Omogućite veću raspoloživost mašine za operativni uspjeh

U potrazi za operativnom izvrsnošću, jedan pokazatelj se izdvaja – raspoloživost mašine. Ovaj članak se bavi njenim značajem, metodama izračunavanja, prednostima i strategijama za unaprjeđenje, uz poređenje sa vremenom rada mašine.

Izmjerite efikasnost i pouzdanost mašina

Raspoloživost mašina mjeri efikasnost i pouzdanost mašina u proizvodnim operacijama. Ona predstavlja dio planiranog vremena rada dostupnog za proizvodnju, što je ključni faktor za postizanje optimalne efikasnosti. Planirano vrijeme rada označava vrijeme tokom kojeg su mašine određene da budu raspoložive za proizvodne aktivnosti.

Visoka raspoloživost, koja je ključna za ukupnu efikasnost opreme (Overall Equipment Effectiveness, OEE), doprinosi jakom OEE rezultatu. Ukazuje na efikasnost kada mašine rade tokom većeg dijela planiranog vremena rada.

Izračunajte raspoloživost mašine

Posjetite našu Tipteh IoT platform web stranicu i saznajte više o tome kako poboljšati OEE, povećati produktivnost te proizvodnju učiniti održivom.

Izračunajte raspoloživost mašine

Izračunajte raspoloživost mašine

Da bi mogli izračunati raspoloživost mašine, morate najprije utvrditi planirano vrijeme rada mašine i identifikovati sve slučajeve zastoja, kako planiranih tako i neplaniranih. Procenat raspoloživosti se tada izvodi iz ovih rezultata.

Evo pojednostavljenog pristupa u četiri koraka:

 1. Zabilježite planirano vrijeme rada oduzimanjem planiranih isključenja i perioda bez potražnje od ukupnog broja sati smjene.
 2. Zabilježite ukupno vrijeme zastoja, uključujući planirane i neplanirane pauze.
 3. Izračunajte postotak zastoja: ukupno vrijeme zastoja/planirano produktivno vrijeme x 100%
 4. Odredite postotak raspoloživosti: 100% – Vrijeme zastoja % ili Raspoloživost % = Vrijeme rada / Planirano produktivno vrijeme x 100%

Vrijeme rada mašine nasuprot raspoloživosti mašine

Vrijeme rada mašine i raspoloživost mašine iako su usko povezani, u suštini se razlikuju jer:

 • vrijeme rada označava ukupno trajanje rada mašine, dok
 • raspoloživost odražava udio planiranog vremena rada dostupnog za proizvodnju.

Oni su zamršeno povezani i neophodni za sveobuhvatnu evaluaciju učinka.

Vrijeme rada mašine nije isto što i raspoloživost mašine

Provjerite faktore koji utiču na raspoloživost opreme

Faktori koji utiču na raspoloživost opreme

Faktori koji izazivaju zastoje kreću se od

 • neevidentiranih zaustavljanja,
 • kvarova opreme do
 • nestašice materijala.

Ključnu ulogu u fluktuacijama raspoloživosti igraju  također:

 • planirano održavanje,
 • neplanirano održavanje,
 • promjene proizvoda i
 • ljudske greške.

Kako možete povećati raspoloživost mašine?

Raspoloživost mašine zavisi od vremena rada. Povećanje raspoloživosti znači široku primjenu najboljih praksi, promjenu kulture i softvera.

Evo nekoliko načina da optimizirate vrijeme rada opreme:

Mnoge kompanije vjeruju da je njihov OEE mnogo veći nego što jeste. Povećanje raspoloživosti mašina počinje promjenom kulture.

Ovo zahteva od menadžera da žele da razumiju raspoloživo vrijeme za proizvodnju i kako njihov sistem treba da se promjeni da bi se poboljšao OEE. Ova promjena je obično odluka odozgo prema dolje vođena pritiscima konkurencije, troškovima, i drugim faktorima.

Veliki dio zastoja je vezan za događaje održavanja. Često je neplanirano, kao što su popravke opreme, lom alata ili obuka. Međutim, to se može odraziti i na planirano vrijeme zastoja kada neefikasno postavljanje dijelova, pisane procedure, organizacija alata i drugi faktori uzrokuju da popravka traje duže nego što bi trebala.

Kako bi smanjili nepotrebne zastoje zbog prekomjernog održavanja, proizvođači mogu prikupljati podatke o opremi kako bi bolje razumjeli performanse i stanje mašina. Međutim, ručni rad ne samo da oduzima mnogo vremena, već i rezultira odgođenim, netačnim podacima.

Koristeći platformu za mašinske podatke, prikupljanje i standardizaciju podataka se može automatizovati. Ovi vrijedni uvidi se zatim mogu koristiti za optimizaciju strategija održavanja, kao što je primjena pristupa zasnovanog na stanju, automatsko kreiranje radnih naloga, ili čak predviđanje skorog kvara opreme u potpunosti.

Obuka također može biti izvor prekomjernog zastoja. Ako je operateru potrebno 14% duže da otkloni zastoj i ponovo pokrene mašinu nego onima u drugim smjenama, standardizacija ispravnih procedura će uskladiti ta vremena.

Uz posvećenost promjeni kulture i poboljšanju praksi održavanja, sveobuhvatan program poboljšanja procesa usredsređen na podatke pomoći će u identifikaciji problema. Optimizacija procesa za kontrolu zaliha, postavljanje, i pitanja obuke može direktno uticati na raspoloživost mašine.

Iako se svako od gore navedenog može implementirati kako bi se poboljšala raspoloživost mašina, sve se to može postići efikasnije korištenjem softvera. Uz praćenje mašina u realnom vremenu, fabrike mogu eliminisati trud i greške koje su svojstvene ručnom ili fragmentiranom prikupljanju podataka.

IIoT nadgledanje mašina u realnom vremenu može čak analizirati frekvenciju koju generišu mašine kako bi predvidio kvarove i popravio ih u optimalnom vremenskom okviru, kao što je tokom promene. Oni također nude robusno izvještavanje prilagođeno da se fokusira na najznačajnije probleme. Uz pristup ovim uvidima, menadžeri i rukovodioci mogu brzo razumjeti svoj pravi OEE i donijeti procedure za poboljšanje procesa koje se bave nepristrasnim, potpunim podacima.

Prihvatanje digitalnih rješenja poput OEE softvera, održavanje redovnih sastanaka u vrijeme zastoja i prioritet preventivnog održavanja su najvažniji. Racionalizacija procesa, optimizacija rasporeda i njegovanje kulture stalnog poboljšanja dodatno povećavaju metriku raspoloživosti.

Tipteh softver za praćenje proizvodnje omogućava praćenje smjena u realnom vremenu, omogućavajući proaktivno rješavanje problema. Identifikovanjem obrazaca i trendova, timovi mogu implementirati ciljana poboljšanja, prevodeći u poboljšanu raspoloživost mašina i operativnu efikasnost. U suštini, raspoloživost mašine služi kao kamen temeljac za operativni uspeh. Iskorištavanje OEE softvera i njegovanje kulture stalnog poboljšanja ključni su koraci ka otključavanju punog potencijala proizvodnih operacija.

Kako možemo povećati raspoloživost mašine?

Želite saznati više?

01_Razumjevanje dostupnosti-05-630x460px

Popunite kontakt obrazac i javit ćemo vam se uskoro.

  Pretplatite se na naš newsletter!

   Ne propustite druge povezane vijesti