Home/Senzori

Senzori

vodećih proizvođača

Senzori Vam pomažu da detektujete događaje u radnom ambijentu mašina ili procesa i signale proslijedite nadređenim upravljačkim kontrolerima. Upotrebom naprednih senzora omogućavate visok stepen automatizacije proizvodnih procesa. Analognim ili digitalnim signalima senzori Vas informišu o prisustvu/odsustvu objekata, njihovim fizičkim predispozicijama, načinima kretanja i identifikaciji. Neizbježni su u aplikacijama mjerenja i upravljanja proizvodnim procesima i mašinama. Savremena IoT rješenja su dodatno podstakla integraciju senzora u proizvodne procese.

Trebate pomoć? Dozvolite da vam pomognemo.

Senzori vodećih svjetskih proizvođača

U našem velikom asortimanu senzora možete birati između 100.000+ senzora vodećih svjetskih proizvođača:

Želite kupiti naše Senzore?

Posjetite našu B2B trgovinu

Senzori za svaku Vašu aplikaciju

Na raspolaganju su Vam verzije sa digitalnim, analognim i IO-link izlazima. Raspoloživi su:

detektuju prisustvo obližnjih objekata. U mnogim proizvodnim operacijama oni će Vam pomoći da otkrijete prisustvo dijelova i mašinskih komponenti.

Kliknite za senzore blizine

registruju kretanje objekta i pretvaraju ih u signale prikladne za obradu, prenos ili kontrolu. Možete ih koristiti za mjerenje linearnog ili rotacionog položaja u različitim primjenama, koristeći čitav niz senzorskih tehnologija.

Kliknite za senzore položaja

otkrivaju objekte koji prolaze unutar njihovog područja detekcije. Pored toga su također sposobni da zabilježe boju, sjajnost i poziciju ako je potrebno. Oni će omogućiti automatizaciju vaše proizvodnje kao i automatizaciju logističkih procesa manipulacije sirovinama, ali i za svrhe kao što su brojanje, robotsko sortiranje, biranje/orijentacija.

Kliknite za optičke senzore

vrše precizna mjerenja parametara procesa. Dolaze u različitim kućištima i sa različitim procesnim priključcima. Osim standardno mjernih procesnih parametara (senzori temperature, pritiska, nivoa i protoka), postoje i druge specijalizovane varijante koje omogućavaju mjerenja specifičnih parametra . Multivarijabilni procesni senzori mjere ili preračunavaju više parametara istovremeno i transformišu mjerenja u željene signale.

Kliknite za procesne senzore

Pronađite pravo rješenje za svaki zadatak

omogućavaju viši nivo kontrole kvaliteta proizvoda i preciznosti njihove izrade. Kontaktnim ili bezkontaktnim metodama mogu analizirati različite tipove površina i to pri veoma velikim brzinama.

Kliknite za senzore sa preciznim mjerenjem

za detekciju boja, pri čemu boja može služiti kao kriterijum za poziciju, sortiranje ili inspekciju. Kontrastni senzori koriste različite izvore svjetlosti za otkrivanje i upoređivanje kontrasta i robusno procesiranje signala. Kada boje nisu vidljive, luminiscentni senzori se mogu koristiti za aplikacije sortiranja, inspekcije ili detekcije. Detekcija dvoslojnih površina je još jedna od specifičnih sposobnosti senzora da prepoznaju specijalizovane karakteristike proizvodnih procesa. Senzori za pouzdanu detekciju ivica veoma su korisni u aplikacijama vođenja materijala duž transportnih trasa.

Kliknite za specijalne senzore

Specijalni dodaci uz Fiberoptičke senzore omogućit će detekciju objekata u veoma skučenim prostorima. Savijanjem plastičnih ili staklenih vlakana možete pozicionirati senzorsku detekciju teško pristupačnim pozicijama mašina – tamo gdje konvencionalni ne mogu prići. Širok spektar montažnih nosača omogućava laku montažu i pozicioniranje vlakana.

Click for sensor accessories
Kliknite za optičke senzorske dodatke

Kontaktirajte nas i mi ćemo pronaći odgovarajući proizvod za Vas.

Kontaktiraj nas

Upoznajte principe rada senzora

U zavisnosti od fizičkog tipa funkcionisanja senzora u ponudi imamo sljedeće tipove:

 • Induktivni,
 • Fotoelektrični,
 • Kapacitivni,
 • Magnetno-induktivne,
 • Ultrazvučne,
 • Radar,
 • Senzori nagiba,
 • Linearni senzori položaja,
 • 3D Senzori,
 • Svetlosne zavese,
 • Viljuškasti senzori,
 • Enkoderi
 • i optički senzori sa Fiber optičkim vlaknima.

Pročitajte najnovije vijesti o senzorima

Pretplatite se na naš newsletter!