Далечинско одржување, пристап, и контрола на уреди

Далечинско одржување со можност за активна контрола и далечински пристап до уреди, во ера на модерни комуникациски алатки, условува ефикасна работа во индустрија. Пристигнување на порака за дефект на уред на мобилен телефон, приказ на податоци на контролен панел, конекција до контролер, и преземање на слика од уредот на терен се само некои корисни алатки понудени од Типтех.

Понуда на далечинско одржување и пристап – Vuzix

Паметни очила од Vuzix се решение за Вашите потреби за далечински пристап и контрола на уреди и асистенција при нивно одржување. Преносот во реално време ја подобрува комуникацијата помеѓу експертот и вработениот на терен, и го олеснува работниот процес. Преку паметни очила од терен, работникот снабдува слика и звук до учесниците на видео конференцијата кои праќаат релевантни информации до екранот на паметните очила.

Тоа им помага на експертите да го насочуваат и му асистираат на работникот во текот на цело отстранување на проблем кај уредот, како на пр.: тие може да му испратат нацрти од делови на уредот или да му обележат делови за поправка преку AR технологија. Работникот не попречен при работа, затоа што користи паметни очила без раце и независно од локација.

Сакате да набавите наши опрема?

Бенефити од далечинско одржување

бенефити далечинско одржување

Вие може лесно да интегрирате разни програми за далечинска комуникација (Zoom, Skype, Vuzix Remote Assist) во Вашите паметни очила. Дополнително, xAssist од TeamViewer Frontline – напредна апликација за далечинска поддршка нуди додатни карактеристики, како размена на документи, и Зголемена реалност за далечинска асистенција.

 • Професионална асистенција од секое место во секое време, без потреба за пат
 • Намалени трошоци и заштеда на време
 • Лесна и непречена работа
 • Гласовна контрола
 • Грижа за безбедност и здравје на вработени
 • Елиминирани трошоци за мобилни оператори, независно од локација

Secomea – експерт за далечински пристап

Компанијата Secomea е експерт во областа на индустриски далечински комуникации кои Ви помагаат да ја следите, менаџирате, и услужувате Вашата опрема без разлика каде и да сте.

Нивното мото е “Make the connection safe and easy ”. Нивното индустриско IoT решение ќе ги покрие сите аспекти од далечински пристап до cloud анализа.

Пристапете далечински за одржување на уреди

Secomea DCC ќе Ви помогне да исполните типични потреби за прибирање на податоци од Вашите машини, и да воспоставите end-to-end прибирање на податоци. DCC е тесно поврзан со компоненти за далечински пристап – GateManager и SiteManager.

Дијагностика и програмирање на PLC, HMI, и други паметни уреди.

Модул за пресметка на целокупна ефикасност на опрема (OEE) со долгорочна податочна анализа овозможува да ја предвидите работата и дефектите на Вашата машина во иднина.

Пристап до cloud контролен панел или децентрализиран SCADA веб-интерфејс за менаџмент и контрола.

Сакате да дознаете повеќе?

Remote maintenance, Secomea dashboard

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

  Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

  Don’t miss other related news

  Don’t miss other news