Multifunkcionalni sistem za detekciju i merenje nivoa

Multifunkcionalni sistem za detekciju i merenje nivoa Flexinivo® je kombinacija senzora za detekciju nivoa i sistema za kontinualno mjerenje. Iskoristite taj jednostavan i veoma precizan sistem za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala.

Detektirajte i mjerite nivo pomoću Flexinivo sistema

Multifunkcionalni Flexinivo® sistem za detekciju i merenje nivoa je kombinacija senzora za detekciju nivoa i sistema za kontinualno merenje. Princip funkcionisanja je veoma jednostavan i veoma precizan.

U mogućnosti ste, da sami definišete nivo koji treba da se detektuje (može se dinamički menjati – zadavaljem sa nekog kontrolera na primer) – tipično za aplikacije doziranja različitih količina. Posebno je pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na primer laki perlit ili njegove mešavine.

Sama detekcija ne zavisi od karakteristika materijala kao što su provodnost, prašina, dielektrična konstanta, vlažnost, specifična težina i slično.

Multifunkcionalni Flexinivo sistem UWT - mjerenje i detekcija nivoa

Želite kupiti naše Senzore?

Flexinivo sistem za povećanje produktivnost vaše proizvodnje

Multifunkcionalni Flexinivo sistem UWT - mjerenje i detekcija nivoa

Flexinivo sistem FN6 povećava produktivnost vaše proizvodnje i smanjuje količinu ljudskog rada jer njegov ulazni signal (koji zadaje željeni nivo okidanja) kontroliše spoljni ulazni signal. Pozicija prekidanja/detekcije je kontrolisana pomoću motora koji se nalazi u samom uređaju. Izlazni signal daje poziciju indikatora, visinu, i signalizira gornji stop položaj.

Maksimalna udaljenost tačke detekcije od vrha rezervoara je 4,5 metra. Karakteristika uređaja je izuzna osetljivost koja omogućava detekciju lakih materijala (počev od 5 grama/l).

Želite saznati više?

Popunite formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku.

    Multifunkcionalni Flexinivo sistem UWT - mjerenje i detekcija nivoa

    Pretplatite se na naš newsletter!

      Ne propustite druge povezane vijesti