikacijama.
radarski senzor nivoa LRS510 Turck tečnost

Želite saznati više?

radarski senzor nivoa LRS510 Turck

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.

Ne propustite druge povezane vesti