Колор сензор In-Sight 2000 серија

Серијата In-Sight 2000 на колор сензори од Cognex опфаќа дел за осветлување, и дел за детекција и обработка на слика. Се состои од вградена камера, процесор, и кружно LED осветлување кое емитира дифузна светлина за нерамномерна илуминација низ сликата така што ја елиминира потребата за помошно осветлување. Сензорот има модуларен дизајн кој овозможува различни комбинации од осветлување, леќи, и конектори.

Водечки предности

Детектираната слика се обработува во In-Sight софтверската развојна околина која овозможува широк избор на алатки и алгоритми за лоцирање, контрола, мерење, и броење. Овозможено е лесно и брзо графичко програмирање преку In-Sight Explorer EasyBuilder интерфејсот.

Покрај доверлив софтверски пакет, модуларен дизајн, и флексибилни комуникациски протоколи, сензорот лесно се инсталира и конфигурира така што е идеален избор за оптичка контрола на едноставни апликации.

Сакате да набавите наши опрема за Машински вид?

Доверлива, брза, и лесна оптичка контрола

In-Sight 2000 колор сензор Cognex

Покрај контролни алгоритми за присуство, локација, и квантитет, колор моделите вклучуваат и детекција на боја. Хардверот со резолуција до 800 x 600, 2x зголемување, и детекција на 55 слики/секунда, во комбинација со моќниот софтверски пакет гарантира доверлива, брза, и лесна оптичка контрола во разни апликации.

Сите модели се усогласени со Cognex VisionView софтвер, и со VisionView 900 HMI екран на допир, за лесна проверка на резултати и конфигурација.

Карактеристики на Cognex модели In-Sight 2000 серија:

In-Sight 2000 карактеристики Cognex
In-Sight 2000 спецификации Cognex

Сакате да дознаете повеќе?

Пополнете го формуларот за контакт и ние ќе Ви одговориме наскоро.

Subscribe to our newsletter!

    Contact form 7 Mailchimp extension by Renzo Johnson - Web Developer

    Don’t miss other related news

    Don’t miss other news