Adaptive Vision Studio i Library

Adaptive Vision Studio kompanije Adaptive Vision je EFIKASNO okruženje za razvoj softvera zasnovano na protoku podataka dizajnirano za inženjere vision inspekcijskog sistema. Iako ne zahtjeva vještinu programiranja, korišten je u mnogim najzahtjevnijim vision sistemima. Uključuje širok asortiman korisnih alata za analizu slike.

Kreirajte aplikacije bez ikakvih vještina programiranja

Softversko okruženje AV Studio će Vam omogućiti da brzo kreirate tipične aplikacije vision sistema bez ikakvih prethodnih vještina programiranja. Zbog svoje fleksibilnosti, okruženje je pogodno i za razvoj velikih projekata po mjeri kupaca.

Intuitivni korisnički interfejs Adaptive Vision Studio okruženja zasniva se na međusobnom povezivanju funkcija za obradu slike, koje se u programu nazivaju „filteri“. Oni su predstavljeni kao funkcionalni grafički blokovi, što u velikoj mjeri pojednostavljuje programiranje. Inženjer se tako može fokusirati samo na razvoj logike aplikacije vision sistema, pošto ne mora da poznaje sintaksu programskog jezika.

Želite kupiti našu Opremu za mašinski vid?

Iskoristite prednosti unaprijed razvijenih filtera

Softversko okruženje Adaptive Vision Studio uključuje više od 1000 temeljno testiranih i optimizovanih filtera za obradu slike i podataka u aplikacijama vision sistema, 2D i 3D. Filteri su dostupni za prethodnu obradu slike, kalibraciju kamere, lokalizaciju objekta, analizu oblika, 1D i 2D mjerenje, čitanje traka i 2D koda, OCR, analizu histograma, morfologiju i još mnogo toga.

Filteri su optimizovani da u potpunosti iskoriste prednosti modernih procesora sa više jezgara sa SSE2 i AVX instrukcijama i nadmašuju konkurentska rješenja u brzini izvršavanja.

Uverite se u izvanredne karakteristike softverskog okruženja i biblioteke – video studije slučaja.

Fokusirajte se na logiku, a ne na programiranje

Softversko okruženje Adaptive Vision Studio također uključuje HMI Designer, koji se može koristiti za izgradnju naprednih grafičkih korisničkih interfejsa. Razvoj cjelokupne aplikacije vision sistema može se tako izvršiti u jednom softverskom okruženju.

Softversko okruženje je usklađeno sa standardima kao što su GigE Vision i GenICam. Pored toga, podržava sopstvene protokole mnogih proizvođača ili API-ja. Zbog toga je program kompatibilan sa većinom kamera za vision inspekcijske sisteme na tržištu, uključujući modele iz Baslera, Photoneo, Allied Vision, Baumer, Dalsa, FLIR, Matrix Vision, Photon Focus i XIMEA.

Adaptive Vision Studio i Library

Brzo programiranje drag&drop

Adaptive Vision Studio

Programiranje u okruženju se odvija po principu drag-and-drop. Korisnik pronalazi odgovarajući filter u biblioteci filtera, ubacuje ga u programsku petlju (1), postavlja odgovarajuće parametre (2) i povezuje ga sa drugim filterima ili bira pregled rezultata filtera (3).

Razvoj aplikacije je dodatno pojednostavljen mogućnošću vizuelizacije rezultata u realnom vremenu, kako slikovnih tako i numeričkih i drugih podataka. Korisnik može da posmatra u realnom vremenu kako promjene u parametrima utiču na snimljenu sliku ili druga merenja.

 Naučite kako da lako kreirate aplikaciju?

Proširite program vlastitim kodom

Program se može dalje proširiti uključivanjem novih filtera zasnovanih na korisnikovom C / C ++ programskom kodu ili drugim programskim bibliotekama. Uz pomoć dobro opisanog šablona, integracija ove vrste koda je brza i laka. Također je moguće uspješno izvesti programe kreirane u softverskom okruženju AV Studio u C++ ili .NET kod. Na ovaj način se algoritmi vision sistema mogu uključiti u aplikacije napisane na C++, C# ili VB programskim jezicima.

Pored grafičkog programiranja, uz Adaptive Vision Library, moćni filteri iz softverskog okruženja AV Studio mogu da se integrišu u Vaše sopstvene programe sa jasnim i opisnim kodom.

Adaptive Vision Studio i Library

Želite više informacija?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

    Pretplatite se na naš newsletter!

      Ne propustite druge povezane vijesti