Secomea modul za prikupljanje podataka

Secomea modul za prikupljanje podataka je rješenje za prolaz na ivici. Koristite ga da prikupljate podatke direktno sa krajnjih uređaja kao PLC-a ili drugih uređaja, povezanih sa SiteManager-om, obrađujete ih, optimizujete i skladištite u IoT cloud-u. Iskoristite prednosti uočavanja tendencija i obavljajte preventivno i prediktivno održavanje na osnovu stvarnih podataka umjesto približnih ili izračunatih podataka.

Prikupite podatke sa ivice mreže

Secomea Data Collection Module (DCM) je nadogradnja na SiteManager modul, koji sadrži naprednu tehnologiju za prikupljanje podataka na ivici mreže (Edge Data Collection Gateway).

Sa DCM-om ćete moći da prikupljate podatke sa uređaja povezanih na SiteManager modul. Nakon obrade podataka, DCM će poslati optimizovane podatke u IoT cloud. Ne brinite o gubitku podataka u slučaju prekida veze! DCM skladišti podatke lokalno i šalje ih u cloud kada se veza ponovo uspostavi.

Modul prikupljanja podataka, Secomea logo

Želite kupiti našu industrijsku mrežnu opremu?

Secomea DCM

Modul prikupljanja podataka, Secomea šema
 •  Modbus TCP klijent
 • OPC UA klijent
 • Siemens S7
 • HTTP Generički
 • Usrednjavanje min/max vrijednosti
 • Podešavanja normi
 • Napredne matematičke operacije
 • Pokretanje prema događaju, vremenu ili tački uzorka
 • Čuvanje podataka u lokalnoj memoriji
 • Proširiva memorija sa microSD karticom
 • Optimizacija podataka i priprema za slanje
 • Slanje podataka u cloud-u zasnovano na pravilima
 • Secomea Cloud za prikupljanje podataka(DCC)
 • Amazon Web usluge (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Cumulocity (Software AG)
 • Šifrovanje certifikata
 • Sigurnosna revizija prema NIST SP800-115, OSSTMM, BSI
 • Grundschutz katalog, IEC 62443-3-3 & IEC62443-4-2

SECOMEA Cloud za prikupljanje podataka – DCC

Data Collection Cloud (DCC) je rješenje u cloud-u koje Vam pomaže da prikupljate, obrađujete, prikazujete i dalje koristite podatke dobijene sa udaljene mašine u realnom vremenu.

Karakteristike:

 • Uzimaju se u obzir trenutne i potencijalne potrebe prikupljanja podataka
 • Prikupljanje podataka i daljinski pristup sa jednog uređaja
 • Vizuelizacija podataka u realnom vremenu i proračun OEE
 • Dizajniran da predvidi buduće potrebe
 • Skladištenje u cloud-u do 3 miliona poena na DCM-u
 • Certifikovana sigurnost
Prikupljanje podataka Cloud Secomea logo

Možete koristiti DCC za:

 • Dijagnostika
 • PLC programiranje
 • HMI i drugi smart uređaji
 • Unaprijed konfigurisani modul za izračunavanje OEE Vam omogućava da predvidite kvarove mašine
 • Upravljanje i nadgledanje putem pristupa kontrolnoj tabli u cloud-u ili decentralizovanog SCADA web interfejsa

OEE (Ukupna efikasnost opreme)

Secomea DCC rješenje sadrži unaprijed konfigurisani modul za proračun ukupne efikasnosti opreme (OEE). Ova dugoročna analiza podataka će Vam omogućiti da predvidite budući rad mašine. OEE je standardizovana mjera proizvodne produktivnosti i određuje procenat iskorištenosti proizvodnih kapaciteta.

U stvarnom životu, OEE 100% znači: 100% kvalitet (samo dobri dijelovi), 100% performanse (rad pri punoj brzini, bez sporih ciklusa ili kratkih zaustavljanja) i 100% dostupnost (planirani rad, bez neplaniranih zaustavljanja i popravki).

Ukupna efikasnost opreme

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

  Pretplatite se na naš newsletter!

   Ne propustite druge povezane vijesti